Venusianska rådet via Jenny Schiltz, 19 januari 2017

Venusianska rådet via Jenny Schiltz, 19 januari 2017

 

Vi är Venusianska rådet. Vi kommer för att ge er information om vad som sker på er planet. Energierna har förändrats, det finns ebb och flod för de som inte matchar det, som ni tidigare har tagit emot. Förstå att ni har varit här förut, många av er. De, som har levt under den Atlantiska tiden, har cellulära minnen från den tiden. Ni vet djupt inom er att ni har varit här förut, för vissa av er leder detta till rädsla och oenighet. Andra blir uppspelta. Vi vill att ni ska förstå att ni inte är ert cellulära minne och även om det har varit gynnsamt för er under många liv för att hålla detta minne, är det inte längre så. För dem som känner rädsla, som fruktar att det är undergång och att det innebär nära förestående död, är det bara för att ni har varit här förut. Det har gjorts många försök, några framgångsrika, för människan att stiga upp att gå den smala vägen, som leder till andra dimensioner, andra frekvenser. Det finns de som har känt dessa energier tidigare och inte kunde slutföra uppgiften. För dem, är dessa energier smärtsamma påminnelser. Ni måste dock veta att den här gången kommer det inte att göras några misstag. Även om det kommer att bli förändringar, som resultatet av förhöjda frekvenser på planeten. Vet att mänskligheten inte har gjort detta tidigare. Det kommer inte att bli en återställning.

 

Så vi ber er att se vår energi, att känna den som ett tecken på att ni är på väg. Som en helhet, förändras mänskligheten. Ni kommer till en punkt där ni kommer att känna ett inre skifte och rädslan kommer att försvinna, för era celler kommer inte att ha någon referenspunkt till den längre. Denna punkt är när ni går in i rollen som skapare. För detta kommer att vara ert val, hur ni känner, hur ni agerar och hur ni tar emot. Vi rekommenderar er att tala med era celler, er form. Förklara att ni förstår var känslorna kommer ifrån, men att formen är säker. För några av er som känner ilska, skuld, ånger och frustration, ber vi er att utnyttja dessa energier och släppa dem. Vet att vid tidpunkten för Atlantis fanns mycket oenighet, det fanns mycket frustration, liknande hur många av er har också känt under denna tid. Men det har satts på plats för att inte tillåta förintelse av mänskligheten. Så ni måste lita på att den här gången kommer det att vara annorlunda. Ni har ett val, efterhand som dessa energier mer och mer strömmar in till er planet. Samtidigt bär som barnen föds dessa frekvenser. Ni har ett val att omfamna kärleken, som erbjuds. Hoppet som erbjuds eller tillåter ni er själv att sjunka ner i vad som en gång var. Öppna ert hjärta, låt det bli fullt. Låt era ögon se nya möjligheter för de finns runt omkring er. Det är viktigt att förankra energierna igenom er, detta kan med avsikt göras mycket enkelt. Ha intentionen att leda dessa energier genom er kropp, djupt in i jorden, med glädje och tacksamhet utan rädsla. Detta markerar en mycket viktig fas i utvecklingen av en uppstigande människa. Eftersom dessa frekvenser omger er planet och när de förankras i jorden ändrar de allt som är, skapar det en större förmåga för er själ att stiga ned till er. Betrakta det som en mötesplats, så ni stiger för att matcha dessa frekvenser och er själ kan sänka sig för att möta dem. Detta är en välsignad union och detta är vad som förändrar allt. Vi uppmanar er att öppna era hjärtan, för att känna frekvenserna och att utnyttja den glädje som omger er, som är er. Tills vi ses igen. Copyright 2017, Jenny Schiltz Om ni skickar textenvidare, vänligen behåll integriteten av denna information genom att exakt uttrycka det, som det är här och med alla länkarna ovan och länken till det ursprungliga inlägget. Tack. ** Som med all information vi får om uppstigningsprocessen är urskiljning nödvändig. Om ni läser eller hör något och det inte är i resonans, släpp det och leta upp vad som gör att er själ säger JA! **

 

Du gillar kanske också...