Rådet av Strålande Ljus via Ailia Mira 29 juli, 2017

Rådet av Strålande Ljus

via Ailia Mira

29 juli, 2017

 

Var hälsade Alla Gudomliga!

Det är gott att vara tillsammans med er. Vi kan se att när vi samtalar med er om er förmåga att skapa er upplevelse, genom att med avsikt använda er av er fokus, så börjar vissa av er förhålla er till livet med en ökande känsla av nyfikenhet.

Nyfikenhet är ett gynnsamt perspektiv att ha gällande allt – för det öppnar upp er känsla för möjligheter. Vissa av er börjar redan överväga ifall ni skulle kunna förmå åstadkomma saker som ni förut inte har tänkt på och detta är verkligen en trevlig tanke.

Tillåt er själv precis just nu att överväga att ni faktiskt skulle kunna uppnå ett tillstånd av välmående som ni aldrig förr har funderat över. Bara låt er själva tänka denna tanke just nu. ”Jag skulle kunna vara kapabel att uppnå ett tillstånd av välmående och välstånd som jag aldrig förut har trott vara möjligt”.

Låt er själva överväga att allting som rör ert förkroppsligande är möjligt.

Till exempel, er kropp är verkligt smart och den är gjord för denna upplevelse. Kom ihåg att kroppens celler blev till för att det förekommer en energi-mallbeskrivning som är er kropp. Energin i allt som ni är, samt denna planets energi, projiceras ut till detta energimönster och den blir till det som ni känner till som er fysiska form. Det förekommer ett mönster som ger upphov till er fysiska kropp och detta mönster och er kropp är intelligenta, sammanhängande och perfekta.

Energin från allt som ni är, samt från planeten, flödar ständigt in i detta energimönster. Detta mönster manifesterar er fysiska form. Detta mönster bryts inte. Det finns inget som är felaktigt med detta mönster. Detta mönster är en perfektion. Mönstret är en perfektion och det beror på att på grund av detta mönster som inte kan brytas, är kroppen från början motståndskraftig.

Vidare, med hänseende till detta exempel om er fysiska kropp, varför befinner sig kroppen inte ständigt i ett välmående, fantastiskt tillstånd? Ni kanske undrar över det. Det förefaller som en uppenbar fråga, med tanke på det som vi precis har talat om. Nåväl, orsaken till att er kropp inte ständigt är optimerad, är att ni är en mäktig skapare och tidvis skapar ni oavsiktligt eller inte, saker som skjuter upp välmågan, vilket manifesterar ett annorlunda uttryck hos kroppen. Detta minskar på ett sätt er kapacitets effektivitet att kunna må bra. Ni kan göra det, för ni skapar er upplevelse, vilket innebär att ni kan öppna upp er till ytterligare välmåga, eller minska er välmåga, genom det sätt på vilket ni använder er fokus.

För någon som är ny för denna tanke och som en påminnelse för alla som redan arbetar med detta synsätt till livet, så är repetition en stor del av de sätt på vilka ni lär er bäst. Ni är ständigt nya inom varje pågående ögonblick. Vadhelst ni lägger er uppmärksamhet på, är det som pågår inombords och därför är det verkligen gynnsamt att påminna er själv och att repetera de saker som bemäktigar er mest.

I våra konversationer kommer ni att upptäcka att det förekommer en viss del av upprepande och det är mycket avsiktligt. Så vi kommer idag att göra en hel del av det som ett sätt att säkerställa att vi alla befinner på samma våglängd, samma vibration i termer av tänkesätt.

Vi ska fortsätta använda exemplet med ert fysiska välmående, men ni kan tillämpa dessa principer gällande hela ert liv.

Det lättaste sättet att optimera ert fysiska tillstånd är att göra saker som känns bättre och mer harmoniska och mer fridfulla för er. Detta inkluderar att tänka på sätt som känns bättre såväl som att leva på sätt som känns bättre.

Om ni tog till er det perspektiv som vi tidigare delade med oss – att endast nuet existerar, så skulle ni kunna se att nya möjligheter ständigt finns för er. Skapandet sker inom nuet. Ingenting som rör det förflutna utspelar sig inom nuet, om inte ni ger det er uppmärksamhet. Så om ni insåg denna kraft som rör det ögonblick som är nu, skulle ni inte bara förnimma en känsla av möjligheter, ni skulle faktiskt kunna börja leva mer fullt ut i det pågående ögonblicket.

Inget är mäktigare än det. Inget är mer kraftfullt än att omfamna tanken på att ni skapar er egen upplevelse av livet och att hela er kraft enbart ligger i det nuvarande ögonblicket.

Inget kan befria er snabbare eller lättare från något, från allt som ni inte gillar, allt som ni vill ändra på, allt som ni finner utmanande. Inget kan göra saker bättre på ett snabbare sätt, än att inse och omfamna att ni skapar er egen upplevelse och att all er kraft ligger i nuet samt att ni lever ut det.

Så nu vill vi summera hur ni skulle kunna leva ut detta, för det är inte bar en tanke som i sig själv förändrar ert liv. Vetskapen om det förändrar ingenting om ni inte gör saker på ett annorlunda sätt baserat på detta, så det finns praktiska pålitliga sätt, på vilka ni kan tillämpa detta perspektiv i ert liv och här kommer de:

Förstå att er uppmärksamhet gällande allt inkluderar denna sak inom er upplevelse; den aktiverar dess energi i ert energifält.

Er uppmärksamhet är inkluderad. Ni kan inte säga: ”Nej” till något, ifall ni ger det er uppmärksamhet. Ni kanske tänker att ni säger nej, men ni säger ja. Så er uppmärksamhet gällande något inkluderar detta vibrationsmässigt inom ert energifält och allt som genljuder med det som finns inom ert energifält kan komma in i ert liv.

Er uppmärksamhet gör ständigt saker. Det som ni lägger uppmärksamhet vid, gör hela tiden saker och ni vet vad ni gör med er uppmärksamhet – vilket är vad ni vibrationsmässigt gör – i varje givet ögonblick, genom hur ni emotionellt känner er. Ni vet detta genom hur ni emotionellt känner er. Era emotioner är ett pålitligt och exakt vägledningssystem som i varje ögonblick visar er vad ni vibrationsmässigt håller på med.

Varför spelar detta roll? För att allting är energi och energi, ren potentiell energi, ren positiv energi, ostrukturerad energi, rör sig till en form på ett mycket exakt sätt. Den förs in genom ett av dessa mönster – i likhet med er kropp – genom er uppmärksamhets strukturella kraft, medvetandets kraft.

Så medvetandet uppmärksammar på vissa utmärkande sätt inom ett fokus, likt en människa, likt ett icke-fysiskt energifält i likhet med oss, på ett specifikt sätt och i och med detta struktureras energi. Ni kanske till och med tänker på det som att det börjar ”forma”, göra ren positiv energi till en form.

Medvetandet strukturerar energi. Ni skulle kunna tänka på denna strukturerande aktivitet som en tanke. Ni kan inte ha haft en upplevelse utan att ha haft en tanke om den, och det är uppkomsten av de tankar ni har som strukturerar energi, och som skapar.

Allt som ni vibrationsmässigt ger ut, som överförs alltigenom hela Skapelsen, baserar sig på vad er åsikt är i det pågående ögonblicket. Ren positiv energi kommer in i mer strukturerad fokus genom medvetandets uppmärksamhet, det som ni menar med en tanke.

Allting som ni får uppleva i ert liv, allt som kommer in i er personliga upplevelse av livet, det som vi vill kalla er personliga verklighet, genljuder med en aktiv energi inom ert fält. Vilket betyder att inget som ni inte har aktiverat i form av en essens, vibrationsmässigt kan dyka upp i ert liv. Det kan bara inte göra det.

Inget kommer någonsin att drabba er som ni inte har någon aktiv essens av inom ert energifält. Sättet att få dessa saker att sluta inträffa är inte att säga nej till dem, för genom att lägga uppmärksamhet vid dem, inkluderar ni dem. Sättet på vilket ni kan få saker att sluta ske, och detta är det svåraste steget för alla inom en kropp att göra, är att lära sig att dra bort er uppmärksamhet från dessa saker och lägga er uppmärksamhet på någonting annat. Detta kallas ibland för pivotering.

Närhelst ni får en känsla som är obehaglig för er, så handlar det om vägledning. Det är ingen trigger till att börja oroa sig eller få panik eller råka i rastlöshet över det, det är helt enkelt vägledning. Känslor indikerar, visar er, vad ni vibrationsmässigt håller på med. Obekväma emotioner visar att ni just nu befinner er utom synk gällande det som ni verkligen vill. Ni befinner er inte i harmoni med de saker som ni har bestämt er för att bry er om, hur ni vill att ert liv ska vara. Så den vidsträckthet som ni är, som ni har omfamnat, blivit, utvidgats till, allting som ni har valt, har en viss energi som uttrycker er framkant. När ni har råkat utom synk med den som ni i själva verket är, vilket är vad vi benämner den omätliga rymden inom er eviga energi, så kan ni förnimma vad ni känner till som en negativ emotion; indikeringar på att ni är utom synk gällande den som ni i sanning är.

När ni uppmärksammar något i ert liv på ett sätt som är annorlunda än den helhet som ni är, uppfattar det, så mår ni inte bra. Ni har känslor som indikerar att ni har mist en del av er harmonisering. Så ni skulle kunna ’vända om’. Ni skulle kunna påminna er själva om att ni gillar den vägledning som ni får, för allt sker vibrationsmässigt och det är bra att veta vad ni vibrationsmässigt håller på med.

Ni skulle kunna bestämma er för att ni ska uppskatta känslorna, till och med dem som ni inte gillar och sedan ska ni påminna er själva om vad de innebär. De betyder: ”Jag är utom synk gällande något som spelar roll för mig”, och sedan skulle ni kunna ställa er själv en mycket viktig fråga: ”Vad vill jag?” För ni tittar helt klart på något som på något sätt fokuserar på vad ni inte vill. Det är varför ni har en negativ känsla.

Så när ni får denna känsla och ni uppmärksammar den som vägledning, så kan ni förhålla er till den på ett annorlunda sätt och detta är hur ni pålitligt kan tillämpa dessa saker i ert liv. Ett intonande – till er själv – till den som ni i sanning är, sker i de skenbart triviala ögonblicken i livet, dag för dag för dag, nu, nu, nu och återigen nu, genom att ni observerar hur ni emotionellt känner er.

När ni emotionellt inte känner er lika väl till mods som ni kan, så vet ni att det finns vägledning där för er och det är en underbar möjlighet till att finjustera vad som är aktivt inom ert energifält, genom att ni lägger uppmärksamhet på er själva.

När ni upplever en negativ känsla, så finns det vägledning som säger att detta är ett tillfälle för er att få förfina er energi, att få komma in i en livsupplevelse som alltmer liknar något som ni gillar.

Ni vet när ni framgångsrikt har lyckats med det, när ni har skiftat, för ni känner er omedelbart bättre till mods. Sedan följer upplevelser som känns bättre, då allt manifesteras och vidareutvecklas. Detta är sekvensen – saker sker till en början energimässigt, så att ni lägger märke till förbättrade känslor, innan manifesteringarna inom ert dagliga liv förändras till det bättre.

Så det sätt som ni vänder om, när ni upptäcker att ni har negativa känslor, indikeringar på att ni befinner er i en förminskad harmonisering, är att ni ska fråga er själva: ”Vad vill jag? Vad önskar jag?”

Ailia har den senaste tiden lekt med att ’vända om’ när hon är ute och promenerar med sin hund. Hon promenerar en till en och en halv timme varje morgon och hon finner ständigt under någon punkt under promenaden att Lily börjar dra i kopplet på sådana sätt som hon tycker är för mycket. Då blir hon ofta mycket irriterad. Hon måste påminna sig själv: ”Nåväl, vad vill jag? Vad vill jag?” Sedan säger hon och detta är den fras hon har använt sig av och som ni kanske vill prova: ”Jag ser fram emot…”

Så hon säger till sig själv: ”Jag ser fram emot att på ett lätt sätt promenera med Lily. Jag ser fram emot att ha flera delar av vår promenad där jag kan släppa hennes koppel och inte ens behöver hålla fast henne. Jag ser fram emot att ha mer roligt.” Och sedan fortsätter hon ifall hon känner för det, med andra saker som hon ser fram emot.

Denna helg hade hon en underbar upplevelse med detta, för de promenerade mycket tidigt i värmen och på grund av att det var tidigt, så gick de mycket långt, nästa dubbelt så långt som vanligt och Lily började verkligen dra, för hon började bli varm innan Ailia blev varm. Ailia blev irriterad och då tänkte hon: ”Åh, det här är mitt vägledningssystem och det visar mig att jag är ur synk med den som jag är. Vad vill jag?

Så gjorde hon precis vad vi nyss talade om för er. Hon sade: ”Jag ser fram emot att Lily ska bli nöjdare på våra promenader. Jag ser fram emot att få titta på Lily och se henne nöjd och njuta av våra promenader. Jag ser fram emot att Lily och jag kommer i perfekt synk på våra promenader. Jag ser fram emot att inte behöva känna något bekymmer över Lily i värmen och att veta att Lily har roligt.”

Så fortsatte hon ett tag och inom ett eller två kvarter, på en gata längs vilken de nästan aldrig promenerade, kom hon till ett hus och bredvid uppfarten fanns en helt fantastisk sak. Där låg en keramikkruka, en sådan som används för utomhusväxter. Krukan låg under ett träd och på ett fantastiskt sätt hade den förvandlats till en dryckesfontän! Platsen den låg på var skuggig och vacker och där växte blommor runtomkring. Vid foten av denna underbara dryckesfontän fanns en vattenskål i metall för hundar! Den satt fast med en liten kedja för folk att ta vatten till sina hundar. Hon kunde inte tro sina ögon. Så hon sköljde ur den några gånger och fyllde den och ställde ner den för Lily och Lily fick lite kallt vatten och lekte lite i skuggan och där fanns allt: hon och Lily hade en underbar promenad.

Så fungerar det. Allt som kommer in i er personliga livsupplevelse, er personliga verklighet, genljuder med en aktiv energi inom er energi, vilket betyder att inget som ni inte har aktiverat, kan dyka upp i ert liv som en vibrationsmässig essens.

På grund av att Ailia precis hade tänkt dessa tankar om hur hon ville att hennes promenad skulle bli och medan hon tänkte så genom att tänka: ”Jag ser fram emot…” så hade hon inget motstånd överhuvudtaget. Hon kände sig bara väl till mods genom att tänka dessa tankar och hon kände hur det kommer att kännas när dessa saker dyker upp och hur fint det kommer att vara och sedan bara fortsatte hon och hon tänkte inte så mycket vidare på det. Hon försökte inte väldigt mycket och då dök allt upp, liksom riktig snabbt. Hon kunde ha tänkt annorlunda och vår gissning är att hon hade fortsatt att promenera på den andra sidan av gatan och hade då inte upptäckt denna fantastiska lilla oas. Tänk på det.

Det är så här det fungerar för er. Detta är kraften i er upplevelse. Ni och bara ni kan skapa ert energifält och ni skapar ert energifält genom det sätt på vilket ni använder er uppmärksamhet och ni vet hur ni använder det på grund av de känslor ni har. Ni är oändligt kraftfulla för ni är oändligt fria i varje ögonblick, att tänka hur ni ska vilja tänka. Ingen kan tänka för er. Bara ni.

Att ha ett blomstrande liv sker inom det pågående nuet. Det sker genom att ni öppnar upp er för de möjligheter för ert liv att möjligen kunna uppnå en tillvaro som är långt utöver allt som ni någonsin skulle kunna be om eller föreställa er.

I sina vildaste drömmar tänkte Ailia aldrig på att föreställa sig en dryckesfontän i en jättestor terracotta-kruka precis bakom hörnet. Hon skulle aldrig ha tänkt på att föreställa sig den och ändå var den mycket bättre än vad hon bad om och den uppnådde vad hon bad om och det skedde på ett ögonblick.

Vi har precis lagt ut detta för er att tänka på idag, för ni och Ailia är desamma. Ni är absolut fullständigt kraftfulla, suveräna och fria för ni är oändligt kapabla att välja hur ni ska tänka och vad ni ska lägga er uppmärksamhet på och däri ligger hela er kraft.

Vi är klara.

Vi är Rådet av Strålande Ljus.

 

 

Source – Channel: Ailia Mira

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...