Rådet via Ron Head, 19 oktober 2018

 

Rådet

via Ron Head

19 oktober 2018

”Den rådande energin”

 

Den rådande energin hotar att kasta många av er in i en spiral, ett slingspår, så låt oss ta oss en titt på den från det här högre perspektivet och placera den i ett sammanhang som vi har för avsikt att ge er en förståelse som ni på kort sikt kan leva med. Nu talar vi här inte om något på lång sikt. Det här kommer att likna allting annat i strömmen av ert nuvarande medvetande. Det kommer att förefalla oändligt och sedan kommer det att verka som om det flög förbi. Det är nästan som att ni är så varsamma med er själva som ni kan. Och det beror på att ni är så varsamma med er själva som ni kan, beroende på situation. Så, vilken är situationen?

Till att börja med målar vi upp ett litet scenario. Ni har från flera av era kommunikatörer fått höra att de nästkommande månaderna kommer att innebära en stor förändring. Detta Råd har talat om för er att de viktigaste förändringarna är det som sker inom er och för er. Och ni har fått uppleva en stadig – nåväl, för det mesta stadig – ökning i intensiteten i den energi som på många sätt tvingar fram förändringen.

Nu har detta börjat ge er en känsla av brådska. Självaste energin innehåller en känsla av brådskande karaktär. Nåväl, tänk er tillbaka till de tider då ni har stått inför en tidsfrist. Är det inte densamma känslan? Det här innebär inte direkt någon tidsfrist, men det är en definitiv markering och en vändpunkt. Och häri ligger poängen, ni är beslutsamma att vara redo.

Ofta när vi refererar till ’er’, så talar vi om, eller inkluderar hela ni. Håll det faktum i sikte att i särklass den största delen av er kan sägas fortfarande som varande på vårt plan, fortfarande i vår dimension. Så i era ansträngningar att vara redo, upptäcker ni alla de saker som inte kommer att vara synkroniserade med den kommande energin och dessa slänger ni överbord.

Det här har ni fått höra tidigare. Men det finns, och det står ni i färd med att upptäcka, en stor skillnad mellan att höra det och att leva det. Nå, låt oss ge er något som kanhända gör det lite enklare att klara er igenom det.

Försök tänka mindre längs banorna om: ’Vad ska nu hända?’ och mer likt: ’Tack gode Gud. Låt oss nu äntligen klara av det’. Nåväl, vi säger inte att allt efter den första ’nocember’ kommer att bli frid och fröjd. Vi säger att livet står i färd med att bli en hel del mindre svårt på det personliga planet. Ni vet vilket tillstånd er värld befinner sig i. Och därför vet ni att det kommer att finnas en hel del arbete att utföra för att få den att återgå till den trädgård den var menad att vara. Men det stämmer också att ifall ert personliga liv är en daglig plåga, så blir det inte mycket tid över att vara effektiv i en vidare cirkel. Stämmer det?

Det är därför som vi hyllar er för att ni rensar ut däcken så som ni gör.

Ni har efterfrågat detta. Ni har bett för detta. Och ofta har ni tvivlat på att det skulle komma att äga rum. ’Nåväl, Katie, barrikera dörren, för nu kommer stormen.’

Njut av ert nya själv.

 

Source: Ronald Head

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...