Rådet via Ron Head, 5 februari, 2019

 

Rådet via Ron Head, 5 februari 2019

 

Enighet – Rådet

5 februari 2019

 

Idag vill vi titta närmare på begreppet enighet, gemenskap. Så många av era frågor skulle lösas, om ni verkligen skulle undersöka era egna tankar mer fullständigt. Vi väljer att inkludera frågan nedan, men återigen så representerar det många andra.

”Är den gudomliga källan (allt-som-är medvetenhet) alls bekymrad om våra mänskliga angelägenheter, eller är den helt avskild från våra liv med tanke på direktiven om ”inget intrång i den fria viljan?” Om så är fallet, innebär det att skaparen inte bryr sig om det vi gör eller inte gör, hur vi tar oss igenom våra liv och hur verkligheten utformar sig?”

Den Gudomliga Källan bryr sig om mänskliga ärenden. Den Gudomliga Källan bryr sig i sig själv. Den bryr sig om livsformernas frågor, planetära frågor och astrala frågor.

Vi har tidigare sagt, och vi säger det igen, att Gud, Skaparen, Källan, kalla det vad ni vill, finns inom allt. Vi har många gånger sagt att allt är energi, allt är vibrationer, det förekommer ingen avskiljning. Vi har sagt att var och en av er är en gudomlig varelse, på grund av det vi just har nämnt.

Bryr sig Den eller Han eller Hon om era angelägenheter? Det är ni! Det är vi. Det är den. Det är det. Ni kan inte hitta något i multiversum som inte är det.

Bryr ni er själva om de problem ni har i vänsterhanden? Det som berör ert hjärta? Era knän? Det här är dumma frågor, eller hur? Varför? För att det är ni. Ni är inte avskilda från någon av era delar.

Detta är en del av den illusion ni konstruerat, av att ni och Källan är avskilda. Vi säger att det är på tiden att det upphör. Det är dags att börja skingra hela illusionen, och återvända till förverkligandet av enigheten.

Detta kommer från egots rädsla, som tyckt om att ha kontroll, och att denna återgång kommer att avsluta dess existens. Det kommer inte att ske. Om ni inte behövt ett ego för att kunna fungera här, så hade det inte funnits. Men dominansen över er personliga världs utformning beror inte på det. Det lade ni till som en nödvändig del i illusionen.

Ni adderade också ”Frukta Gud!” ”Jag är en Gudfruktig person.” Varför? För att ni fick er själva att tro att er villkorslöst kärleksfulla Gud, den Gud som är kärlek, kommer att fördöma er till evig plåga, och om ni då säger, eller ens tror på något sådant, hur ovillkorligt är det?

Nu, till saken om Enighet. Och det här svarar också på en hel del andra frågor ni ställt. Det är uppenbart för alla, att inom enigheten finns det många individualiteter. Det finns otaliga miljarder livsformer, på otaliga miljarder planeter, i otaliga miljarder galaxer. Var och en av dessa skapelser, och vi inkluderar de kosmiska kropparna som lever och är medvetna. De kommer inte att upphöra att existera som medvetenhet. Inte ni heller. Inte heller de olika entiteter som kommunicerar med er. Inte era katter heller.

Alla dessa synvinklar genom erfarenheter, om ni ser på dem på detta sätt, så har innebörden påverkat i alla liv. Gå! Upplev! Var!

Ja! Gud bryr sig Själv om er. Ni ställer ofta frågan, ”Om det finns en Gud, varför låter han det här hända?” Och vi svarar: ”Bra fråga. Varför gör ni det?”

Sök efter gemenskapen. Sök efter enigheten. Sök efter vetandet. Ni kan konsultera andra. Ni kan fråga oss. Men i slutändan kommer ni att veta svaren, ni minns så fort ni stöter på det. Det finns ”inom er”. Ni har alltid fått lära er. ”Sök och ni ska finna.” Kanske inte i morgon bitti, men möjligheten finns.

 

There are two published books available on Amazon that contain the collected messages received by Ron Head (that’s me). The first is The Wisdom of Michael, available HERE, and the second is It Rings True, available HERE

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice and link: http://ronahead.com/

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...