Rådet via Ron Head, 23 september 2015

Rådet via Ron Head, 23 september 2015

Idag vill vi diskutera förväntningarna på, och verkligheten av, den förväntade ”portalen” av uppstigning som många av er sätter era förhoppningar på. Vi tror att det är ett ämne som ska förstås rätt nu så ni inte råkar ut för så stora besvikelser som ni gång på gång verkar göra.

Under den senare delen av 2012 gjorde ni samma sak. Ni byggde upp era förväntningar och investerade känslomässigt till den grad att det skulle ha varit mycket svårt att tillfredsställa, även om det mesta hade uppfyllts.

Nå, det är en god sak att bli exalterad av möjligheter. Er känsla är en drivkraft som inte kan överskattas. Det är en hög vibration att vara i. Men att sätta den på saker som är mer än önsketänkande, baserade på saker som inte är i linje med universell lag, kommer alltid att leda till besvikelse och en plötslig sänkning av er vibration. Förstår ni? Det som frodas på era låga vibrationer kan knappast önska sig mer.

Vi säger inte att det ni hoppas på och avser ska ske så småningom inte sker. Vi säger att dessa sakers manifestation alltid beror på den vibrationssignatur som individens eller kollektivets medvetande har.

Om ni betänker manifestationer som ska ske för någon individ, så måste man primärt titta på den individens frekvens. Och fler och fler individer har, gör och kommer att uppleva stora hopp i sina medvetandetillstånd och förmågor då energierna runt er planet stiger högre och högre. Många har vad ni kallar kundalini-upplevelser, fantastiska förändringar i sina drömtillstånd, besök i och från andra dimensioner etc.

Och förstås, när ni adderar ihop allt detta så får ni ett lyft i det kollektiva medvetandet, eller hur? Det är vad som driver fram det ni ser i världen omkring er. Varje, till synes litet, steg ni tar, bidrar till er allas avancemang. Detta är absolut av högsta vikt för er att börja förstå och leva med. ”Vad kan jag göra idag som blir mitt bidrag?” Det är stor skillnad mot ”vad händer idag som kommer att lyfta mig?” Förstår ni? Den första meningen sätter er direkt i er egen makt. Den andra lägger makten utanför er. Och vi säger att det är en betingelse som ni fortsättningsvis kanske inte vill tillåta.

Om var och en av er levde med förståelse om vilken fantastisk, magisk och kraftfull varelse ni verkligen är, skulle då inte världen vara mycket annorlunda än den är? Är det inte just den beskrivningen av Nya Jorden som ni så hett önskar? Så ta makten att ändra på saker och manifestera detta, bygg världen ni vill ha med era egna händer, med era egna hjärtan. Låt inte detta inkräktas på av löften om mirakulösa händelser på vissa datum. Det betyder inte att trösklar inte kommer att passeras. Det betyder inte att underbara saker inte kommer att inträffa. Men det betyder att ni är de som ska manifestera dem, och era egna individuella liv kan förändras mycket lättare än ni kan föreställa er när ni är i ett sådant tänkande.

Ni har kommit längre än ni tror, vet ni. Ni har gjort häpnadsväckande framsteg de senaste decennierna. Det är fantastiskt med tanke på vilken oändligt liten tidsperiod några decennier egentligen är. Till och med en livstid, då ni lär er att ni är en evig varelse, är som delar av en sekund. Och här står ni på tröskeln till ett otroligt hopp i er evolution.

Så vi uppmanar er att föra ert fokus tillbaka till det kraftfullaste stället, här, och dess kraftfullaste tidpunkt, nu. Ni är här. Det är nu. Och det är här som arbetet kan utföras. ”Jag ska göra mitt bidrag här och nu. Jag ska göra det jag måste göra för att höja min vibration nu”. För vissa av er blir det mycket annorlunda än vad det är för andra, och det är helt i sin ordning. Alla måste ta det nästa steg som ligger framför sig. Det är ingen idé att ta det nästa steg som är bäst för någon annan. Ni har ett unikt liv. Ni blev utformade så. Så när ni säger, ”Vilken är min väg?”, så ligger svaret precis vid era fötter. Förstår ni? När ni säger, ”Vad ska jag göra härnäst?”, så ligger svaret alltid framför er. Det här är ingen nedslående sak. Det här är er kraft-plats.

Med allt det sagt, vill vi att ni ska veta att detta verkligen är en kraftfull tid för er värld. Stora steg kan nu tas av er alla. Och faktiskt händer detta för många i detta nu. Firande och tacksamhet för detta faktum är inte alls fel. Glädje är aldrig fel.

Fortsätt framåt nu, trygga i vetskap om att ni är omfamnade i ovillkorlig kärlek och uppskattning för allt ni gör.

God dag

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: https://oraclesandhealers.wordpress.com/

Översättning: Markku Pärssinen

You may also like...