Rådet av Strålande Ljus via Ailia Mira, 8:e mars 2017

Rådet av Strålande Ljus via Ailia Mira, 8:e mars 2017

Ailia Mira ~ Upptäck Er Perfektion.

 

Hej, Gudomliga Varelser,

Vi hälsar er med kärlek. Vi är glada för att ni börjar att upptäcka er förmåga av ovillkorlig kärlek. Ni börjar ägna mer uppmärksamhet åt att välja det ni fokuserar på, och många av er gör det med fokus av kärleken genom hjärtat. Det är det enklaste sättet för att lättast anpassas till er upplevelse.

Ni upptäcker också, att underlättandet kommer av att tillåta sig själv att flöda, vilket gör att er livsenergi får flöda fritt, utan press, utan ansträngning, inte försöka så mycket, flöda lättare, flöda mer tillåtande och låta er själva flöda så som det känns rätt.

Ni börjar förstå er orientering till ögonblicket, till nuet, och uttrycker energetiskt ert sätt att se det hela. Ni känner igen resultatet av det, och ni gör kopplingar mellan alla dessa saker, och känner hur det manifesteras tonalt. När det visar sig energetiskt, är det tonalt. Ni känner igen det tonala som er sinnesstämning.

Från vårt perspektiv, uppmuntrar vi er och ger er förslag, som helt är fokuserat på att få ert liv att flöda. Fokusera på att tillåta er själva att vara de ni är. Låt det bli er strävan och upplevelse. Ni behöver inte sträva efter något annat. Om ni strävar efter att tillåta er själva att vara de ni är, och låta det som vill komma igenom er komma, skulle ni få ett underbart, uttrycksfullt liv, som gynnar alla på det mest kraftfulla sättet.

Ni kan lätt känna igen det här flödet som vill komma igenom er, eftersom detta flöde alltid kommer att kännas bra. Det som vill komma igenom er är ert sanna jag, och det kommer alltid, alltid, alltid att kännas bra. Det som vill flöda genom er och in till er erfarenhet, växer inom er och ger er klarhet i ögonblicket, och ni kommer alltid att må bra av det.

Vi vill utveckla detta och erbjuda er några fler klarheter. De sanna ni, klarheten i stunden, det sammanhang ni finns i, och det som vill flöda genom er, kommer aldrig att kännas dåligt. Det kommer aldrig att kännas stressigt. Det kommer aldrig att kännas överväldigande. Det kommer aldrig att kännas krävande. Det kommer aldrig att kännas skrämmande för er.

Det som vill flöda genom er kan ni tillåta, och veta att ni befrämjar er erfarenhet, vilket alltid kommer att kännas bra.

När ni fått detta och också anammar det, då blir livet enklare. När ni förstår att det vill flöda in i ert liv och genom er, kommer det alltid, alltid, alltid att kännas bra, och ni stoppar den ambivalenta känslan. Ni slutar känna förvirring. Ni slutar att känna det som om ni inte vet vad ni ska göra. Ni slutar att pressa er själva. Ni slutar må dåligt över sådant ni inte känner er inspirerade att göra, och ni slutar försöka göra saker, som inte kommer enkelt och naturligt. Ni slutar att känna att ni tvingas att göra saker bara för att ni måste, måste, måste, i stället kommer ni ikapp.

Kan ni föreställa er känslan av att ha hunnit ikapp? Ni behöver inte längre ha en att-göra-lista. Det finns inte längre någon lång lista med saker ni ska göra hela tiden, så fort ni är lediga. Nej, ni har hunnit ikapp. Är inte det en fantastisk tanke? Ni känner att ni är precis där ni ska vara.

Det intressanta som händer när ni verkligen börjar leva så som vi beskriver, är att ni känner er perfekta. Är inte det helt underbart? Ni känner det, ni upptäcker känslan av er egen perfektion. Föreställ er det.

Föreställ er hur fantastiskt och underbart det är. När ni verkligen får det direkt från er egen erfarenhet, som vill komma fram genom er, anpassad och perfekt för er, kommer alltid att kännas bra och är alltid den enklaste vägen. Ni är fria.

Ni är fria. Inga fler listor. Inga fler saker som tynger ner er. Inga fler saker ni måste göra. Ingen mer press av att försöka göra saker som ni inte vill. Ni är fria från allt det, och ni är också befriade från mindre bra omständigheter och situationer. Manifestationen av denna frihet, gör att alla de saker som återspeglas från det yttre livet i den fysiska världen, är avslutat.

När ni tillåter er själva att flöda, tillåt då manifestationerna att komma, som demonstrerar det nya energitillståndet.

När ni fokuserar på att känna helheten flöda genom er, och den glädje ni känner när ni låter det ske lätt, då är ni synkroni med allt som finns, och när alla avtal avslutats kan det manifesteras och visas i ert liv, och det kommer det att göra.

Om ni inte hela tiden tänker på hur snabbt det kommer eller inte kommer, flödar det lättare. Låt er själva bara flöda. Tillåt er själva att veta och låt er själva flöda.

Vi vill presentera ett rolig exempel på det här som kommer att klargöra mycket för er. Om ni vann 10 miljoner dollar, och en massa andra bra grejer, och ni vet att det kommer att levereras till er om exakt ett år från nu, säg 10 miljoner dollar, en fullt frisk kropp, nya fantastiska vänner, ett nytt hus, kanske en ny bil och kanske till och med en ny garderob och utsökta exemplar av allt ni önskar… allt det kommer att levereras till er och nycklarna överlämnas när ni vaknar upp om ett år, vad skulle ni göra nu?

Vad skulle ni göra nu? Ni skulle skrika av glädje med tanken på detta, och ta det lugnt. Ni skulle njuta av livet. Ni kunde ha kul för att ni vet att det är på väg. Ni skulle inte vara oroliga för något. Ni skulle tillåta er att bara vara. Ni skulle inte försöka att lista ut saker.

Ni skulle njuta av livet, så bara gör det. Njut av livet. Njut av livet och låt det komma. Njut av livet och låt det komma. Njut av livet och låt det komma. Låt det vara enkelt.

Något annat som kommer att hända, förutom upptäckten av er egen känsla av perfektion, är att er kropp kommer att dra en stor suck av lättnad. Några av er har hälsoproblem ni verkligen vill komma till rätta med. Gissa hur? Det som känns bäst är bäst. Och det som känns bäst befriar er kropp. När ni blir friskare och friskare och fokuserar på det, så kommer kroppen att göra sitt. Er intelligenta, kloka kropp kommer att befrias och trivas, och saker som ni inte kunnat fixa förut beträffande hälsan och kroppen, och allt annat som till exempel ekonomi och relationer, börjar bara reda ut sig.

Ert liv kommer verkligen inte bara att börja arbeta, det börjar brusa. Återigen, säger vi det, ni kommer att känna er perfekta. Ni kommer att upptäcka det perfekta sättet för er närvaro, den perfekta vägledningen genom er energi och känslor, och ni kommer att känna er kraftfulla, perfekta, fria och lyckliga.

Att uppleva detta innebär inte, att det inte kommer att finnas upp-och nedgångar, och stunder när ni hamnar utanför spåret, för att leva här innebär många nyheter, och ni kommer inte alltid att vara helt i synkroni med det som kommer. Men eftersom ni vet, att när ni mår bra och låter allt vara enkelt, fungerar allt bättre, ni kommer tillbaka. Ni kommer tillbaka snabbare och lättare, så bara fortsätt. Låt det vara enkelt. Låt den enkla vägen guida er så mycket som möjligt. Låt livet bli varsamt. Känn er inte pressade av något. Låt inte kritik eller ilska bli sätten ni visar upp era erfarenheter med.

Vad händer om ni bara låter det vara enkelt, och fortsätter denna inriktning för nöjet av att lära er spendera mer tid för att njuta av livet, och använda mindre tid för att tänka och försöka lista ut saker. När ni använder mindre tid till att tänka, blir er energi bättre, eftersom tänkande ofta handlar om att försöka så mycket ni kan, och då gör ni av med energi hela tiden, ni spenderar den energi ni behöver, vill ni verkligen ha det så? Nej, ni vill bli avlastade. Låt er nu bli avlastade.

När ni gör det lättare att samarbeta med skapelsen, och det är vad hela denna Stora Fest handlar om, då kan ni förvänta er goda saker genom att låta nöjet vara er guide, och livet blir ännu bättre när ni tillåter flödet. Det blir enkelt.

Det ni inte vet i allt detta, är att på det sätt ni lär er tänka, känna, fokusera och forma ert liv, kommer att ge er en upplevelse där det finns en typ av tokig, naturlig, stabil känsla av er egen perfektion.

Vi älskar att ni får det här, eftersom vi känner en ovillkorlig entusiasm för er, och vi är förväntansfulla över att ni ska få känna det. Om ni inte redan känner det, så lovar vi er att när ni lever på detta sätt, kommer ni att känna er mycket tillfreds.

I detta sätt att leva känner ni en djup känsla av kärlek, avkoppling och en egen helt naturlig entusiasm. När ni skapar välbehag och glädje genom era val, och låter livet flöda, kommer ni att märka att ni känner er perfekta, och vi kan inte välja ett annat ord, för inget annat ord skulle duga, och särskilt med tanke på den innebörd ordet har i er värld, då är det exakt rätt ord.

Ni kommer att förstå, att när ni väljer att framtona det på det här sättet, kommer skönheten och fulländningen i livet i samspel med er. Ni kommer att ta fram det bästa hos andra, och ni kommer att lägga märke till det bästa i livet, och det kommer att forma allt, inklusive ert eget mående. Ni kommer att upptäcka att ni har den mest självklara kärleken till er själva och till livet.

Då vet ni hur det är att vara de ni verkligen är. Då vet ni hur det är att vara i strömmen för uppstigning, och älska ovillkorligt. Om ni håller er fokuserade på glädje, kommer den att finnas i ert liv. Enkelhet är vägen dit, och ni får den. Ni förstår det. Ni vet anledningen till det. Ni är intonade till det.

Vi märker att ni gör detta med mer välbefinnande och större självförtroende, så idag säger vi, haka på. Haka på, för att må bra. Haka på, för glädjen att själv kunna upptäcka hur detta fungerar på ett mycket påtagligt sätt. Ägna mindre tid åt att vara fokuserade på saker som inte känns bra, och inte tillåter flödet, eftersom det kommer när ni väljer enkelhet. Då blir det mindre tid för att fokusera på saker som ni inte gillar och sådant som inte tillåter flödet.

Då, blir livet bättre, och ni upptäcker att skifte efter skifte inträffar, och ni kommer att tycka att ni är i toppform mycket oftare, och mår bra mycket oftare. Känn perfektionen och ert liv får ett djup och nytt sätt. Så enkelt.

Vi är färdiga.

Vi är Rådet av Strålande Ljus.

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...