Rådet av Strålande Ljus via Ailia Mira, 20:e november

08-12-05elohimflamevanjose

 

Meddelande från Rådet av Strålande Ljus, kanaliserat av

Ailia Mira ~ Fokus på Ljuset Inom Er

 

Hej Älskade Varelser,

Vi ser er som lever i större överensstämmelse med allt ni är, och tar reda på hur bra det kan kännas. Vi ser er öppna upp till de ni verkligen vill vara, och hur ni faktiskt vill att ert liv ska bli. Vi ser att ni frångår idéerna om vilka ni borde vara, och struntar i den känslan, och det vill vi fira. Det är en vacker gåva till er själva, att ni fokuserar på det ni faktiskt bryr er om, och vad som verkligen är viktigt för er. Det är riktigt stort för oss att se er lita på er själva och försöka vara de ni är, mer och mer.

Vi vill tala mer om detta i dagens budskap, och prata lite om hur man lever i större tydlighet. Vi har pratat mer om klarhet, eftersom inriktningen, och särskilt den suveräna expanderande inriktningen, är ett tillstånd av klarhet.

Världen omkring er är full av människor. Var och en av dessa människor och ni själva har olika preferenser, olika saker som ni vill. Varje individ har drömmar, tankar om vad som är det bästa, vad som kommer att göra er lyckliga, vad ni kan få och vad ni inte kan få. De flesta av er vill ha några saker som i stort sett är samma. Ni vill kunna känna er säkra och anknutna. Ni vill ha en mening i ert liv, och ha tillräckligt med pengar. De flesta människor vill ha en plats att bo på, och liknande saker, som gör det fysiska livet bekvämt och enkelt. Inte så långt efter kommer att alla vill ha unika saker.

Ni dras till de kvaliteter och erfarenheter som är kopplat till den energi ni har, och som hjälper er att vara i enhet.

De saker ni dras till är relaterade till vilka ni är. Det är därför vi tycker att ni liknar kompasser. Era önskningar visar vilka ni är och vad som kommer att hjälpa er bli mer av de ni är. Det är viktigt att ni förstår. Det är också viktigt att förstå, att varje människa kommer att ha olika definitioner av vad de behöver, för att nå framgång och lycka.

Den andra saken ni alla vill känna är att ni är kapabla. Ni vill känna er kapabla mer än ni vill känna er fria. Ja, ni vill må bra kroppsligen och ja, ni vill känna att ni har det gott ställt, men det ni också verkligen vill, som ni alla har gemensamt, är att ni vill känna er kapabla och fria, även om dessa egenskaper när ni använder dem, kommer att vara unika.

Var och en kommer att ha olika sätt att uttrycka sin förmåga och frihet på, genom olika sätt av att spendera pengar, och olika sätt av hur er energi och er glädje kommer att uttryckas i ert dagliga liv. Detta kommer inte att förändras. När världen stiger upp, kommer inte alla att vara lika. Alla kommer inte att ha samma syn på saker och ting. Det kommer att fortsätta att vara en enorm variation och mångfald i världen, som dessutom expanderar. Det är så det är tänkt att vara.

Dessutom, den enda anledningen till att ni inte gillar denna mångfald, är att ni tror att det begränsar er tillgång till frihet och att få det ni vill. Vi vill påminna er om att när ni har er egen inriktning, kommer ni inte att känna så, eftersom de högre nivåerna i er vet, att ingen behöver ändra något för att ni ska bli lyckliga och få det ni vill, och detsamma gäller för alla.

Inget mer behöver ändras, för alla ska få det de vill ha. Ingen behöver få mindre, för någon annan ska få mer.

Världen har överflöd, universum har överflöd och skapelsens fulländning är oändligt överflödande, och allt ni bestämmer er för, dras till er genom er frekvens och ert fokus. När ni kommer i resonans energetiskt av att få det ni vill, då visar det sig för er, och ni har manifesterat eller fått insikt, eftersom allt händer genom en motsvarande energi.

Vi upprepar, det finns ingen anledning att någon att ska få mindre, för att någon annan ska få mer. Just nu, på grund av de stora kontrasterna i er värld, finns det en hel del tankar om att omfördela saker. Vi vill påpeka för er att tankar om att ta från en för att ge till en annan, kommer inte att lösa något. Det är en tro på begränsade resurser, och det är rädslobaserat. De som är kraftfulla i sig själva, kommer inte att köpa det, eftersom alla dessa vet att det finns mer än tillräckligt, för att allt ska gå runt, och de känner det. De känner det, och de fann sin väg till det genom olika typer av anpassning, och de vet vad som händer när de går ut och in, och de vet att de får mer, hela tiden.

Vi talar nu om de som är kraftfullt medvetna, de som förstår hur man skapar med hjälp av fokus och inriktning, och vet om att alla resurser kommer inifrån.

Allt som manifesteras i världen som överflöd eller brist på sådant, är en återspegling av den inriktning ni har och relationen till ert större jag. Alla kan det. Alla skapar sina liv på detta sätt, vare sig de vet det, eller inte.

Det mest kraftfulla ni kan göra för varandra i ljuset av detta, är att tro på varandra.

Ju mer ni tror på varandra, med möjligheter i ljuset av mångfalden, desto mer kommer ni att känna att ni kan vara de ni verkligen vill, och desto mer kommer ni att tro på er själva.

Ju mer ni väljer att tro på den inre godheten i allt liv, och den inre förmågan hos alla, desto mer väljer ni att se evigheten som ligger bakom allt, desto mer påminner ni er själva om att varje uttryck nu är en temporär manifestation av ljus, desto mer känner ni att ni kan vara fria att vara som ni är, desto mer litar ni på att alla gör det de behöver göra just nu, och desto mer kommer ni att känna er fria att göra det ni vill göra just nu.

Ni kommer att bli fria för att fokusera på ljuset inom er, och kultivera er suveräna justering för att växa, och ert liv kommer att skjuta i höjden.

Ni får andra att växa till de högsta nivåerna när ni fulländar er. Ni behöver inte ge andra människor det de inte har från er själva. Ni ger till andra genom att hjälpa dem få veta sin förmåga, och det enklaste sättet att göra det på, är genom att visa det. Det enklaste sättet att få veta att det är möjligt, är genom att visa det.

För åratal sedan, berättade Meredith om en händelse, där människor bröt itu brädor med sina händer. En i gruppen skulle hålla upp brädan. Den var en cirka en tum tjock furubräda, med storleken av ett pappersark, och den andra skulle lägga sin handflata på den, dra armen tillbaka, och sedan försöka bryta av den.

Först var det ingen som kunde bryta av den, men sedan – de var i små grupper – bröt en av dem itu den, och plötsligt förstod alla att de också kunde, eftersom de hade sett någon annan göra det. Då bröt Meredith av brädan. Hon visste, så fort hon såg någon annan göra det, hon visste att hon kunde göra det. Det är så det fungerar i livet.

Genom att visa, banar ni vägen, och genom att visa ett liv med klara intentioner med er egen inriktning och konsekvens, då blir det mer bekant och mer närvarande i er värld, och genom det sätt ni lever, gör ni det mer möjligt för andra att tro, att de kan leva på det sättet också.

När ni själva är anpassade, är ni renade inom er. Ni vet att ni är energetiskt redo. Ni har fått insikt och vet att ni nu lever i nuet av att veta, och ert liv blir verkligen upplyft. Ni börjar känna er lättare, mer bekymmersfria. Ni upplever att bara glädjefulla saker händer.

Ni kan få den underbara upplevelsen, men ni måste sluta känna att det beror på någon annan, eller att ni inte kan få det förrän andra människor gjort det de ska.

Ju mer ni riktar ert fokus, desto mer visar ni och banar väg för andra. Sättet att göra det på, är helt enkelt genom att fatta fler beslut hela tiden, och återgår till ett tillstånd av expanderad inriktning.

Detta gör ni genom att välja att tänka tankar som känns bra, och genom att välja att må bra.

Något som bäst får er att förstå friheten, klarheten, överflödet och välbefinnandet, är att ni vill ha mer av det. Med detta menar vi, att ni inte ska känna er dåliga, utan bra. Känn er inte kassa. Tillåt inte depressioner att finnas kvar. Var mer uppmärksam på hur ni känner och försök att ta er till bättre vibrationer, när ni förstår att ni hamnat fel.

Ju kortare tid det går mellan då ni mår bra och när ni inte gör det, desto fortare kommer ni till ett tillstånd där det oändliga intelligenta livet kan spela sin roll, och ni får det så att ni kan njuta av det. Låt det komma, låt det komma, låt det komma.

Genom er glädje, visar ni vad som är möjligt och det världen nu behöver, för att ni demonstrerar det som är möjligt, med lätthet och grace. Demonstrationer av det som är möjligt, från ett tillstånd av äkta inriktning från er själva och med er glädje, kommer ni att bana väg för mer glädje, inte bara för er själva, utan för andra också.

Genom att ta emot det som får er att le, och ger er glädje, tar er till ett upplyft tillstånd, och får ert självförtroende och er förmåga att växa. Genom att titta på hur långt ni har kommit, förstår ni hur mycket potential ni alla har, inte bara ni själva, utan alla. Därefter blir det växelverkan mellan visioner och skapande, och visionen och skapandet växer ständigt genom erfarenheten av era beslut, och era fokuseringar för alternativen till anpassning, blir tillförlitliga och stabila för er.

Ni kommer alltid att stöta på kontraster i den här världen, och kontrasterna blir ett medel för expansion. Det är inte i strid med vilka ni vill vara.

I en värld där det finns en enorm variation, kan alla olika saker göra det klart för er, vad ni mer vill göra. Det ni vill göra som ännu inte kommit – det är vad det handlar om, kontrasten. Det handlar om att få den stimulans, som gör att ni vill ha mer och eftersom ni vill ha mer, så väljer ni mer. När ni väljer mer och ger mer, då expanderar ni. Ni riktar in er mer och ni tillåter flödet av allt ni tänkt ut, med ett ständigt växande.

Känslan av möjlighet, välbefinnande, frihet, anslutning och glädje, blir mer och mer normen för er, och det blir och kommer att bli ännu mer expansion.

Fast, stabiliteten av konsekvens och tydlighet, beror på hur väl ni känner er själva, vilka ni tror att ni är, och att ni bokstavligen upptäcker er själva som själar.

Vi är Rådet av Strålande Ljus

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker www.st-germain.se

Du gillar kanske också...