Rådet via Ron Head, 30 april 2019

Rådet via Ron Head

30 april 2019

Den Historia ni berättar er själva – Rådet

Vårt ämne idag, den historia ni berättar er själva, är viktig för er utveckling. Faktiskt skulle vi säga att den är extremt viktig.

Vi påminner er här i början att ert sinne, era känslor, er vibrationella signatur, är en magnet som drar era upplevelser till er. Nu kunde enbart det vara hela meddelandet, men vi ska utveckla det vidare.

Det finns de som vaknar varje morgon och inser att den är en ny början, en ny möjlighet. Det finns de som beslutat, ja, beslutat, att göra det bästa och lyckligaste av allting. Många av dem skulle inte, av de flesta av er, betraktas som att ha mycket att vara tacksamma för. Ändå är de tacksamma att vara vid liv och lyckliga för vad de har.

Det finns också de som har mer än nog för flera livstider, men aldrig är tillfreds, till och med bedrövade.

Det verkar också vara i ropet för en del att berätta historien om hur olyckliga de är med sin lott i livet och hur de längtar efter att lämna det för att aldrig komma tillbaka.

Vilken historia berättar ni för er själva om er själva? Vilken typ av magnet ger ni kraft med den historien? Ni säger, ”Ja, men mitt liv är…” och vi säger till er, ”Så klart det är”. Det är vad ni skapar.

Om ni nu kan se ärligt på det blir ert nästa steg att fråga er själva varför, med det ni vet angående attraktion, skulle ni berätta den historien. Varför skapa mer när ni med lätthet kan skapa annorlunda?

Om ert svar på det är att ni inte kan, då har ni skapat en falsk gud av era omständigheter. Ni har skänkt bort kraften ni fått av er Skapare. Ni har låtit era omständigheter styra er. Ni reagerar som hjälplösa när ni är allt utom hjälplösa.

Det här är mycket svårt för er att läsa, vi vet det. Många blir faktiskt förargade, och en del har vänt sig bort. Det kan inte hjälpas. Vi säger det som är sant och vad som behövs.

Här är det som är sant. Er Källa skapade er av sig själv och placerade inom er den fria viljan att påverka er själva och er värld. Er Källa lever, faktiskt, som och genom er. Ni har kommit till vad som betraktas som en paradisisk värld. Även om den blivit angripen i århundraden är den fortfarande exceptionellt vacker, en trädgård. Ni klagar. Och sedan berättar ni för varandra hur ni framskrider mot uppstigning.

Nu är det ganska enkelt att ändra er berättelse. Ni är, trots allt, dess författare. Vi ber er skriva om er bedömning av ert liv och dess syfte. Berätta en annan historia. Berätta historien om hur ni kanske kom för att förändra saker, och hur ni gör varje dag bättre, om så bara med era kärleksfulla tankar.

När ni gör det, om ni gör det, garanterar vi att era liv speglar förändringen.

Om ni har läst så här långt, erbjuder vi er vår välsignelse och vårt löfte att vara med i era ansträngningar. Så är det.

There are two published books available on Amazon that contain the collected messages received by Ron Head (that’s me). The first is The Wisdom of Michael, available HERE, and the second is It Rings True, available HERE

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice and link: http://ronahead.com/

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

You may also like...