Rådet via Ron Head, 26 oktober, 2017

Rådet via Ron Head, 26 oktober,  2017

Rådet – Kollektivt Uppsåt

Det här är ett ganska kort meddelande. Vi hoppas dock att ni kommer att betrakta det som mycket viktigt. Vi kommer att tala om enighet, men från en något annorlunda vinkel.

Det finns flera av er inblandade i denna ökning av det kollektiva medvetandet än vad ni är medvetna om. Det finns ingen massmediatäckning av fenomenet. Och det är ett fenomen. Det har alltid funnits de som varit involverade. Men effekten var mycket mer av en uppehållande åtgärd än en världsomspännande rörelse.

Det ni är mest medvetna om är att tusentals är inblandade i andra rörelser, andra metoder, andra studier än era egna. Vi vill berätta att summan faktiskt räknas i miljoner. Ni lever i alla länder. Ni talar nästan alla språk, verkligen alla som ni skulle beteckna som stora språk.

NI läser många meddelanden som kommer till er på det sättet som vi kommer till dig. Vi använder många ”radiostationer” för att få över våra meddelanden. Och vi skräddarsyr dem för att apellera till varje kultur.

Varje dag mediterar hundratusentals av er, ber, visualiserar i avsikt att öka medvetenheten i er värld. Och det har en fantastisk effekt. Om vi kunde, skulle vi erbjuda något mer synligt för er att ta in.

Tänk er att ni alla är samlade i en enorm cirkel och erbjuder era intentioner tillsammans. Föreställ er att er planet ligger inom denna cirkel och ni skickar era avsikter och böner till henne. Tänk er att stödja varandra i detta arbete.

Nu ska vi berätta. Energetiskt sker det redan. Men du kanske befinner dig mer i överensstämmelse med dina egna högre nivåer, och med dem omkring dig när du gör det medvetet. Och du kan själv känna kraften i det som händer. Oroa dig inte för dina klockor. På dessa plan använder vi inte sådana saker. Din ande sover inte. Delta bara när du kan.

Ytterligare ett förslag: Kom ihåg att du skapar något, inte kämpar dig till något. För är ett bra ord. Mot är kanske inte så bra.

Tack för alla ansträngningar, alla avsikter och allt som ni tillåter er att göra. Vi firar er i stor kärlek.

Copyright © Ronald Head. Alla rättigheter reserverade. Du får kopiera och omfördela det här materialet så länge du inte ändrar det på något sätt, innehållet förblir komplett och du inkluderar detta upphovsrättsmeddelande och länk: http://ronahead.com/

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

Du gillar kanske också...