Rådet via Ron Head 19 juli, 2016

Ron Head

Rådet

via Ron Head

19 juli, 2016

Gör ert anspråk Nu

Det är nu dags för er att göra ert anspråk. Under flera års tid har vi genom flera kanaler talat till er, om en hel del olika saker, men de har alltid centrerats kring ett specifikt ämne. Vi har aldrig vandrat iväg långt ifrån det, inte heller har vi länge dröjt oss kvar, när vi någon gång har gjort så.

Vi har talat om det faktum att ni alla är energivarelser. Intellektuellt har ni inte haft något stort problem att förstå det.

Vi har talat om det faktum att ni är medvetna endast om en mycket liten del av er sanna varelse. De flesta av er har inga svårigheter med den saken.

Vi har talat om det faktum att när man ser på de två ovanstående påståendena, så är ni en facett, en yta, en arm om ni så vill, av det Gudomliga Alltet. De flesta av er har intellektuellt kunnat hålla med om det också.

Vi skulle kunna fortsätta i samma banor, men vi tror att ni begriper. Nu vill vi poängtera för er, att det finns ett vidsträckt glapp mellan att intellektuellt förstå, till och med i att hålla med om, ett påstående eller en lära och att göra den till en underliggande sanning gällande ens varelse. Och på grund av det, så ligger den större delen av gåvan gällande dessa sanningar outkrävda av er.

Nu vet vi att det här naturligtvis inte är er avsikt. Vad det innebär, är att det är ett resultat av att ni under flera livstider har fått sanningen dold för er. Er litenhet och er förväntade ovärdighet har under lång tid trummats i er. Och när er personliga smärta inte utnyttjades, så fick ni bevittna andras. Dessa blev verkligen kraftfulla lärdomar. Och de fortsätter att användas.

Men nu är det dags. Det är dags att inse var ni befinner er och vad ni handlar om. Det är dags att inse varför. Och framför allt, så är det dags för er att äntligen göra anspråk på er sanna identitet. När ni gör det kommer det att ha en mycket större verkan än att bara göra om ert eget liv, vilket det kommer att göra. Men det kommer att leda till återverkningar i hela energifältet hos er art, er värld och vida bortom vad ni nu kan föreställa er.

Ni gillar att kalla er själva ljusarbetare, ljusvarelser, ljuskrigare och vissa kallar sig själva änglar, osv. Men få av er inser vad ni verkligen säger. Detta är ok, men det är nu dags för er att fullständigt bli vad ni har föreslagit att vara. Och det är dags att förflytta sig från att förstå och önska, till att veta och vara. Det är dags att göra anspråk och att äga sanningen om vilka ni är.

Gör detta medvetet. Gör det med en djup avsikt. Gör det för allt vad ni förmår. Och gör det med förståelsen att det gäller för var och en av er, också dem som ni inte samtycker med.

När ni börjar röra er genom ert liv med denna insikt, så kommer ert liv inte att handla om någonting annat, förutom att bli vad ni kan se i kärlek. När allt kommer omkring, så är ni, och har alltid varit, dess skapare. Men i det förflutna har ni tillåtit andra att skapa en stor del av det för er. Helt enkelt genom att hålla med om det som ni har fått höra att var det enda sättet som det kan vara, förstår ni.

Nu vill vi att ni gör anspråk på den kraft som ni är och att ni börjar känna er själva som den kraften. Det är dags.

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://ronahead.com/

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...