Rådet via Ron Head, 4 december

Ron Head

Gör er Fria – Rådet

Idag skall vi tala om era ansträngningar att göra er fria från det gamla paradigmet som ni förefaller att vara omgärdade av på alla sidor. Och vi säger ”förefaller” för det är vad som görs mest uppenbart för er medan bevisen för något annat inte är uppenbara alls.

Det finns ett konstruerat fenomen i era samhällen, många av dem, som kallas för nyheter. Inse först och främst att det är ett tillverkat fenomen. Det betyder att någon drömt ihop det. Det betyder att någon med största sannolikhet gynnas av det, och det, mina vänner, är förmodligen inte ni.

Det lades märke till vid något tillfälle att dåliga nyheter fick allas uppmärksamhet. Naturligtvis så. För länge sedan räddade sådan information livet på er många gånger. Men den utstuderade tillämpningen av denna förståelse på mänskligheten har odlats och applicerats under en lång tid nu för att uppnå och hålla kontroll över befolkningen. Det har förfinats till en mycket effektiv vetenskap och än mer så efter att vad ni kallar massmedia uppstod. En stor del av befolkningen har nu börjat förstå detta. Men trots allt så är utsträckningen till vilken dessa medier har utnyttjats, och de involverade metoderna, knappast förstådda. Och det är troligt att om man skulle försöka förklara dessa ting så skulle det ta ganska lång tid innan någon skulle välja att lyssna och tro på det.

Trots att så många förstår sannolikheten av detta så väljer den större andelen av de som har tillgång till massmedia att dagligen fördjupa sig i det. För många tar det upp en stor del av deras vakna liv. För många så är det den största källan av information. Förstå att detta faktum är välkänt och utnyttjas till fullo.

Varför väljer vi, som i vanliga fall väljer mer positiva nyheter, att ta upp detta? Vi gör så för ni är mitt i vad som kan kallas det slutliga slaget. Ni dras åt ena sidan och sedan åt andra varje gång som situationer förefaller att kräva det. Även kunskapen av detta kan användas för att skapa frustrering och modfälldhet. Ni får sällan någon nyhetshistoria som är positiv och lycklig.

Nå, vi är här för att säga till er att ni i själva verket är omgivna av en nästa överväldigande mängd goda och lyckliga nyheter. Förutom det faktum att de flesta händelser i de flesta människors liv är långt från negativa så är verkligheten mycket positiv. Beakta bröllop, fester, födslar, firande, och mer, som utgör en stor del av landskapet i era liv. Det är vad som verkligen finns runt omkring er, inte händelserna som slängs i era ansikten genom teknologi varje dag. De goda tingen händer till miljarder av er varje dag. Och de är inte en stor del av som kallas nyheter.

Och vi vill att ni förstår något som inte alls ses. Anledningen till att det finns så mycket negativitet som viftas framför er på senare tid är att förlust av kontroll pågår. Det finns en desperation. Ni, och vi menar det kollektiva ni som i sanning ni är, vaknar upp ur en trans. Ni har beslutat att det är dags. Ni har beslutat att detta är nog, och i själva verket alltför mycket. Och om det ses från detta perspektiv så är denna mängd av ”dåliga nyheter” i själva verket goda nyheter. Det skulle betyda att ni håller på att vinna, men vi säger er att ni redan har vunnit.

Och så kommer vi till slutet av detta meddelande. Vi vill göra en betoning innan vi slutar. Det finns en strömavbrytningsknapp på era enheter. Än bättre sladden kan dras ur. En del av vad som görs är inte beroende av att de är på. Så dra ur er själva. Gå och gör något njutbart. Fortsätt att höja era frekvenser. Ni kommer att känna er bättre, och ni gör en tjänst till er värld, även om mycket få av dem runt omkring er kommer att förstå detta.

Var i glädje. Var i fred. Älska de runt omkring er. Älska de som inte är runt omkring er. Kör på!

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...