Rådet av Ljus via Jenny Schiltz, 14 juni, 2016

sacredgeometry

Rådet av Ljus

via Jenny Schiltz

14 juni, 2016

Tredje vågens Rörelser bortom den 3:e dimensionen

Idag kommer vi till er med viktig information, för att hjälpa er att hantera den kommande perioden. Många av er kan känna att allt går snabbare. Tiden blir flexibel, i vissa ögonblick verkar den gå mycket snabbt och i andra går den mycket långsamt. Detta är ett bevis på att de lägre matriserna håller på att stängas ner. Hela mänskligheten kommer att förflytta sig bortom den 3:e dimensionens verklighet under det kommande solståndet och fullmånen som infaller. Fastän detta är en viktig händelse betyder det inte att den 3:e – dimensionella matrisen kommer att upplösas, utan det betyder att allt nu kan ske.

För att denna matris-nivå fullständigt ska upplösas, måste varje människa klippa sina band och sluta upp med att ge och ta emot energi från den nivån. Förstå att detta endast kan uppnås genom att man inte längre tillåter att program i denna matris får fungera i sitt system (sinne, kropp och ande). Medan det är en mycket individuell process, som förutsätter att man tar sig en djupgående blick in i sina övertygelser, tankar och handlingar, innebär energin som strömmar till jorden just nu ett aldrig tidigare skådat stöd. Det kan vara svårt att begripa det här när man ser till världshändelserna. Mycket sker för att hålla människorna fullt uppslukade i den 3:e dimensionella matrisen.

Det här är orsaken till att ett meddelande har sänts ut genom många kanaler, att det är en bra tidpunkt att dra sig tillbaka från allting som förändrar hur man känner sig inombords. Var uppmärksam på vad ni tillåter att komma in i er verklighet genom TV, sociala media och internet eller genom andra varelser. Om det som ni utsätter er för orsakar spänningar, ilska, nedstämdhet eller rädsla i er kropp, vill vi att ni ska se hur detta påverkar er negativt och allt runtomkring er. Observera hur era personliga samspel med andra förändras när ni befinner er i detta tillstånd. Spänningen inom er kropp förhindrar er att helt släppa taget om de lägre matriserna. Nu är ingenting viktigare än att använda sig av energierna för att få hjälp att förflytta sig framåt. När var och en av er separeras från den lägre matrisen, blir konstruktionen destabiliserad och det tillåter ytterligare ljus att flöda in för att avslöja illusionen. Illusionen är helt enkelt allt som hindrar er att få tillgång till er personliga sanning och suveränitet.

Vi förstår att många av er längtar efter en förändring och att ni har fått se en glimt av möjligheterna till en verkligt kärleksfull och rättvis värld. Vi ber er att ta denna energi, denna längtan och att använda den till att skapa det nya. Som med allt, så är det mycket liten idé att be dem som är nedgrävda i det gamla, att förändra sina sätt att vara. Skapa i stället, eller var en del av det nya och ni kommer att få se att det i sinom tid likt en flodvåg överträffar det gamla, ingen mängd ansträngningar kan hejda den. Det är så en förändring sker, man kan flyta med den eller bli översvämmad av den. Tänk på de många exempel på er planet där stora förändringar har ägt rum i samhällsnormer och även inom införandet av nytänkande. Det fanns de som fick höra hur osannolikt det vore att datorer skulle kunna bli ett vanligt fast föremål att ha hemma. Om uppfinnarna hade spenderat sin tid med att be sina skeptiker förändra sig, så skulle mycket lite ha hänt. I stället höll de fast vid sina övertygelser och skapade det nya. Det är vad vi ber er. Håll fast vid er vision och skapa det nya.

När var och en av er väcker upp era personliga sanningar, så kommer sanningarna att växa och förändras. Er förståelse av allt kommer att fördjupas när ni blir alltmer hjärtcentrerade. Under denna grundläggande tid är det viktigt att ni bara ärar det som djupt inombords genljuder med er. Om det som ni utsätts för inte genljuder inom er, släpp det. Det måste matcha vad ni känner djupt inombords, eller så kommer det att bli ytterligare en illusion som senare måste nystas upp. Förstå att när ni minns vilka ni är, så kanske det som en gång genljöd med er inte längre känns så. Det är ett tecken på tillväxt, inte desillusionering. Förstå att var och en av er är mästare eller så skulle ni inte befinna er på jorden just nu. Ingens sanning är mer värdefull eller mer rätt än er. Det är en viktig lärdom på er väg till att minnas vilka ni är.

Vissa kanske lägger märke till att veckan som leder till Solståndet och veckorna efteråt är mycket intensiva och fulla av möjligheter för er att släppa alla band till den lägre matrisen. Observera hur ni känner er och vad som i den yttre världen påvisas för er. Ni kommer att inse var ni inte befinner er i harmoni med villkorslös kärlek för er själv och för andra. Det är i dessa stunder som ni kommer att kunna förändra er uppmärksamhet och återvända till balans. En balans som inte kan hittas i den 3-e dimensionella matrisen eftersom det är en plats av dualitet. Ju fler som gör detta, desto mer instabil blir den lägre matrisen och slutligen kan den upplösas. Tillåt energin att forsa in vid den här tiden för att helt och hållet hjälpa er i er transformation.

Vi är det Galaktiska Rådet av Ljus och vi högaktar er.

 

Personliga frågor:

Jag: Så det finns många matriser?

Rådet: Ja, var och en i olika frekvens och var och en fungerar inom sin egen uppbyggnad. Den 5:e – dimensionella matrisen är annorlunda än den 3:e precis som den 12:e – dimensionella matrisen är mycket annorlunda jämfört med den 5:e.

Jag: Med allt som sker i det kollektiva så är det svårt att inte bli påverkad. Till exempel skjutningarna i Orlando som nyligen inträffade.

Rådet: Det är normalt att känna medkänsla och att göra vad ni kan för att hjälpa situationen, det är en bra användning för ert ljus. Vad vi råder er att undvika är att försöka ändra på dem som inombords är rädda för andra. Ni kommer inte att kunna förändra dem som är fördomsfulla, eftersom detta arbete kommer att börja först när människan är redo. Det som ni kan göra är att vara ett exempel och bevaka en plats för dem som inte förmår utvidga sig inombords i dessa ögonblick.

Jag: Jag märkte att jag fylldes av starka känslor under mitt lands presidentkampanj. Jag ville att folk skulle inse att oberoende av vem man personligen föredrar, så finns det allvarliga frågor gällande vår demokratiska process. Jag märkte att jag blev arg och fördomsfull. Sedan satte jag mig ner och tänkte på alla de gånger som folk hade försökt pådyvla sin förståelse och sina övertygelser på mig och hur jag hade stretat emot. Några avfärdade jag för deras övertygelser var inte i samklang med mig och några bara på grund av att mitt ego motsatte sig att bli tvingat till hur man ska tänka eller vara. Jag insåg att det är vad jag gjorde mot andra genom att försöka få dem att förstå min ståndpunkt.

Rådet: En viktig förståelse och en som behövs om ni ska kunna förbli i balans. Om ni märker att ni inte kan sluta med detta beteendemönster, är det bäst att avlägsna frestelsen att reagera så här. Med tiden kommer mönstret att ersättas av ett nytt.

Jag: Jag har jobbat så hårt för att kunna stiga in i min personliga kraft och jag upptäcker att det i mina försök att göra så har funnits stunder när jag har blivit oböjlig. Det har lett till att jag har känt ångest och spänningar i min kropp.

Rådet: Förstå att ni inombords börjar minnas vilka ni är. Det kommer att finnas ögonblick då ni är ur balans. Det är inget problem, så länge som ni har förmågan att lära er nytt och anpassa er. Detta är en tid för er då ni ska upptäcka vilka ni är, men ni måste tillåta er utrymmet att utforska alla sidor så att ni ska kunna hitta er balans.

 

Jag hoppas att mina frågor har hjälpt er lika mycket som de har hjälpt mig. Vi får all den kärlek och alla välsignelser som vi kan hantera. TACK till alla som delar detta arbete! Det är mycket betydelsefullt.

Jenny.

 

www.channelingthemasters.org

 

Copyright 2016, Jenny Schiltz

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...