Rådet via Ron Head, 4 januari, 2019

Rådet

via Ron Head

4 januari, 2019

”Omedvetna Övertygelser”

Idag ska vi upprepa ett meddelande som gäller medvetna övertygelser. Det finns saker som ni accepterar som sanna, fastän ni personligen inte har skänkt dem en endaste tanke. Vissa är extremt viktiga och begränsande.

I ett av våra meddelanden använde vi orden ”förtjänar” och ”värdig”. Vi använde ordet ”ovärdig”. Detta var i en kontext gällande ett samtal om separationens illusion. Idag skulle vi vilja utvidga oss om dessa termer.

Vi förstår, och det har vi konstaterat, att mänskligheten befinner sig i processen av att avsluta illusionen om separation. Från vår synvinkel sett kommer det att bli uppenbart att alla inte befinner sig på samma punkt i processen. Och tankarna om ovärdighet och att ”inte förtjäna” något är ett omedvetet ankare som kvarhåller många där de befinner sig. Liksom även uppfattningen om att det inte är möjligt att vara ett med det gudomliga. Det finns även de, och dessa är inte så få, som skulle frukta att uppnå denna enhet. Så här har vi några allvarliga saker att diskutera.

Om ni inte kan föreställa er själv som någon som är förtjänt av något, så kommer ni aldrig att kunna få det. Om någon gav detta till er, så skulle ni hitta på ett sätt att förlora det. Detsamma gäller för att känna sig ovärdig. Nästan varje människa i er värld har åtminstone börjat, genom att bedöma sig själv som varande i detta tillstånd. Om det inte bara rätt av är att behöva bli bestraffad. Flera århundraden av att ha fått lära sig dessa saker har lett till att ni tror på dem.

Det är nu ett utbrett koncept att det gudomliga inte dömer. Men att förstå konceptet garanterar inte att det blir accepterat i ens djupaste kärna. Det är mycket möjligt att tänka en sak och faktiskt tro på motsatsen. I själva verket så är det mer än möjligt, det är allmänt förekommande.

Vad gäller att frukta att uppnå enhet, eller ens utveckling, så håller även detta många tillbaka. Ni känner inte till vilket slags liv ni kommer att leva när dessa saker har övervunnits. Och vad man inte känner till, så har man fått lära sig att frukta. Och återigen så är det möjligt att önska sig en sak och fortfarande frukta att få den.

Nuförtiden finns övningar bland er som hjälper er att hitta och utplåna dessa saker. Man kan hitta dem och jobba på dem i bön och meditationer av alla de slag. Allting är inte förlorat, men ifall ni inte övar på dessa saker så kan det vara mycket svårare att se dem i er själv.

Ni förstår, detta är konststycket. Ni behöver inte veta att de finns där. När ni väl finner dem, så börjar de upplösas bara genom att ni är medvetna om dem.

I den tid som ni nu genomlever, så börjar de energier som er värld blir överöst med, att ta dessa saker upp till ytan för att ni ska kunna se dem och släppa taget om dem. De som förstår detta kommer att må mycket bättre på grund av detta, än alla som ännu inte vet vad som pågår. Naturligtvis är detta anledningen till varför vi fortsätter att påpeka saker som detta för er.

Det finns ännu ett förslag som vi önskar ge och det är inte första gången som vi har gjort det, inte heller är det första gången som ni kommer att ha sett det. Om ni gör det till en daglig vana att sitta ner i stillhet och andas vitt, kanske vitt och violett ljus till hjässan, hjärtat, och sedan genom hela kroppen, så kan ni göra en stor del av detta till en kort övning. Det är inte nödvändigt att tillbringa väldigt mycket tid med det. Det är bra om ni kan minnas att göra det ofta under er dag.

Det har av många accepterats att ni står i färd med att träda in i en helt ny fas av denna uppstigningsprocess. Och det stämmer. Skulle det vara en chock för er att få upptäcka att processen av självinsikt inte tar slut där?

 

There are two published books available on Amazon that contain the collected messages received by Ron Head (that’s me). The first is The Wisdom of Michael, available HERE, and the second is It Rings True, available HERE

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice and link: http://ronahead.com/

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...