Saint Germain via James McConnell, 21 november

StGermainVioletGlobe2

Saint Germain via James McConnell, 21 november

Jag är ”St.Germain”. Jag är här nu för att fortsätta denna process som börjat för länge sedan. Vi är nu tillsammans i denna stund, vid denna tid, som en tidpunkt i historien. Precis före tidpunkten i historien som förändrar allt.

Vi vet i er diskussion idag talade ni om detta. Ni talade om dessa förändringar som kommer. Ni talade om hur allt håller på att skifta. Eller att ni vill att det ska skifta.

Jag säger er som ”St. Germain”, tillsammans med alla mina bröder och systrar där ute, ni säger alla att tiden är nu. När ni ser ut på allt som händer. Allt som händer i, vad ni kallar, den externa världen, att allt som sker i den externa världen händer först inom er, på ett internt sätt.

Vi skapar hela denna nya planet, denna nya Gyllene Tidsålder, vi skapar den tillsammans, Ni hör om de sakerna som kallas omvärdering. Ni hör om NESARA. Ni hör om många förändringar som redan börjat. Advent för det som är känt som Brexit. Advent för era val nyligen.

Det händer så mycket ändå, bakom scenerna; mycket av detta. Mycket av detta kommer in i förståelsen, i förgrunden. Så att ni kan se det med era egna ögon, höra det med era egna öron. Dessa förändringar kommer snabbt till er nu.

Fram till denna punkt, har det droppat, men som vår broder En Som Tjänar sa, dammluckorna kommer att öppnas. Ni kommer att börja att se mer och mer sanning komma fram. Mer och mer förståelse om att ni hela tiden har varit de, som fört fram det. Ni, Ljusarbetarna. Ni, de som delar ljuset. Och dem ni delar det med, är alla del av detta storslagna arbete.

NESARA kommer att tillkännages. Avslöjandet av den Galaktiska närvaron kommer att tillkännages. Den finansiella situationen ni känner just nu kommer inte finnas så mycket längre. Den kommer att gå genom en övergång, som var och en av er går genom, en övergång. Ni går över till en ny nivå av förståelse inom er själva. En förståelse att ni en gång hade en förståelse som kommer tillbaka till er, om vilka ni är.

Som har sagts, ni och era Högre Själv är en. Det är verkligen sant. Vi är alla en med alla, med allt. Vi är en med den Förste Skaparen, Honom och Henne Själv. Vi är alla samma energi, samma kärleksenergi. Det har aldrig varit en frånkoppling från denna energi. Vi har alltid varit en. Vi kommer alltid vara en.

Tillsammans kommer ni och jag och alla andra som är era mentorer att lyfta upp denna planet till ett högre tillstånd av vetande och förståelse av sig själv, när människans Kollektiva Medvetande blir allt det kan vara och allt det är ämnat att vara. Mörkret som ni har lärt känna och förstå kommer inte finnas mer. För mörker kan inte existera i ljuset. Till och med det minsta glödande kol av ljus kan lysa upp ett mörkt rum.

Jag är St. Germain. Jag kommer att vara med er snart, i vad ni kallar er Uppflyttning. Vi kommer verkligen att vara med er vid den tiden.

All min fred och kärlek vare med er alla.

http://www.ancientawakenings.org

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...