Rådet via Ron Head, 22 mars 2019

Rådet via Ron Head, 22 mars 2019

Per Staffan 23 mars 2019

Ron Head (kanaliserat meddelande)

Era identiteter – Rådet

Det finns fortfarande ganska mycket missförstånd om era identiteter. Här är en fråga från den utmärkta responsen som vi fick från vår senaste uppmaning:

”Är vi alla bokstavligen exakt samma” JAG ÄR ”närvaro eller individualiseras detta” JAG ÄR ” eller delas upp i under-” JAG ÄR ”? Med andra ord, i vilken utsträckning är Jack helt Amy som är helt Juanita? ”

Vi kommer att svara på detta på mer än ett sätt.

Till att börja med, att tänka antingen/eller skapar ett problem i sig. I västerlandets sinne, om något är en sak, kan det inte vara något annat. I österlandets sinne är den vanligaste tanken både/och. I det sinnet är det möjligt att en sak är mer än en sak, och detta är uppenbart sant för de flesta saker.

Detta kompliceras av din uppfattning att du är en solid, materiell sak som är skild från alla andra saker. Det här är en missuppfattning som vi har ansträngt oss för att korrigera. Det skulle hjälpa om hela uppfattningen om ömsesidigt exklusiva saker försvann. Det har visats, i över hundra år, att detta är felaktigt. Detta beror på er oförmåga att ”se” på mikroskopisk nivå. Men förståelsen som betyder att materia slutligen är energi är redan accepterad.

När man förstår att materia bara är energi, är steget till att se saker som ömsesidigt befintliga energifält enkelt att ta. Och fält påverkar varandra.

Tänk på ett badkar med vatten. Lägg en droppe blått i ett hörn av badkaret, en droppe rött in i ett annat och en droppe grönt i ett tredje. Det är väldigt lätt att tänka sig att de kommer att påverkas av effekter från de andra färgerna.

Låt oss tänka oss en enskild människa. Kalla honom Frank. Frank är en individ. Han har vissa egenskaper som är familjära. Han uppvisar också påverkan från hans skola, hans stad, hans land och hans art etc. Dessa är alla medvetenhetsfält.

I din fråga är Jack, Amy och Juanita individer. Beroende på hur nära associerade de är, kommer de att påverkas av de andra två. De sätt på vilka de påverkas beror bland annat på deras egen konstitution. Men de kommer att påverkas. Detta gäller också för de fälten som finns i staden, landet etc. som vi nämnde ovan.

Nu till den större frågan ”Är vi alla bokstavligen exakt samma” JAG ÄR ”Närvaro eller individualiseras den Enda” JAG ÄR ” eller delas upp i under-” JAG ÄR ”?” Svaret är både/och.

Vi, märk att vi inkluderar oss själva, är bokstavligen exakt samma JAG ÄR. JAG ÄR har individualiserats OCH vi är alla medvetenhetsfält som påverkas av alla andra medvetenhetsfält – inte miljoner, inte miljarder, inte ens septiljoner, inte mänskliga, inte jordiska, utan ALLA.

Så ni kan börja förstå hur väldigt restriktiv mänsklighetens nuvarande syn på sig själv är. Börja förstå er själva som medvetna energier och er insikt om era möjligheter börjar omedelbart öka. Du är verkligen en obegränsad varelse som är i färd med att komma ihåg att du är en obegränsad varelse.

En sista tanke, om vi får – vi sa inte att Jack var fullt ut Amy eller han var fullt ut Juanita. Men vi vill säga att var och en av dem är fullt ut JAG ÄR. Din egen definition av JAG ÄR, är att det är Allt Som Är. Om JAG ÄR Allt Som Är så kan de inte vara något annat, inte heller kan du.

Tack för möjligheten att diskutera detta.

 

There are two published books available on Amazon that contain the collected messages received by Ron Head (that’s me). The first is The Wisdom of Michael, available HERE, and the second is It Rings True, available HERE

Copyright © Ronald Head. Alla rättigheter förbehållna. Du får kopiera och omdistribuera materialet så länge du inte ändrar det på något sätt, innehållet förblir komplett och du inkluderar detta upphovsrättsmeddelande och denna länk: http://ronahead.com/

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...