Rådet av Strålande Ljus via Ailia Mira, 23 december, 2016

08-12-05elohimflamevanjose

Rådet av Strålande Ljus

via Ailia Mira

23 december, 2016

 

Hej på er, Underbara Varelser!

Idag vill vi tala om er, lite grann med hänförelse; vi vill hylla er. Vi älskar er. Vi älskar er och vi känner en så stor entusiasm för det som ni gör. Det känns som ett utmärkt tillfälle i vårt sam-skapande, att få reflektera tillbaka till er sådant som vi lägger märke till.

Vi känner till att ni är mycket äventyrslystna själar. Ser ni er själva som sådana? Vi gör det. För vi kan se hur ni utforskar livet i denna underbart komplexa och rika omgivning, för att ideligen återvända till något slag av inre optimism och känsla av mening. Ni håller på lär er att förnimma inombords och att tona in er på den själ som ni är och ni inser mer och mer att er harmonisering med allt vad ni är, blir ett fordon för ert uppstigande medvetande. Vi älskar att se detta och vi älskar att få se att ni tror på er själva och har tillit till er själva samt att ni börjar bli riktigt bekanta och bekväma med att omforma er energi.

Vi älskar hur mycket ni använder er av sam-skapande som detta, som inspiration och som stöttning och kamratskap. Vi vill att ni ska inse vilken förändring detta innebär, från det att ni letade efter svar utanför er själva. Nu känner ni er med en avsikt dragna till upplevelser som redan harmoniserar med vilka ni är, Ekot av ert inre vetande. Det utvidgar sig till er känsla av vad som är möjligt i harmoni med vilka ni i sanning är. Tillsammans når ni ännu högre.

Vi älskar att få se er vara mjuka och varsamma gentemot er själva, att få saker och ting att bli ljusa och att ha humor och givmild kärlek i era relationer till er själva. Vi älskar att se när ni befinner er i ett tillstånd av utvidgande och låter den plats där ni befinner er också vara en underbar plats för er.

Vi vill att ni ska inse att vi ser att ni håller på att börja leva ert liv som ett medvetet energiflöde.

När ni gör detta, och när ni höjer upp er och lyfts högre och högre i ert medvetande, vad ni då finner om ni inte redan gör det, är att så många av historierna och tankarna om livet på jorden kommer att falla undan. Er relation, det sätt på vilket ni har anpassat er till ert förkroppsligande, kommer dramatiskt att förändras. Det kommer att kännas naturligt, vilket det också är, men vad som kändes normalt i det stora hela, kan komma att falla undan och en enkel tydlighet i vad som växer fram kommer sannolikt att ge er glädje och får er att le.

Det finns många historier här, eller hur?

Det finns många sätt som ni alla har fått höra, om hur ni ska tänka och känna gällande ert liv.

Det finns många saker ni har fått höra att är viktiga.

Det finns många regler om hur ni måste agera för att få vissa saker.

Det finns många saker ni har fått höra och som ni också har tvingats in i, manipulerats in i, vanärats in i att fokusera på och utföra.

När ni höjer upp er och harmoniserar med sanningen inom er, kommer dessa saker att vika undan för att klarheten kommer fram, direkt inifrån.

När ni alltmer lever i klarhet och när ni alltmer känner er väl till mods – välmående utgör ett manifesterat bevis på er pågående harmonisering – så klarnar er känsla av mening och syfte, samt er orientering till livet. Det sker en förenkling.

De åsikter som nu finns tillgängliga för er och som nu kommer in i ert fokus, är mycket roligare, eller hur? Är inte det en prestation?

Om lycka är vad alla önskar få, får inte ni mer av det som ni nu önskar? Är inte det som nu kommer upp i ert fokus mer befriande och utvidgande och roligt? Kräver inte de åsikter som ni börjar ha gällande er upplevelse, allt mindre av er att ni ska känna er dåliga eller behöva kämpa mer? Är inte det lättare och mer naturligt att känna så?

Det som vi i synnerhet har lagt märke till och hyllar, är er alltmer växande suveränitet.

Ju mer upphöjd er frekvens är, desto mer gör ert medvetande det mycket tydligt att ni inte behöver få livet att fungera för någon annan. I själva verket kan ni inte göra det. Ni kan inte. Er självständighet och den suveräna sanningen i allt liv blir klart, strålande och befriande uppenbart.

Alla skapar sin egen upplevelse, sam-skapar sin egen upplevelse, om de så gör det medvetet eller inte. Man kan inte skapa någon annans liv för dem. Detta är en så väldigt radikal åsikt. Att leva så är en sådan radikal insikt.

Vi vet att många av er fortfarande vill göra livet bättre för andra. Vi vet att många av er fortfarande känner denna dragkraft att försöka få era barn, eller er äkta hälft, eller era vänner, eller er familj eller er värld, lyckligare. Men på ett sätt kan ni faktiskt inte göra det. Vi ska säga något ännu mer vågat här. Till och med att önska fred på jorden, en idé som människor under den här tiden på året tänker så mycket på, är på ett sätt ok att hålla för sig själv – det är älskvärt att vilja ha ett fridfullt liv. Men på ett sätt, att önska att alla ska befinna sig i ett specifikt tillstånd är på ett sätt aggressivt. Det är liksom lite aggressivt att tro att ni vet vad som är bäst för alla och att önska att alla ska känna likadant … och det har troligtvis hittills inte fallit de flesta in.

Uppfattningen att – fred – är bättre och att föredra och därför borde alla önska detta och leva i det, är faktiskt inte suveränt; det hedrar faktiskt inte var och en och alla; det ser faktiskt inte varje människa som den mästare de är, här för att skapa den upplevelse som de önskar få och fokuserar på.

Vi talar om mångfald här, och vi vill verkligen att ni ska fatta att mångfalden inte kommer att vika undan. Den faller inte bort och ni skulle inte vilja det, för mångfalden skapar mer och mer klarhet inom er när ni gör fler och fler val gällande vad ni önskar få uppleva. Mångfalden är en plattform för expansion. Var och en här är en mästare. Mångfalden stimulerar er klarhet och er vetskap och i och med detta utvidgas ni.

Skapelsens principer och struktur är aktiva och motsvarar tillförlitligt var och en av er. När ni känner till detta, när ni upptäcker detta, när ni lär er att avsiktligt sam-skapa med detta, blir ni djupt medvetna om er frihet.

Var och en är fri att tänka vad de vill och befinna sig i vilket tillstånd de redan önskar vara. Ni är också fria att återta er suveränitet och låta andra inifrån leta sig fram på sin väg, precis som ni har funnit, och håller på att finna er väg.

När ni väl orienterar er till sanningen inombords, visar ni så underbart hur en harmonisering ser ut. Det är en sådan gåva. När ni befinner er i harmonisering, blir ni alltmer villkorslösa. Villkorslösa inom er relation till det liv ni möter.

När ni är villkorslösa gällande vad ni möter och vad ni ser, så är det en gåva! Ni älskar livet, ni solar er i livet, ni känner villkorslöst liv flöda inom er och ni känner er förbindelse med skapelsens vidare riken och ni är närvarande i detta uppfyllande – detta är en gåva! Er glädje, er lycka, er harmonisering är en gåva. I ett tillstånd av harmoniserad uppfyllelse har ni mycket att erbjuda Allt Som Är och alla ni älskar och bryr er om. Detta, jämte det kreativa uttrycket i er unikhet är er gåva!

Vi öppnar upp oss tillsammans med er och vi åtnjuter det sam-skapande som vi tillsammans delar.

När ni tonar in er, när ni tänker tankar som känns bra för er och när ni väljer att leva i harmonisering, mest av allt i suverän harmonisering, så ger ni kraft till vår sam-skapelse tillsammans med er.

Vi finns här i det icke-fysiska, för att spela vår roll, för att stötta er harmonisering och tillåta, så att ni ska få uppleva det som ni håller på utvidgas till. Så det fysiska kan utvidgas och varieras och med det utvidgas och varieras allt liv.

Ni är äventyrare och utforskare som tar livet till nya nivåer. Vi finns här för att stadigt upprätthålla den kärlek som vi känner för er och förstärka er förbindelse med er, så att ni ska kunna tona in er till den och låta den flöda. Det är vad allting handlar om!

Ni börjar verkligen förstå det. Det blir lättare. Det är vad sam-skapandet handlar om: att påminna er, att hjälpa er att helt och håller vara ni, fritt vara ni, inom ert individuella förkroppsligade fokus för glädjens skull.

Vi finns också här för glädjens skull, precis som ni. Glädjen i detta för oss är att få omfamna er och alla de visioner och val som ni gör och sedan från detta utvidgade uttryck få påminna er om vilka ni har blivit, samt att kalla på er och förstärka er till en harmonisering med vilka ni faktiskt är.

Vi finns här för att vitt och brett framhålla er styrka och er ständigt utvidgande kapacitet, så att ni ska få höra det och se det och känna att det aktiveras som en sanning inom er när vi säger så, samt att ni ska leva mer fritt och modigt, utifrån sanningen om vilka ni är.

Vi finns här för att påminna er och för att djupt älska er och vi gör det, ofta, varje dag, Varje gång ni tänker på oss. För det är en glädje för oss att få sam-skapa med er och att få se er tänja på skapelsens sfärer till nya upplevelseuttryck, till nya existensområden, och nya arrangemang av upplevelser, liv och varande.

När ni vecklar ut detta som det ljus ni är i villkorslös kärlek och suverän harmonisering, frihet, utvidgad gränslös glädje, så värmer sig skapelsen i ert äventyr.

Vi älskar det och vi älskar er.

Vi är Rådet av Strålande Ljus.

 

 

The Council of Radiant Light via Ailia Mira, December 23d

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...