Rådet via Ron Head, 26 augusti

 

Rådet, 26 augusti 2015

Via Ron Head

 

Idag kommer vi att tala om värde och värderingar. Det är inte ett ämne vi tidigare har tagit upp här, men vi anser att det är tid att göra det nu.

Vad är värdet av någonting? Hur mäter man det bäst? Är det fastställt på det bästa sättet idag? Låt oss påpeka att förståelsen för vad värde är, kanske behöver modifieras något.

Det verkliga måttet på värdet är om en sak, en tanke eller en handling är till nytta i livet. Det ultimata värdet för en varelse, för er, är livet självt. Har de saker som har blivit värderade förhöjt livet? Skadar det livet? Det är alltid upp till ert eget beslut, eller hur? Kanske tar ni fel beslut, men tar ni inte alltid era beslut efter vad ni uppfattar som bäst för er själva?

Vi skulle dock vilja föreslå att ni tänker på livet som den enda universella saken. Då skulle det vara självklart att tänka att det sanna värdet är det som förhöjer allt liv. Nu kanske ni inte känner att ni är bra på att bedöma vad som är bäst för allt liv. Och det kan mycket väl vara så. Men ni är tvungna att göra det som är bäst för er själva. Så ni kan använda den mätstickan och tillämpa den på de saker som inte är personliga för er.

Det är exakt det som är principen för det som ni kallar ”Den Gyllene Regeln”. Om det inte är bra för mig, då kommer jag inte att göra det mot någon annan. Om det inte gynnar mitt liv, kommer jag inte att göra det. Punkt slut.

Men vad händer om man är kortsynt? Vad händer om man bara bryr sig om sin egen omedelbara tillfredställelse? Det är just det som är det stora problemet i er värld idag, eller hur? Vi föreslår att botemedlet för er, som art, är att göra enkla förändringar från att tillfredsställa er själva till att bry er om själva Livet. Vad är bäst för alla? Vad kommer att bli bäst på lång sikt? Hur kan jag, hur kan vi, förbättra livskvaliteten? Det skulle avsevärt skilja sig från frågan: ”Hur kan JAG få mer och mer?” Det är därför, förstår ni, som de som tänker och handlar med ett högre syfte förtjänar större respekt.

Det här är inte tankar som är okända för er. De är inte hemliga. De är tankar som er värld, alldeles för länge, har ignorerat. Och den där respektlösheten för hur konsekvenserna påverkar andra, påverkar själva Livet, har lett er till er nuvarande situation. Oavsett om man väljer att se det eller inte, är er värld på randen av den kollaps ni har blivit varnade för i många decennier. Vi tror att det kanske är dags för era regeringar att fundera på vart de är på väg!

Låt oss nu, innan det här meddelandet blir alltför mörkt, säga att vi ser er värld vakna upp till dessa saker på många, många sätt och på ett stort antal platser. Ni har inte fått höra det, eftersom det ännu inte uppfattas som att goda nyheter ”säljer.” Men det kommer också att förändras med tiden.

Värdet av kärlek, av omsorg, att hjälpa andra, att lyfta andra, av själva livet, har blivit erkänt och spritt sig överallt. De katastrofer som sker på platser långt bort förenar mänskligheten.

Ni håller på att lära er att uppskatta den livskvalitet som andra varelser har, när ni värdesätter er egen. Ni håller på att lära er att komma samman till gagn för alla. Och när er omgivning hotar er, börjar ni även bry er om er miljö. Det är lustigt hur det fungerar. Ni kan till och med bli fler än de som vägrar att tänka i dessa nya banor. Det kan hända. Det händer!

Det här kommer att fortsätta vara effekten av ert utvidgade medvetande. Det är också en av de främsta orsakerna till behovet av att utvidga er medvetenhet. Och det är anledningen till att vi alltid talar om för er att lära er att leva från hjärtat. Det är att leva i empati och medkänsla, förstår ni. Det är omsorg om allt Liv. Det är normen. Det är den verkliga måttstocken.

Och när ni börjar leva på det sättet, har det effekt på både kropp och själ. Hela livet kommer att förvandlas. Den energi som ni befinner er i nu, kommer att öka detta som aldrig förr.

Vi har talat om det här flera gånger i de senaste meddelandena. Er planets energisignatur har höjts av er och den håller på att höja er energi. Det finns också bidragande energier som kommer in utifrån på alla möjliga sätt. Det är beslutat att er värld kommer att förändras. Ni, medvetet eller omedvetet, har bestämt er för att förändra den, och vi fortsätter att stödja er på alla tänkbara sätt. Betrakta detta Råd som en planeringskommitté och er själva som de som utför planen. Det är så det fungerar. Och det är det enda sättet det kommer att fungera på.

Många frälsare har sänts ut – och det är ni. Vi vet att det verkar vara den hårda vägen. Ni skulle hellre vilja ha hjälp utifrån. Men poängen är, förstår ni, att ni ska lära er och ni ska växa. Och det gjorde ni, det gör ni och det kommer ni att göra – ofantligt. Om det hjälper er att förstå, vet då att det alltid är så det fungerar – överallt. Ni är inte utvalda som de enda som kommer att göra det här. Ni är bara de som gör det den här gången. Grattis.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: https://oraclesandhealers.wordpress.com/

 

Du gillar kanske också...