Rådet via Ron Head, 30 oktober, 2017

Rådet, 30 oktober 2017

Via Ron Head 

Är Verkligheten Verklig?

Om och om igen säger ni eller hör, ”Det är inte verkligt” eller ”Det är en illusion”. Och faktiskt har vi påstått detsamma många gånger. Och det här är ett giltigt uttalande. Men vi vill förklara det lite mer idag. Genom att göra det kommer vi att motsäga oss själva, eller rättare sagt, det kommer att framstå som det.

Verkligheten är fullständigt verklig. Eller man kan säga, ”Den är vad den är.” Men vi kommer inte att säga det, eftersom vår kanal inte precis älskar den frasen. Och nu ska vi förklara vår ståndpunkt.

 Verkligheten finns. Den är ingen illusion. Partiklarna och energierna är verkliga. Atomerna är verkliga. Molekylerna är verkliga och cellerna, om cellerna är inblandade, är verkliga. Punkt. Så verkligheten är verklig. Ingenting i den är någonsin permanent, men, den måste förstås.

Vad ni ser, hör och känner är alla tolkningar av den inkommande energin. Av det, mina vänner, är 99,4 procent inbillning. Även de mest skarpsinniga av er kan inte bearbeta hela spektret av information som ni har tillgång till, och gör det inte heller. Ni ser inte allt som finns där och ni hör inte allt heller.

Ni knyter samman en bild av vad som finns där, och även när den är som bäst, är den bara en pytteliten del av det som finns där. När ni har gjort det, tolkar ni den genom ert individuella filter. Resultatet av det här blir en ”verklighet” som är godkänd av er alla och som innehåller miljarder variationer.

Ni, som läser det här, förmodar att det inte är så, och blir chockade när andra inte ser det på samma sätt. Nå, nu behöver ni inte bli chockade längre. Ni råder över er egen unika värld. Den är lika magisk, eller lika hemsk som ni gör den till, eller kanske tillåter den att bli.

Det låter som, vad ni skulle kalla, ett nederlag. Men sanningen är att det är exakt därför ni är den som kan förändra den. Att förändra det som finns utanför er själva, är nästan alltid det första ni försöker göra. Det är också, utan tvekan, det svåraste att göra. Och så växer känslan av nederlag. Och ni tillåter er att bli lurade att tro att det är omöjligt, av dem som vill få er att tro det.

Det är inte omöjligt om ni inser att vad ni kan förändra är de kreativa mekanismerna. Ni kan förändra dem, eftersom nyckeln finns inom er. Nej, det är inte lätt, men det är möjligt. Det finns egentligen bara två saker som ni behöver göra. Det första är att ni måste slänga ut allt skräp. Ni måste hitta de falska övertygelser som ni har accepterat, och göra er av med dem. Ni kommer inte att hitta alla, åtminstone inte i början, eftersom ni håller fast vid dem som om de vore en livlina. Men ni kan börja.

För det andra – och det här kommer att verka enkelt, men det är det svåraste – ni måste acceptera och tillåta er själva att vara de som ni i sanning är. Vid något tillfälle kommer det här att skrämma er ordentligt. Det har varit mycket angeläget för dem som har makten i er värld att få er att tro att ni inte är, inte kan vara, och aldrig kommer att bli de ni verkligen är. Och nu är det dags att allt det här får ett slut.

Många av er har undrat i årtionde vad ni gör här.” Varför just jag? Det här är den sista plats jag vill vara på”. Tja, vi har precis talat om för er varför det är just ni. Naturligtvis är det obegripligt tills ni vet vilka ni är. När ni börjar inse det, kommer ni att förstå att ni är på DEN plats som det är meningen att ni ska vara på. Och det här är precis DEN tid då ni ska vara här.

Vad vi har sagt ovan gäller för er alla, men i varierande utsträckning. Många av er har koncentrerat sig på sin utveckling och tillväxt i åratal, en del i årtionden, och ni ser igenom det som med tiden har blivit en ganska trasig slöja. Många av er känner mer och mer av vilka ni är och vad ni kan göra – eftersom ni håller på att göra det.

När en byggnad blir uppförd finns det ofta många högar med massor av material spridda runt platsen. Nästan allt kommer att, vid något tillfälle, behöva lyftas bort, en del till svindlande höjder. När konstruktionen fortsätter kommer mindre och mindre material att behöva lyftas bort.

Det kommer att komma en tid när ni kommer att bli firade som de ”tyngdlyftarna”. Klappa er själva på axeln och fortsätt arbeta. Vi säger det som ett skämt. Vänligen ta det som det.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...