Rådet av Strålande Ljus via Ailia Mira, 1 december 2016

08-12-05elohimflamevanjose

Rådet av Strålande Ljus via Ailia Mira

1 december 2016

Hälsningar, Ni Gudomliga

Idag vill vi leka med ord. Vi vill leka med ord på ett sätt som vi hoppas ska ge er en glimt av en mycket användbar insikt. Idag vill vi erbjuda er en idé om vad som händer och hur det går i er värld och ert liv. Vi tror att detta kan vara er till nytta för att bättre förstå er styrkas tyglar, och därför, er kapacitet.

Det finns ett ord vi skulle vilja använda om det som händer nu, och det är ett som ofta används, men det finns ett annat ord som också används ofta, och vi skulle vilja tala om våra preferenser angående detta och förklara varför vi har dem. Det ord vi skulle vilja använda för att tala om det som händer i ert liv och er värld är ordet: skifte. Det ord vi inte skulle använda, och vi skulle vilja peka på varför det kan vara problematiskt för några av er, är: omvandling(transformation).

Det ni upplever i ert liv kan förefalla och kännas som omvandling. Det förstår vi! Från en fysisk synvinkel verkar det som om en metamorfos av form sker, en omvandling inträffar.

Vi vill påminna er om hur animation görs. Ni har alla sett små animerade filmer och ni vet att animationen görs som en serie teckningar som i hög hastighet körs genom en projektor, så att de verkar röra sig. De verkar röra sig, och rörelsen tycks komma från samma originalform. Det en animering är, är oräkneliga olika saker, i detta fall, teckningar, fästade i rad, upplevda i hög hastighet, så att de ser ut som en enda sak som rör sig. Det är vad som också händer er , i ert liv.

Det vi försöker säga här angående preferens av orden skifte och omvandling är att det finns en underliggande mening i dessa ord, som har betydelse. Vi vill få er att förstå att ordet omvandling är nära knutet till några av de saker som hållit er fast i den fjärde dimensionen; idéerna av att hela eller fixa eller rädda.

Att skifta har en annan betydelse. Att skifta är att röra sig från en plats till en annan eller att få något att röra sig från en plats till en annan. Därför är det korrekta ordet för vad som händer er faktiskt skifte. Ni skiftar. Ni skiftar från en plats till en annan helt bokstavligt, om vi ska vara tydliga i kommunikationen här.

Ni skiftar vibrationellt, och då ni skiftar vibrationellt, skiftar ni i termer av den plats och upplevelse ni har, som ert vetande om vad som är nu. Allt som ni föreställer er skapas som en plats och uttrycks energetiskt. Då ni skiftar energetiskt stöter ni på punkter, platser i tid/rum som är motsvarande. Ni tänker på detta som att det motsvarar er frekvens; vi skulle säga att platserna i er upplevelse motsvarar era drivkrafter. De motsvarar er drivkraft, inte bara er aktuella energi utan den tendens i energin som ni förstärkt och skapat som potentiella vägar för er upplevelse.

När ni skapar en tankeform och när ni skapar en drivkraft av tankeformer genom att tänka på något… Ni tänker på något och fokuserar på det, vad händer då? Ni börjar få fler liknande tankar. Detta är attraktionslagen redan i aktion. Ni börjar tänka på något; plötsligt får ni många fler liknande idéer. Det spelar ingen roll vad ni fäster er uppmärksamhet på eller hur ni fäster er uppmärksamhet på det, när ni fäster er uppmärksamhet på något, skapar ni mer av det och attraherar mer av det. Den drivkraften är spännande. Oavsett vilken sorts drivkraft det är så är det oftast en känsla ni tycker om.

Drivkraft känns rik och intensiv och den accelererar. Acceleration är väldigt lockande för er, för i er essens, är ni fundamentalt förtjusta i hastighet. Ert större jag rör sig mycket snabbt, er essens är snabbrörlig energi. Ert större jag är därför van vid verkligt snabbrörlig energi och föredrar det. Det är faktiskt roligare. När ni tänker på ert liv är ni detsamma. Långsammare energi irriterar er ofta. Ni känner er otåliga. Ni vill skifta till snabbrörligare energi. Ni kanske inte tänker på det på det viset. Ni kanske tänker, ”jag vill bara att saker händer snabbare”. Vad ni egentligen säger är ”jag vill vara i snabbrörlig energi”, för när ni vant er vid snabbrörlig energi uppskattar ni långsam energi mycket mindre.

Ni kanske ser på ert liv som att ni tycker att det omvandlas, men det som egentligen händer är att ni låter olika versioner av er upplevelse ansluta till er och ert sinne organiserar dessa i vad som verkar vara en film, något som känns ok på ett linjärt sätt, och det kan se ut som en omvandling. Det är inget fel på denna idé, denna tolkning. Vi påpekar inte detta för att rätta er om ni tycker om ordet omvandling, eller för att säga att någon har fel. Vi påpekar detta för vi känner att om ni inser att ni faktiskt skiftar till en annan plats och verkligen förstår det, kommer ni att känna er mycket kraftfullare, för på en annan plats har ni absolut lämnat bakom er det som just varit.

Det är mycket mer bemyndigande att inse att ni går från en plats till en annan, vilket kanske sker utan skarpa gränser, och att ni bokstavligen förstår sanningen att ni energetiskt går från plats till plats till plats. En sådan ståndpunkt och att se ert liv som en kontinuerligt skiftande erfarenhet hjälper er att förstå det absoluta i nu.

Kan ni föreställa er och kan ni se hur absolut detta nu är givet att det är en annan punkt i tid/rum, en annan plats än det föregående nu?

Förstår ni hur, även om ni håller kvar känslan av ett nytt nu och bygger drivkrafter som känns likadana, vilket sker naturligt för när ni ger uppmärksamhet till ögonblicket och förstärker det, attraherar ni mer av det? Om ni förstår att det är ett skifte är det troligare att ni förstår den oändliga frihet ni har vid förkroppsligande.

De olika platser ni upplever, ni kan betrakta dem som energiströmmar eller bandbredder, kallas av en del människor dimensioner eller nivåer av medvetande. Orden spelar ingen roll. De är bara etiketter. Det finns många fler distinktioner i platserna eller energiströmmarna än i några av era etiketter för dimensioner eller nivåer. Ni behöver inte etiketten eller beskrivningen för att veta vad som sker för ni känner skillnaden. Ni känner omedelbart skillnaden för den första manifestationen är alltid känsla. Det är ert känslomässiga tillstånd. Känslan talar om för er vilken typ av ström ni befinner er i, vilken typ av drivkraft ni anslutit till.

Om ni ansluter till en drivkraft som inte intresserar er speciellt mycket utvecklas den inte mycket och ni reagerar inte för starkt och ger den inte mycket uppmärksamhet, så då kan ni snabbt svänga undan.

När ni vaknar upp har ni varit i ett kosmiskt fält. Ni har gått i förening med ert större jag. Ni är ansluten till ren positiv energi. Detta är en bra tid att öppna upp en drivkraft från detta större jag. Närhelst ni är i glädje är det en bra tid att bygga på det och öppna upp mer drivkrafter ni kan njuta av. Ni är i orientering med detta större jag så ni kommer att få inspirerande idéer. När ni känner glädje får ni era mest upplyftande välgörande idéer, de idéer som direkt och enkelt tar er till de upplevelser ni vill ha och ger er det känslomässiga tillstånd ni önskar.

Ni vet när ni får dessa idéer för när ni får dem mår ni redan bra och den inspirerade idéen kommer att kännas ännu bättre. Oavsett var ni befinner er kommer en inspirerad idé att lyfta er. Några av er, som Thomas som delade en fråga häromdagen, märker att detta inte alltid räcker, men det förnekar inte upplevelsen av att vara i stunden av orientering och på den platsen och få en glimt av den högre idé som är en rakare väg.

Ni har helt klart den kapaciteten och orsaken till att vi påpekar detta idag är för att hjälpa er att till fullo upptäcka hur ni ska släppa den fjärde dimensionens mönster som bromsar ner er och den fjärde dimensionens mönster av att försöka få allt att fungera genom att anstränga sig, att arbeta med det, att försöka fixa det, genom att tänka att ni behöver rena eller hela er själva, andra eller planeten.

Allt det bromsar ner er och ni hatar att bli bromsade. Ni hatar att känna er otåliga när det gäller vad ni vill ha och ni hatar att känna er åtskilda från de saker ni tycker om. För att hjälpa er att stänga gapet till det är vi idag här för säga att ni kanske ska se det hela som att omvandling har tjänat er väl tills nu, men eftersom det inte är riktigt, kanske det inte är det bästa sättet att se på saker.

För ni tar inte det som var och förändrar det, ni bara tonar in er till en annan frekvens. Då ni gör det är ni på en annan plats och er upplevelse är helt enkelt annorlunda. Den är omedelbart annorlunda.

Det har alltid funnits, i det oändliga nu, strömmar och upplevelser som lyfts upp. Ni lever i en fysisk form som upplevt en väldig begränsning i att tillåta denna högre frekvens beroende på att tankeformen och medvetandet i denna form inte skapade resonans med dessa upplyfta strömmar så lätt, så gärna.

När ni har en idé eller förväntning baserad på negativa saker i det förflutna, eller behöver fixa till er innan ni kan få något, eller en tanke att något är fel med er, så är det bandbredden ni är i – den är begränsad, den rör sig sakta, och känslorna som kommer i den energin är mindre bra.

Genom att börja inse att ni kan skapa en helt annorlunda upplevelse, eftersom ni faktiskt skiftar ögonblick för ögonblick, hoppas vi att ni kan få en glimt av hur mycket friare ni faktiskt är.

De saker som känns lika gång efter annan, de blir bara återskapade. När ni känner efter glädjen inom er, när ni känner inom er efter den lättare energin och tonar in till den del av er som finns där, ert större jag, det hela jag, som vet hur ni ska njuta av upplevelsen, då skiftar ni. Ju mer ni prioriterar det, den harmonin, den orienteringen, det synkroniserat med er, desto mer befriade blir ni.

Detta förändrar inte bara er medvetenhet, utan också platsen ni befinner er på och den form ni har. Den form ni har på de olika platserna som är mer upplyfta har en större kapacitet för ljus. Om ni håller ut och vidmakthåller och förstärker den drivkraften kommer ni att få fantastiska upplevelser i varje nu.

Då kommer ni att känna, ” wow, det händer verkligen fina saker precis här, precis nu och det händer igen. ”. Sedan, då ni märker och uppskattar det, byggs er drivkraft upp.

Då ni genuint uppskattar det som känns bra byggs er drivkraft upp. Ju mer ni släpper kommentering av vad ni inte tycker om i världen, ju mer lär ni er om att vara kräsna om vad ni ger er uppmärksamhet till och vad ni är villiga att fokusera på i era ord och handlingar, ju mer ni lär er att använda ert fokus och den ökade fokuseringen på era ord och den ännu mer ökade fokuseringen på era handlingar, för ord och handling gör fokus mer koncentrerat, ju mer ni lär er att göra detta på ett sätt som känns bra i er uppfattning av orientering, ju mer låter ni ert liv flöda fram från ert större totala jag. Det flödet känns verkligen bra för er.

Sedan blir de platser i vilka ni upplever ert liv mer och mer behagfulla. Helt naturligt, när ni skiftar, öppnas potentialen för hela mänskligheten upp, för dessa strömmar av upplyft medvetande expanderar i er sfär. Det är så ni hjälper varandra. Det är så världen förändras.

Idag ville vi framföra varför ordet skifte kan vara bra att tänka på, hellre än att tänka att ni själva är i omvandling. Ni skulle till och med kunna tänka på det som ett återuppdykande ögonblick för ögonblick för ögonblick på ett nytt sätt, och det skulle vara mycket sant. Fastän det sker ännu snabbare än ögonblick för ögonblick, vilket gör att ni inte ser det. Det finns inga skarpa gränser i er uppfattning, denna hela-tiden-föränderliga upplevelse, och detta är de oändliga möjligheter ni har. Att uppleva det som gränslöst betyder inte att det inte sker bara för att ni inte känner av rörelsen.

Vi tycker om idéen att ert liv kontinuerligt återuppstår. Det är ganska riktigt. Då ni försvinner(vad tycker ni om det) från domäner i lägre frekvens och sfärer och bandbredder och strömmar, och återuppstår i högre nivåer av medvetande och form, tar ert liv in ett strålande ljus som känns mycket bra för er och inspirerar alla andra. Det är så, det som har kallats den nya jorden och den nya människan, blir till.

Den nya jorden och den nya människan har alltid existerat som potentiell inom drömmarna och energistrukturerna möjliggjorda genom valen av fokus av förkroppsligade människor och av de här som förstärker dessa potentialer, dessa platser. Dessa platser existerar.

Den rena linjen för uppfyllelse av mänsklighetens uppstigning existerar, men när ni kommer i resonans med dessa platser och stadigvarande börjar stanna i dem, är det vad vi menar med dessa nya paralleller. Den nya parallellen befolkas. Den nya parallellen är en annan plats som blir förstärkt och frambringar en annan version av jorden från den planetära matrisen. När ni är i den befolkas den och blir bokstavligen mer konkretiserad.

Ni känner att den är mer konkret. Den känns verklig för er. Denna potential som det talats så mycket om så länge blir naturlig då ni lever i detta vetande.

Vi säger till er idag, fortsätt. Vi utmanar er. Tro på er kapacitet att till fullo skifta ut från allt som varit till något som ni tycker bättre om för skiftet sker ögonblick för ögonblick.

Er avsiktliga skapelse av ert tillstånd bestämmer var ni landar.

Vi är Rådet av Strålande Ljus

http://www.expectwonderful.com

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

Du gillar kanske också...