Rådet via Ron Head, 27 september 2018

Rådet via Ron Head, 27 september 2018

Per Staffan September 28, 2018

Svar Ep. III – Rådet

27 september 2018

Vi börjar idag genom att svara på en ganska enkel och okomplicerad fråga. Svaret som vi kommer att ge kommer att vara något mindre enkelt på grund av vikten av informationen till er som följare av våra meddelanden.

“Jag har fått meddelanden från Anden under en stor del av mitt vuxna liv. På senare år, sedan 2012, har några kommit från det som jag “känner” kallas The New Earth Council. Är det samma Grupp som ni Kanaliserar? ”

Nu ställdes frågan om vår kanal. Medan han kunde svara på det, vill vi göra det så mycket som vi vill säga, men fastän det är känt för honom kanske det inte blir hans svar.

Det enklaste och kortaste svaret på din fråga är “Nej”. Vi är inte det råd som du mottar från. Vi tillhandahåller emellertid ofta information till dem, när det behövs.

Det finns många kollektiva medvetanden i detta universum. De är mestadels uppbyggda kring särskilda funktioner och ansvarsområden. Namnet New Earth Council beskriver deras funktion ganska bra, gör det inte? Det finns många andra. Vissa är lite mer eller mindre materiella, fysiska än andra. Några av deras “medlemmar” kan beskrivas på samma sätt. Till exempel, i en funktion, i ett råd kanske en varelse måste interagera på ett sätt, och i ett annat råd kanske det behövs full funktionalitet av ren medvetenhet. Nu till den viktiga informationen som vi hänvisade till.

Vi gav oss inte själva etiketten ”Rådet”. Vår kanal kallade oss det när han återvände efter att se ha sett oss första gången. Vi behöver ingen etikett. Alla har ett Råd. Alla besöker dem efter behov. Nästan ingen av er kommer ihåg det här. De som beskriver vad som är en energetisk upplevelse av medvetandet gör det på sätt som ger mest mening åt deras egna sinnen. De kommer ihåg att ha sett ett stadion, ett styrelserum, en amfiteater, etc. De kommer ihåg änglar, ljusvarelser eller andar. Dessa saker är inte viktiga. Vad som händer är det som är viktigt.

Nästan alla är bekanta med konceptet guider och skyddsänglar. Det här är helt verkligt. Vi säger att de är tilldelade dig av oss och är medlemmar i ditt råd. Vi är en gång borttagna från dem och tenderar att hantera något mer komplicerade problem. Du är medlem i ditt råd. Du har ett permanent säte och den avgörande rösten. Resten av oss är varelser av många beskrivningar ur din synvinkel, men vi har en sak gemensamt, vårt syfte. Vi finns som ett råd för att vägleda dig att göra de bästa besluten i överensstämmelse med ditt övergripande syfte, din medvetandeutveckling. Om du behöver kunskap, expertis och erfarenhet av en varelse som normalt inte sitter för dina besök, väntar hon när du anländer. Lägg märke till en uppenbar delning i dig själv, en del som är här och en del som inte är det. Du är alltid här hos oss. Du måste veta att det du är medveten om som du, är en ganska liten del av ditt sanna jag som består av vad du ansetts behöva för din nuvarande erfarenhet. Ditt totala jag är mycket större än din nuvarande förmåga att förstå.

Att gå utöver detta skulle innebära att skriva en bok. Låt oss bara säga att när vi hänvisar till din fria vilja talar vi om det totala och gudomliga du som din inkarnerade själ bara börjar bli medveten om. Ta till dig det. Det här är din tid. Om du vill gå vidare längs uppvaknandevägen så ska du det.

En liten ytterligare notering: Så snart du kan börja “lyssna på” och agera på de tysta inre kunskaperna du får, de som kommer från oss, kommer du att börja “snabbspåra”. Du är inte ensam. Du är aldrig ensam. Och vår avsikt, ditt syfte är din tillväxt. Ingenting gör oss lyckligare. Och ni, vi talar om hela mänskligheten på Jorden, gör oss väldigt lyckliga, oavsett om ni ser det än eller inte.

Vi anser att det är nog för en dag. Vi drar oss tillbaka och talar igen vid en annan tidpunkt.

Det finns två publicerade böcker tillgängliga på Amazon som innehåller de samlade meddelanden som Ron Head har fått (det är jag). Den första är The Wisdom of Michael, tillgänglig här HERE, och den andra är It Rings True, tillgänglig HÄR HERE

Copyright © Ronald Head. Alla rättigheter förbehållna. Du får kopiera och omfördela det här materialet så länge du inte ändrar det på något sätt, innehållet förblir komplett och du inkluderar detta upphovsrättsmeddelande och denna länk: http://ronahead.com/

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...