Rådet via William LePar, 2 maj

Rådet/Ron Head

Rådet, 2 maj 2016

Via William LePar

 

Rådet: Många av er är medvetna om vad som menas med aura, men även i de mest avancerade koncepten av auran har ni bara börjat skrapa på ytan, för auran är er närvaro, ert väsen, er början, och den är sammansatt av den karaktär som är ni: de positiva egenskaperna och de där negativa egenskaperna som ni värnar så hårt om, era uttalade intentioner och de intentioner ni inte talar om – de saker ni döljer djupt inom er. När dessa intentioner förändras från negativa till positiva eller från positiva till negativa, så förändras er aura eller er närvaro eller er varelse eller er karaktär.

Den enda vägen till sann perfektion, oavsett om den uppnås i materiell manifestation eller i nivåerna bortom den, är genom er förmåga att älska utan egen vinning – er förmåga att förmedla den kärleken på det sätt ni kan. De med större kärlek har en större aura, en mycket känsligare aura. När vi säger ”större” aura menar vi inte nödvändigtvis storlek utan större i sin intensitet, styrka och förmåga att utvidga sig. Man kan undra om det går att mäta auran?

Nej, inte i verkligheten, när ni en gång har lämnat det fysiska finns det ingen storlek på auran och heller ingen begränsning, följaktligen finns det en dimension eller gräns för er, i verkligheten. Ni är oändliga, utan begränsningar, men ändå har ni en omkrets. I de samhällen som är mer avancerade när det gäller kärlek är er omkrets mycket större, det finns färre restriktioner på det ni delar.

Det är sammanblandningen av denna känsliga energi, som vi har talat om som den andliga elektriciteten, som är er kärna och som kan relateras till det som kallas för Guds Andedräkt. Denna andliga elektricitet, när den görs mer gudomlig genom era ansträngningar, blir det som kallas er aura och som påverkas och förbättras genom graden av den kärlek som ni utsänder.

Fråga: Vissa som säger sig vara kvalificerade auraläsare säger, att en bra auraläsare ska kunna se en aura som sträcker sig c:a 2 meter från den fysiska kroppen.

Rådet: Tja, bra auraläsare kommer att se auran i termer som de kan förstå och hantera. Auran har, om vi inte talar om de yttre linjerna, i verkligheten ingen färg. Det är ett energifält – som bara är just det, men när det energifältet genomsyras mer och mer av den materiella manifestationen, då kommer det att anta vissa egenskaper som är relaterade till den materiella manifestationen.

Dessa egenskaper tolkas individuellt av auraläsaren själv. Det finns några adekvata eller duktiga auraläsare som ser små eller snäva auror runt positiva människor. Det står i strid med vad vi har sagt, men för den auraläsaren är det precis så, förutsatt att auraläsaren är noggrann. Så det är i grunden upp till den person som ser sådana saker.

Om man kunde tränas i att se aurafältet, så som det faktiskt är och inte utifrån en personlig tolkning, utan från ett sant andligt perspektiv, då skulle de se det vi ser. De skulle inte se färger, men de skulle se en ström av aktiviteter från den fysiska kroppens yttre linjer. Den skulle inte ha några färger, men den skulle ses som en aktivitet som vi inte kan förklara, eftersom vi talar om att se med det inre ögat.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...