Rådet via Ron Head, 21 december, 2017

Rådet

via Ron Head

21 december, 2017

Flera Cykler

Ni vet, ifall ni har tänkt på det, att mänskligheten har färdats genom de himmelska cyklerna under en ytterst lång tid. Saker såsom Mayakalendern, till exempel, uppnåddes inte efter en flyktig blick upp mot skyarna. En sådan kunskap var inte unik för den kulturen. Vid en viss tidpunkt måste det gå upp för era vetenskapsmän att era föregångare inte ens var närapå så okunniga som vad ni har fått lära er.

De grundade allting på de cykler de kunde observera. En sådan cykel var den årliga resa som er sol förefaller göra genom himlarna. Varje år på denna dag uppnår er stjärna en uppenbar punkt gällande hur långt söderut den kan färdas. Den har dagligen, stegvis rört sig i allt mindre steg fram till denna punkt och nu har ”den dagen kommit då solen står stilla”. Detta är naturligtvis endast skenbart, och mycket sakta verkar den röra sig i motsatt riktning. Många kallade detta solens pånyttfödelse. Och vad gäller cykler och deras inverkan, så var det rätt exakt beskrivet, i synnerhet för dem vilkas samhällen var av jordbruk.

Ni kan förstå att solens pånyttfödelse fick signalera festligheter. Och den gjorde precis det. Det förekom alla möjliga slags festligheter på många platser. Vartefter tiden gick utvecklades dessa. De blev dolda bakom allt djupare lager av betydelse. Vissa är fortfarande kända och andra har sedan länge fallit i glömska. Men nästan samtliga av er firar någon slags högtid under den här årstiden.

Det är underbart. Detta är en tid under ert år när er planets frekvenser höjs och oberoende av anledning så är det en bra sak.

Så ett lyckligt, eller glädjefyllt firande av vadhelst ni firar, nu till var och en av er! Er sol håller på att bli återfödd. Och varje cykel för resten av era liv kommer att föra med sig ytterligare glädje och anledningar till att fira. Var ständigt medvetna om detta, oberoende av hur händelserna verkar yttra sig. Försök se hur de kan bringa er ert högsta goda och då får ni se att de gör precis just det.

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice and link: http://ronahead.com/

 

The Council via Ron Head, December 21st, 2017 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...