Rådet via Ron Head, 25 juni, 2017

Rådet, 25 juni 2017

Via Ron Head

 

Ni har fått höra många gånger, på många språk, att världen omkring är en spegel. Och för det mesta har det uppfattats av er som att det gäller er själva. Och oftast har det berott på att ni har strävat efter att bli bättre, och trott att ni inte var tillräckligt bra.

Men världen omkring er är inte något som ni, som individer, har byggt, eller hur? Eller är det? Låt oss säga, att en värld som varje levande individ inte har bidragit med, medvetet eller omedvetet, till dess innehåll och form, inte existerar. En del saker har ni skapat, andra har ni tillåtit. Men allt i er värld har ni kommit överens om på något sätt. Ni är som tidigare har sagts, medskapare. Ni manifesterar. Och när var och en gör det skapas en värld.

Som vi tidigare har frågat, vad i hela världen är det som pågår? Vad handlar denna galenskap om?

De flesta av er är medvetna om att inget av det här är nytt. Det avslöjar saker som har blivit dolda, slätats över, ignorerats, ljugits om och hållits hemligt. De dagarna är, uppriktigt sagt, över. All byk kommer att tvättas offentligt, och det är ingen vacker syn.

Vad som har hänt är att mänskligheten har kommit överens om – på en nivå som de flesta av er inte är medvetna om – att det här spelet har pågått tillräckligt länge och att ni vill avsluta det. Ni håller på att vakna upp. Som individer, ja, men även som ett kollektiv. Och ni håller på att lära er och kommer att minnas hur kraftfulla ni verkligen är. Vi kommer att återkomma till detta ämne om ett ögonblick.

En sak som måste göras är att ni måste inse vad ni är. Ni kommer inte att sluta skapa dessa saker, om ni inte tar medveten kontroll över det som blir skapat. När ni gör det kommer ni att låta medvetandet hos andra skapa för er. Det sitter ett monster i baksätet, och han kommer att fortsätta att njuta av turen tills ni märker att han är där och beslutar er för att inte tillåta det längre. Han är inte ”deras” monster i ”deras” baksäte. Han är er.

Varför säger vi det här? Därför att ”deras” monster inte har någon anledning att lämna baksätet, oavsett vad ni gör. Bara ert monster kommer att lyda er. Kanske skulle det vara mer tilltalande eller lämpligt att kalla honom ”vårt” monster. Vi talar inte om skuld här. Vi talar om att realisera sanningen för att komma till insikt om den.

Allt det hemska, skrämmande, grymma och till och med de omoraliska saker som ni ser på er världs yta, är till gagn för ert beslut att avsluta detta avskyvärda spel, som har utspelats mot er i årtusenden. Ja, vi sa mot er.

Låt oss beskriva spelplanen för er. På ena sidan finns det många miljoner deltagare, till och med miljarder. På den andra sidan finns det jämförelsevis få. Men de få vet en hemlighet. Hemligheten är att de vet hur man ska utnyttja makten hos de många, emot dem. De känner till sina motståndares enorma makt, men de har blivit experter, både i att dölja den kunskapen och att utnyttja den. De bryr sig inte om hur de vinner, bara att de vinner. De följer inga regler. De ser bara till sina egna fördelar.

De kommer att ljuga, fuska, stjäla, mörda eller göra något annat som krävs, för i deras hjärna rättfärdigar slutet allt det de finner nödvändigt att göra. Deras metod är att få det andra ”laget” att bli beroende av dem. De skapar problem. De skapar rädsla. De skapar behov. Sedan erbjuder de lösningar. Konstigt nog, ger lösningarna dem alltid större kontroll och lämnar den andra sidan med mycket mindre kontroll. De får den andra sidan att bygga upp och betala för sin egen försvagning. De har till och med fått den andra sidan att bygga, konstruera och betala för sin egen undergång.

Nog med det. Kommer ni ihåg att vi sa att vi skulle återvända till ämnet om er makt? Nu gör vi det. Det tog lång tid att beskriva spelet. Det kommer att ta mycket mindre tid att beskriva hur ni ska vinna det.

Först och främst, kom ihåg att ni inte är en person, ni är ett kollektiv av miljarder medlemmar. Kom därefter ihåg att den makt som används är er. Ni är makten här. Titta på hur världen har blivit och stå för det. ”Se vad det har blivit av oss.” Och ta sedan som individer ett beslut. ”Jag vill inte vara sån längre.” Bestäm er för vad ni vill bli och ge allt ert fokus och all er uppmärksamhet åt att bli det.

Det är det som verkligen menas med uttrycket ”ta tillbaka er makt”. Om ni vill marschera, organisera etc. är det okej. Men att höja ert eget medvetande är allt som verkligen behövs. Ni är inte ensamma, och det kommer att bli mycket tydligt under kommande dagar.

Ni kanske har märkt en förändring i tonläget och frekvenserna i de meddelanden som ni läser. Ta det som ett tecken på var ni är i era framsteg. Ta nu inte det som att vi med framsteg menar att ni ska gå någonstans utanför er själva, utan vi menar framstegen inom er.

Ni har stort stöd i detta. Låt det bara hända på bästa sätt för alla. En sak till som ni bör komma ihåg är att er frihet är säkrad. Den är, som ni skulle säga, avklarad, för ni vill inte fortsätta att låtsas vara någon ni inte är.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

http://ronahead.com/

Du gillar kanske också...