Rådet via Ron Head, 19 maj, 2016

Ron Head

Rådet

via Ron Head

19 maj, 2016

Hur kommer ert liv att bli?

Vi återkommer till ett ämne som vi förut har talat om. Åter en gång, med anledning av er medvetandehöjning och er förmåga att följa hela vår tankegång, ska vi närma oss det från en lite annorlunda synvinkel.

Ett ständigt tema för dem som väljer att ta emot våra meddelanden och förmedla dem vidare är att peka på och försöka öka er förståelse för Alltet. Detta är en uppgift som är omöjlig att uppnå, men en som alltid är intressant och fruktbar att utforska. Idag ska vi titta på Alltet från förståelsen gällande det som en medvetenhet, vilket endast är en aspekt av det, men en viktig sådan. Den är viktig för den kan hjälpa många att förstå så mycket mer.

Källan, eller Alltet, kan ses som ett medvetandefält. Till och med era vetenskapsmän börjar idag inse det. De antar nu att allting som finns är medvetande och information. De befinner sig bara några tusen år efter, men de håller åtminstone på att komma ikapp.

En av medvetandets egenskaper kan vara medvetenhet. Och om det finns medvetenhet, så måste det finnas något att vara medveten om. Placera dig nu mentalt i Alltets ställe. Vad kommer du att bli medveten om? När allt kommer omkring, om du är Alltet, så finns det ingenting annat. Så om du har bestämt dig för att vara medveten, så måste du vara medveten om Självet. Förstår du? Och om du skapar tankar och idéer – och tro oss, det gör du – så finns det en oändlig mängd saker för dig att vara medveten om. En av dessa saker är Du, för Du är alla dessa saker.

För att alla dessa saker är Du, gjorda av Du-stoff, så är de alla medvetande och alla är i en eller annan utsträckning medvetna. Försök att bara acceptera det. När du själv blir mer och mer medveten, så kommer du att upptäcka att det är sant.

I kärnan vet allt medvetande att det befinner sig inom ett fält. Det känner fältet. Men det finns vissa bitar i detta medvetande som har blivit rädda för att vara medvetna om detta. Dessa bitar har anpassat sig till att tro att de av en eller annan orsak är ovärdiga att vara en del av fältet. De har blivit separerade, utestängda. De är inte i verkligheten separerade. De låter sig bara tro att de är det och därför är de inte längre medvetna om sanningen om vilka de är.

Vissa av dem har blivit lärda att de kan få återvända till medvetenheten, men att den måste bli förtjänad genom en eller annan metod. Man måste flitigt sträva. Vissa tror att den inte kan uppnås genom mindre än att man genomlever väldigt många livstider. Men låt oss ta en titt på vad det är som verkligen separerar ett medvetandetillstånd från ett annat.

Oberoende av hur du ser på det, oberoende hur invecklad förklaring du än väljer; allt som separerar ett medvetandetillstånd från ett annat är en tanke, en trosuppfattning, en känsla.

Den person som ni hänvisar till som Buddha, gick igenom många år av lärande och strävan. Slutligen uppnådde han sin uppenbarelse när han satte sig ner, slappnade av och tillät det att ske. Era västerländska trosuppfattningar baserar sig på de ord och handlingar av en som demonstrerade sanningen om det som vi gång på gång säger. Hans viktigaste budskap var: ”Du klarar det”. Överväg att ”Jag är vägen” kanske skulle ha kunnat översättas med: ”Låt mig visa dig hur. Bara tro på det som jag har berättat och visat dig. Allt som jag har gjort, ska du också göra, och mer”. Han sade det. Eller hur?

Vissa människor har valt att tro på att många stora nerskrivna saker behöver tros på bokstavligen och att andra ska föregås av orden: ”Ja, men vad han verkligen menade var…” Så vi säger bara ’försök’.

Hur kommer era liv bli om ni verkligen gör en förändring i era tankar och i er känsla att ni är ett med er Skapare? Hur skulle det vara om ni dagligen sträckte ut er för att leta efter känslan av enhet? Om ni vet att dessa saker är sanna, hur kommer ni att reagera på er omgivning? Sätt igång. Som vi förut har sagt: förvåna er själva. Det är dags.

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://ronahead.com/

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...