Rådet via Ron Head, 17:e augusti

Ron Head

Spela i Matrisen – Rådet

Matrisen vi refererar till är vad många kallar Allt Som Är. Ni har många andra namn för det, och krig har utkämpats i namnet. Det finns inget rätt eller fel. Och det är just därför ingen benämning någonsin kommer att kunna beskriva det helt och fullt. Och inget namn som vi kan ge er, kommer att göra det heller. Faktum är att det har använts av många, för att manipulera er. Det är inte namnet på månen som vissa lärt er. Det är mer som att peka på månen. Med andra ord, erfarenhet är det enda sättet.

Men det vi vill prata om i dag är hur ni kan använda denna matris, för att förändra ert liv till att vara mer som ni vill att det ska vara. Som ni väl vet, finns det ett stort antal metoder som lärs ut. Det är inga metoder ni behöver slåss om. Ni kan titta på menyn och välja det som fungerar bäst för er i dag. Ni kanske kommer på att ni behöver välja något annat vid ett senare tillfälle. Sinnet tenderar att tappa fokus när samma val görs under en längre tid. Ni kan fungera bra med guidade meditationer ett tag, för att sedan upptäcka att ni behöver göra något annat för att skärpa uppmärksamheten, och ta nästa steg i er utveckling. Det är också möjligt, naturligtvis, att det inte gäller för er. Återigen, det finns inget rätt eller fel. Det som är det rätta är det som fungerar för er. Rådgör med er själva och oroa er inte över vad någon annan tycker.

Så, hur manifesteras detta? Ni vill manifestera det, eftersom ni har en uppfattning om att det är något som saknas i ert liv. Vi säger, med rätta, att det verkligen inte finns någonting som saknas i ert liv. Men naturligtvis är ni fokuserade på livet som ni uppfattar det just nu. Och ni har bestämt att så är fallet. Vad är syftet med er önskan? Varför har ni den? Har ni den bara för att ni ska kunna ägna ert liv åt att försöka uppfylla den? Eller har ni den eftersom någonstans, mycket djupt i ert medvetande, vet ni om att ni inte lever det liv ni var vana vid, i en större verklighet? Ni vet att ni är mer än ni förstår. Ni vet att verkligheten inte är som ni uppfattar den. Ibland uppenbaras den även som ”Vad i _____ gör jag här?”

Så här är ni nu. Och ni har önskningar. Och? Använd dem. Att ha en ny lyxbil är inte helt fel. Att ha fem sovrum, ett hus med pool och jacuzzi, är inte fel. Ni kan vara mycket övertygade om varför ni vill ha dessa saker. Det kan vara av stor betydelse om ni har dem, och den effekt de kan ha på era framsteg. Och förvisso, kommer det att finnas saker som ni kan fokusera på, som skulle ha ännu större effekt på era framsteg, om det är vad ni verkligen vill. Men vad menar vi då med vår rubrik, Spela i Matrisen?

Vad än ni önskar kalla den så består den av energi. Den är vibratorisk. Den är elektromagnetisk. Den innehåller ett komplett spektrum av alla frekvensnivåer. Det är lätt för er att förstå detta nu, eller hur? Det finns inte någon grinig och krävande gammal gubbe som sitter högt där uppe någonstans, och skickar blixtar eller godbitar. Den är vad den är. Den innehåller allt. Därför innehåller den även er. En sub-atompartikel på andra sidan universum, är en del av den och även ni. Och även ert sinne. Har planeten långt där borta mer rätt till den än vad ni har? Självklart inte. När ni säger Allt Som Är, inkluderar ni er själva. Er vibration, är med andra ord, en integrerad del av denna matris.

Och i denna matris, attraherar saker andra saker. Ni har hört det förut, eller hur? Ja. Och ju mer energi som ges till något, desto mer får ni av det. Starka magneter attraherar andra magneter mer. När ni önskar något, genom att höja era vibrationer, då skapar ni något med vibrationerna. Era tankar skapar. Så, hur stärker ni då dess vibration?

Nu kommer vi inte att berätta något nytt. Vi sa ju det. Ni har använt detta sätt under tusentals år. Ni kan meditera, ni kan ha intentioner, ni kan använda mantran, etc., etc. Men det vi vill att ni ska göra, är att börja inse att ni verkligen gör något. Ni gör i själva verket det som behövs för att det ska fungera. Och det beror på era tankar, speciellt sådana som är känslomässigt laddade, vilka laddar det ni skapar. Ni gör det starkare och starkare.

Nu finns det andra saker som ni behöver jobba med, som tvivel, uppgivenhet, känslor av ovärdighet, och annat. Men de flesta av er har utfört en hel del arbete, med att rensa bort dessa saker. Och kom ihåg, att planeten vi nämnde, har inte mer rätt att finnas, än vad ni har. Allt ni behöver är lite peppning och påminnelser om det ni gör.

Ta-Da!! Vi gav er just det.

Vi vill också ta tillfället i akt, och ge er ytterligare en möjlighet att känna vår närvaro. Vi är också en del av denna matris, och därför är vi alltid nära er, och varje gång ni riktar ert fokus till det faktumet, växer er förmåga att känna vår närvaro, så mycket starkare. För många av er har det nu blivit en självklarhet. Vad tror ni nästa steg i denna progression kommer att bli? Nu när ni vet att vi är nära er, vad kommer sedan?

 

Översättning Margareta Jonåker

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://ronahead.com/

 

 

Du gillar kanske också...