Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 22 december 2017

 

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 22 december 2017

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV / INTELLIGENCE ALERT – 22 december 2017

Ytterligare oförutsedda omständigheter upptäcktes nyligen av Alliansen. Ingen ytterligare information kan lämnas om detta.

Vissa anslutna humanitärer blev inbjudna att växla in och har framgångsrikt gjort så vid HSBC i Zürich den senaste veckan. Allt detta gjordes under tillstånd och överinseende av de som ansvarar för de Globala Säkerhetskontona.

Trump beordrade förändring av sigillet för National Credit Union och återställde därmed sigillet tillbaka till guld och avslöjade sålunda symboliskt övergången till en guldstandard (USN).

USN är fortfarande planerad att meddelas efter RV.

Trump undertecknade inte skatteförslaget igår. Han förväntas skriva under det idag.

Källor hävdar för närvarande att RV kommer att släppas när skatteförslaget är undertecknat.

Det blir ingen 80/20 split. Det kommer inte att finnas någon beskattning.

Alliansens avsikt att släppa ut RV före jul är fortfarande på bordet.

Kvantwebbplatsen är redo att komma online när som helst med en knapptryckning.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

Du gillar kanske också...