Rådet via Ron Head, 21 januari 2019

Rådet via Ron Head

21 januari 2019

Fortsatt diskussion om ”fältet”

Vi känner att en del ytterligare diskussion om ”fältet”, som vi kallar det, kommer att svara på denna läsares fråga.

”När jag använder en teknik av att känna eller visualisera en källpunkt av kärlek inom mitt hjärtcenter och sedan koncentrerar mig på att öka den och känna energin expandera, hur expanderar det energiflödet? Kommer energin inifrån mig, öppnar jag en portal eller länk till något? När jag orienterar mig med och känner mig in i att höja min vibration i ögonblicket, vad är det jag ansluter till?”

Då vi går vidare med denna förklaring, var vänliga kom ihåg att vi diskuterar rörelser, virvlar och flöden inom det energifält som är Allt-Som-Är. Vi hoppas också att ni förstår att detta fält är medvetet. Vi skulle kunna säga Det är, vi skulle kunna säga Han är, eller Hon är. Hon har många namn i er värld. Föreställ er hur många namn i hela multiversum. I motsats till vad många av er tror, behöver ni inte kalla Honom något särskilt, och Hon bryr sig inte heller om det. Nog om detta. Låt oss besvara din fråga.

Ni är en samling av många frekvenser, flöden och virvlar av energi som är en del av en enormt mycket större samling. Denna beskrivning upprepas ovan er, nedan er, och överallt runt er. Och det är allt Ett.

Inom er finns det ett stort antal virvlar. Det finns ett uråldrigt ord för hjul, chakran, som ert samhälle blivit bekant med. Det används för att peka på dessa virvlar. De flesta av er är medvetna om åtminstone de sju huvudchakrana. De är fokuspunkter för vissa frekvenser.

Genom er finns ett flöde av energi. Då den rör sig genom er skapar den ett toroidalt flöde, men i grunden är det ett genomflöde. In i en ände och ut i den andra. Om detta inte existerade, skulle inte ni existera.

Så, här är ni och försöker ansluta till denna energi. Det är inget ”misstag”, men lite av en missuppfattning. Som vi sade, så går det inte att vara icke-ansluten. Men ni kan, vilket vanligen sker, begränsa detta flöde. En tydligare syn vore att öka flödet.

När mer energi flödar ut ur er än vad som flödar in, känner ni er uttömda. Känslomässigt känner ni er dränerade, deprimerade, oroade etc. När flödet är balanserat känner ni er stärkta, glädjefyllda, lyckliga, kraftfulla etc. När mer energi flödar in än vad som kan flöda ut, kan ni känna er blockerade, fast, förlorade.

Nu är det bra att visualisera eller till och med känna detta flöde och att känna att det går ut genom era händer, till exempel om ni är en healer. Det finns många system som lär ut detta. Men det är också möjligt att bara fylla er själva med denna energi och låta den flöda ut runtomkring er. Ni är trots allt ett fält, inte en trädgårdsslang. Även om den synen också kan vara användbar.

Men, om ni har bilden av ett fält i sinnet, så kan ni lätt se att allt som höjer någon del av detta större fält kommer att påverka hela fältet. Så, ni står ”i tjänst” till Alla såväl som till er själva. Och ni gör ingenting, samtidigt som ni gör allt som kan göras.

Beträffande den sista delen av din fråga, ”vad är det jag ansluter till?”, du ansluter till det du kanske kallar Gud. Men energi kan också styras. Ni kallar det bön eller meditation. Så ni kan också ansluta till dem ni kallar guider, lärare, eller högre aspekter av er själva.

Vi hoppas detta är till hjälp för dig. Vi uppskattar frågan. Och om det ger ytterligare frågor, var vänlig ställ dem. Du kan få svar på detta sätt, vilket hjälper andra, eller du kan få ta emot egna insikter. Dessa hjälper också andra om du delar dem vid förfrågan.

There are two published books available on Amazon that contain the collected messages received by Ron Head (that’s me). The first is The Wisdom of Michael, available HERE, and the second is It Rings True, available HERE

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice and link: http://ronahead.com/

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...