Rådet av Strålande Ljus via Ailia Mira 17 augusti 2021

 

Rådet av Strålande Ljus via Ailia Mira 17 augusti 2021

Rådet av Strålande Ljus: En Uppmaning att Minnas Er Storhet, Lärjunge John

Kanal: Ailia Mira

Oändliga Ni

Vi talar nu till er som er expanderade närvaro. Vi inbjuder er att känna in energin inom er som ständigt expanderar och känner Livet, som helt, strålande, självbestämmande och ständigt uttrycksfullt.

NI är gjorda för att växa. Inom denna intelligenta koncentration av energi – i signaturen av energi som är er själ – finns allt ni behöver, vill och önskar. Allt energetiskt som ni känner som Livets vision och som sjunger för er, kommer in i er medvetenhet genom er koppling till er varelses storhet.

Livet själv ger er önskningar. De kommer in som gåvor och ni tar emot dem. När de sjunger för er ropar de till er. Och det är träffande – för i denna uppmaning till mer Liv kommer ni att expandera till en mer upphöjd och uppfylld version av er. Dessa uppmaningar kallar er till Mer Liv. Utveckling. Expansion! Uttryck för det Sanna Jaget, nu.

Inom er finns allt ni behöver för att göra det ni känner er kallade till att vara, göra, ha, skapa, uttrycka, uppleva eller veta. Ni kan skapa så mycket mer än ni ännu har fattat modet att besluta om.

För det är så allt det här börjar för er. När ni får lust känner ni ofta en ökad energi. En upplyftning. En flod av glädje när ni känner vad som kan ge er mer tillfredsställelse, mer lycka, ni har detta ögonblick av klarhet när ni får inspirationens gåva i form av en önskan, eftersom ni ser hur ni kan bli ännu mer ni!

Om ni känner att ni kan skapa detta, eller vill, omfamnar ni det, flödesprocessen expanderar och denna nya framväxande livsform börjar komma i ordning och till uttryck här – genom er.

Men när de större sakerna kommer – mer än bara en liten önskan som enkelt kan uppfyllas med den identitet ni redan har, och de resurser ni redan vet är era … När de mer spännande och mer lovande visionerna kommer till er, vilket gäller de flesta av er – då slutar ni leka. Ni beslutar nästan utan att ens förstå att denna önskan medför mycket svårigheter och inte kommer utan en oönskad smärta eller värre – det kommer att resultera i en vedergällning, så ni känner nästan omedelbart gapet mellan er och den, och det känns som hur det skulle bli.

Ni känner dessa större önskningar – de ni inte kan se eller tro är för er – som splittrad energi; glädjen över hur det kunde vara, samtidigt med rädslan, ilskan, skammen, frustrationen eller till och med skräcken. Allt för att ni inte känner er naturligt anpassade till det, eller något annat – inte känner ER styrka när det gäller den här typen av saker.

Vi finns här, kära ni, för att påminna er om vilka ni verkligen är, och hjälpa er att komma in i er kraft än en gång, på alla områden i ert liv. Detta är en upplevelse av att expandera och höja er självkänsla. Att låta er själva ta emot mer, helt enkelt för att önskemålet har fått er att vilja det.

Det finns ingen anledning att känna sig maktlös eller leva i tvivel och ovärdighet. Ett sådant tillstånd väljer ni själva. Det finns existerande former i världen som återspeglar dessa tankar, men de är också skapade genom val och kan förstöras, formas, vändas eller till och med göras ej gällande. Dessa känslor lärs och förnyas, ja, men kan också skiftas, rensas, utvecklas eller till och med ses som osanna. Ni kan göra andra val. Välj sådant ni gillar mer, utöka eller ändra era normer, era förväntningar med dessa val och hur ni känner och tänker att er potential kan förändras. Vet också – världen anpassar sig ständigt till er – till vilka ni är … till er energi.

Allt är energi och när er energi förändras, då förändras också det ni uppfattar. Så här förändrar ni er upplevelse – energetiskt.

Dessa tider, kära vänner, är mycket viktiga sådana, för denna planet efterlyser ett mer inspirerat samskapande. För mer harmoniska sätt att leva ihop. Hör ni uppmaningen? Om så är fallet, och om det får ert hjärta att sjunga, svara JA!

Vi märker att indikationerna från ert kollektiva hem av att inte ta hänsyn, blir svårare och svårare att ignorera. Ni känner mer och mer den djupa kopplingen till denna vackra planet.

Och med det, särskilt för er som redan är vakna för dessa skiften, och de aningar som finns inom var och en, VISION. Vision, önskningar … möjligheter som ger näring och bidrar till ett nytt sätt av att vara här.

Elveron talar:

Ett återupprättat sätt av att vara här. Ett minne av vilka ni verkligen är och ert medfödda förhållande till livet självt, och hur denna planet är ert hem, och ännu mer än ert hem, det är källan till er upplevelse av livet här med er fysiska kropp – själva er mänsklighet – är skapad av JORD.

Och KÄRLEK.

Känn den vackra skönsången från jordens inre strömmar. Lägg märke till hur djupt er kropp andas ut och slappnar av i tanken på jordens energi och skönhet. Lägg märke till hur denna omkalibrering sker nästan omedelbart inom er genom detta skifte av fokus. Vad kraftfulla ni är! Och hur underbart det är när ni använder er fria vilja på detta sätt.

Fantastiska Varelser gjorda till människor och fyllda med Ljus, Jorden sjunger och påminner er om löftet ni gav vid ert förkroppsligande – att leva i harmoni med Allt liv här.

Vi bekräftar detta underbara val och bjuder er att minnas.

Den Gudomliga Viljan har frigjorts i ert förkroppsligande. Kraften som ni, som människor, får för att forma genom er fria vilja.

Ni väljer själva hur ni använder den. Vad man bryr sig om, hur man lever, vad man kan förvänta sig, hur man är, vad man tror, ​​tänker, vad man ska skapa, hur man ser på saker, vilken vision man ska anamma, leva och uttrycka.

Känn efter djupt inom er för att veta – vem vill ni vara?  Här och nu.

Lyssna på djupet.

Bjud in Jorden att tala till er för hon lyssnar, och inom varje cell i era kroppar lever hon med tillit, med vetskap om att ni är Ett, och i och genom er frihet kommer oändliga frekvenser in i detta rike. Blåser in nya potentialer till form.

Förändrar ljuset till struktur. Ändra strukturer till förnyat energiflöde och anpassar alla till kärlek för allt Liv, med en större helhet och med er. Allt genom att känna efter vad som är sant och rätt och som kallar på er, just nu.

Minns ni nu hur betydelsefulla och älskade ni är?

(Ler) Vi hoppas det.

JAG ÄR Elveron, tillsammans med Sanat Kumara, Ashira, Ailia och Rådet av Strålande Ljus.

Vi finns med er, alltid, och har alltid känt er. Vi är Ett och i den Oändliga Utvecklingen finns det bara GLÄDJE.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...