Maria Magdalena via Natalie Glasson, 22 augusti

Maria Magdalena, 22 augusti 2015

Via: Natalie Glasson

Acceptera Skaparens Sanning

 

 

Hälsningar, gudomliga ljusvarelser. Jag, Maria Magdalena, träder fram med medvetandet och ljusfrekvenserna från Gudinne-samlingen, och sprider den energin såväl som min egen, att omringa er i en låga av ljus.

Vårt ljus omringar er i en eldring och färgerna svagt rosa, lila, guld och vitt. Vår energi är närvarande hos er nu för att lyfta bort alla former av begränsningar från er varelse, verklighet och ert skapande.

Låt er själva känna eldringen röra sig runt er, och gradvis närma sig kärnan i er varelse. Det är dags att släppa taget om alla era uppfattningar. Allting, som ni känner till det, förändras. Detta betyder att många perspektiv av illusioner och falsk förståelse skiftar för att bana vägen för sanningen.

Om ni föreställer er att ni befinner er i ringen av eld och att ni vet att Gudinne-varelserna är närvarande med er, bjuder vi er att överlämna allt som ni vet om er själva till Skaparen, för att släppa er själva fria från allt och alla som tynger er just nu. Ringen av Gudinne-eld kommer att närma sig er och lösa upp illusioner och avtäcka sanningen.

Det största perspektiv och fokus ni kan hålla fast vid just nu, i denna tid av uppstigning, är att vara tillgänglig för att ta emot Skaparens sanning i vilken form, situation eller upplevelse som den än manifesteras in i er varelse eller er verklighet.

Ni kommer att känna igen Skaparens sanning, då den framträder med en känsla av resonans, en känsla av frihet och även i de mest utmanande tiderna, en känsla av lättnad.

Ibland kan det ta tid och en period av bearbetning för er för att vänja er vid kvaliteterna, närvaron och medvetandet hos Skaparen som formas i er varelse och påverkar er verklighet.

’Jag upptäcker och uppleverbekvämlighet och tillfredsställelse i Skaparens sanning.’

Det är dags att släppa taget om de perspektiv som länge har varit ingjutet i mänsklighetens medvetande, att illusioner och falska uppfattningar är bekväma, medan Skaparens sanning är smärtsam att ta till sig och acceptera. Mycket av denna medvetenhet beror på att det utfärdades straff av andra människor för dem som överlämnade sig själva helt och full till Skaparen.

Det är nu dags att förflytta sig in i enhet med Skaparen. Detta har aldrig förut varit så viktigt. Då ni rör in i enhet och linjering med Skaparen och överlämnar er själva till Skaparen, tillåter ni er själva att träda in i ett utrymme och en tillvaro inom er själva som är enormt receptivt gentemot Skaparen.

Skaparen kommer då att ladda ner en gudomlig medvetenhet i er själ, som uttrycks genom era sinnen, känslor och fysiska uttryck.

Det är upp till er att hålla, dela och uppskatta denna medvetenhet, inte som er egen utan som en förlängning av er själva och Skaparen. Föreställ er hur det skulle vara att ha en gudomlig medvetenhet, som levererats till er från Skaparen för att ni skall använda den, uttrycka den och utstråla den kreativt från er varelse.

Detta uppstår redan inom varje person på Jorden i någon utsträckning och ändå är en större nedladdning av ljus och medvetenhet tillgänglig, för dem som väljer att ta emot, för att Skaparens sanningsvibration skall kunna pulsera genom den fysiska formen hos mänskligheten i en så mycket större utsträckning än vad som någonsin tidigare upplevts.

Många av er har förberett er för en nedladdning av ljus och medvetenhet om sanningen, vilket är långt bortom någonting som ni någonsin har upplevt.

Era affirmationer, meditationer, böner, anrop och helande gör att ni kommer i linje med Skaparen, så att ni kan ta emot Skaparen, som en behållare av sanning för er att värdesätta, vilken så småningom blir en del av er personlighet, karaktär och även ert uppträdande.

Var inte rädd om era tankar, perspektiv, trosuppfattningar, åsikter, värderingar eller principer förändras. Vet, att ni kan röra er in i linje med Skaparens sanning enkelt och smidigt.

Det är i detta stadium som jag, Maria Magdalena, önskar bjuda in er till att föreställa er hur det skulle vara att hålla Skaparens medvetande i ert eget sinne. Det är en omöjlig uppgift, eftersom era åsikter bara kan födas ur de perspektiv som formats av era jordliga erfarenheter, och ändå är det något jag bjuder er att uppleva.

Föreställ er Skaparens medvetenhet inuti ert sinne, som fyller era tankar, åsikter, perspektiv och trosuppfattningar med det glänsande ljuset och sanningen hos Skaparen.

Notera först om det gror några nya insikter eller upplysningar. Bli medveten om dömande, tvivel eller rädslor som visar sig, och viktigast av allt, njut av känslan och upplevelsen, med vetskapen om att Skaparens sanning, vilken den nu är, sammanfogas och väcks upp inifrån er egen varelse.

Skaparens visdom gryr inifrån er. Detta kanske inte gör er visa, kompetenta, eller uppmärksamma och kapabla att leverera insikter angående er egen verklighet eller närståendes. Det kommer dock gradvis sammanfogas med er varelse, förändra er vibration och tillåta er att bli mer mottagliga för att låta Skaparen arbeta genom er.

Då era handlingar och reaktioner är viktiga och vill komma i linje med er själ, är det er själva existens, varandet, som är essentiella.

Att vara av en hög vibration och medvetenhet, i kontakt med Skaparen, betyder att från det ögonblicket av ren och salig förening med Skaparen, har vilket uttryck som helst av skönhet och gudomlighet möjligheten att manifesteras bortom gränser och begränsningar.

Det är det tillstånd där vilket gudomligt uttryck som helst har möjlighet att manifesteras, vilket är av största intresse, då det är möjligt. Då har tillåtit er själva att först linjera er och sammansmälta med Skaparen och sedan litat på den aktiva närvaron av Skaparen inom er, som också vägleder er.

Genom att föreställa sig medvetandet och ljuset hos Skaparen inom er, tillåter ni er själva att förflytta er till det saliga tillståndet av aktiv integrering och tolkning av Skaparen. Energin fyller hela er varelse, skapar skiften och förändringar, slom frisläpper illusioner och falska perspektiv.

Där Skaparen existerar och välkomnas med och som sanning, kan inga falska illusioner och perspektiv hållas kvar. Detta uppstår på Jorden nu för en stor del av mänskligheten. Då det är en process att röra sig mot upplevelser av kärlek och salighet, kan resan väcka upp alla känslor av utmaningar, lidande, osäkerhet och rädsla inifrån det gamla medvetandet hos er varelse.

Kom ihåg att verkligheten inom ert sinne är er enda verklighet. På samma sätt är verkligheten i någon annans sinne deras enda verklighet. Det är viktigt att försäkra att verkligheten inom ert sinne är tillfredsställande, sanningsenligt och kärleksfullt för er och alla omkring er och stödjer er lycka och er andliga utveckling.

Det är underbart att kontemplera över hur två människor, eller grupper av människor kan uppleva samma eller liknande verkligheter. Det är möjligt att projicera hela medvetandet hos någon till någon annan, så att den personen blir och upplever samma verklighet.

Det enda sättet att skapa en brygga mellan er själva och andras verkligheter är genom era uttryck av kärlek, energimässig acceptans och emanation av Skaparens sanning. Detta kommer genast skapa kontakt.

Då varje person på Jorden uppnår ett uttryck för kärlek och energimässig acceptans och emanation av Skaparens sanning, framför allt från sina sinnen och sin medvetenhet, då kommer mänslighetens sinnen att sammanfogas och skapa ett nytt högre vibrationsmässigt medvetande för varje person att ta ut ifrån.

För mänsklighetens medvetande, som är som en gemensam fond som ni tar ut ifrån, kommer att vara en källa av upplysning och uppmuntra alla till att vara närvarande i tillstånd av enhet med Skaparen, redo att uttrycka Skaparen i varje givet ögonblick. Detta är något som Jag uppmuntrar er att kontemplera över, då det redan uppstår inom er varelse då medvetandet hos mänskligheten förändras och skiftar.

Även om ni inte helt förstår vidden av den information jag delar med er, ber jag er vara uppmärksamma mot falska perspektiv och illusioner och ge dem healing och den kärlek de behöver för att frisläppa er själva mot ett tillstånd av sanning.

Jag ber er också vara uppmärksamma på att inte hålla fast vid eller ens försöka tolka Skaparens sanning, då det kommer att uppmuntra ännu mer utvecklade tillstånd av uppmärksamhet och kontakt med Skaparens sanning.

Vid den här tiden uppmuntrar jag er att fokusera på att helt enkelt vara, hellre än att göra och upptäcka, om ni inte är vägledda att göra det, då det kommer att förbättra er kontakt med Skaparen och skapa utrymme för förändringar och skiften att uppstå inom er varelse och förbereda er på större uttryck för Skaparen.

’Jag är redo att vara närvarande med min sanning, min sanning är allt som Skaparen är’.

Låt detta vara ert fokus på det här stadiet av er uppstigning.

Med ständigt flödande kärlek,

Maria Magdalena

 

Svensk översättning: Charlotta Olsson

Du gillar kanske också...