Rådet via Ron Head, 17 oktober 2018

Rådet, 17 oktober 2018

Via Ron Head

Illusionen av separation

De frågor ni har ställt till oss är utmärkta. Ni har gett oss många underbara möjligheter. Men idag ber vi er att ha överseende när vi undersöker ett ämne som kommer att ge svar på många av era frågor.

Först och främst, som svar till många, beakta tanken att allt bara är energi som producerar svar i er hjärna. Svårt! Sant. Det som ni sitter på är bara en stol, eftersom ni har godtagit det konceptet. Det är lika mycket ett samlat fält av plasmafrekvenser som er fot. När vi gör denna typ av uttalande så var snälla och förstå att ”du” som vi talar om är kollektiv. Fortsätt inte att förebrå ert individuella jag för tillståndet i världen. Förstå att ni, till stor del, accepterar det.

Allt är i separation. Inget är separat. Separationen finns, men endast för att ge er erfarenhet och lärande. Fysiken har visat i mer än hundra år vad människor visste för tusentals år sedan. Allt är i omedelbar kontakt med allt annat. Allting. Hela tiden.

Så många av de frågor som ni har ställt, och som vi kommer att ta upp senare, är bara frågor som uppstår på grund av att ni glömmer detta faktum. Mycket av det ni frågar om är lätt att förklara när ni förstår att ni egentligen frågar om olika medvetandenivåer. Medvetandet kommer att ta till sig vad det behöver för att uppleva och känna sig mer fullständigt.

Om ni behöver en upplevelse av 3D kontra 5D eller 7D, måste ni verkligen skapa det. Finns det hinder i vägen? Eller är det mera troligt att en del inte längre behöver uppleva vissa saker. Är det sant att när man uppnår en ”högre” nivå, behöver man aldrig mer uppleva en lägre?

Är det en omedelbar förändring på vägen till ett annat tillstånd? Om det visar sig vara så för någon, tänk då på de många livstider som ni har levt som ni inte ser.

Om det verkar som att ni inte gör några framsteg, eller att ni håller på att falla tillbaka, då tycker vi att ni helt enkelt inte hedrar er själva. Men viktigast av allt, antingen har ni inte lärt er, eller tillfälligt glömt, att den del av er som värderar era framsteg, bara är en mycket liten del av de ni verkligen är. Och den delen ser sig själv som ”mindre än,” som ”ovärdig,” som ”bara mänsklig.”

Du, ditt VERKLIGA JAG, är inte mindre än, är inte ovärdigt, är inte BARA någonting, även om ni för tillfället är människor.

Så om ni verkligen är inställda på att få svar på många av era frågor, börja med att på allvar göra er av med det bagage som ni har fått lära er om er själva, och lär er vilka och vad ni verkligen är.

Vi förstår till fullo att ni har blivit tillsagda att ni inte får ställa dessa frågor. Att ställa dem har, i det förflutna, orsakat er en hel del smärta och lidande, men det var aldrig på grund av något egentligt misstag från er sida. I själva verket var det på grund av andras rädsla för att ni skulle få svar.

Vi kommer att svara på många av era specifika frågor separat, men här är svaret på nästan alla av dem. Ni, var och en av er, är en gudomlig son eller dotter till Alltet, Källan, Skaparen, Gud. Vi bryr oss inte ett skvatt om vad ni kallar Det. Ni förstår inte Det ändå. Ni är en del av Det. Ni kan inte vara något annat.

Nu kan många i denna tidsålder hålla med om det här. Det är inte många som verkligen kan leva i detta tillstånd – ännu. Men det håller på att förändras. När ni börjar lära er att cykla på den här cykeln, kommer ni ofta att ramla av. Det är bara att hoppa upp igen och sluta straffa er själva för att ni ramlade av. Ge er själva beröm för att ni håller på att lära er att cykla. Var medvetna om att vi är överlyckliga för era ansträngningar och era framsteg.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice and link: http://ronahead.com/

Du gillar kanske också...