Rådet via Ron Head, 7 oktober, 2018

Rådet, 7 oktober 2018

Via Ron Head

”Jag har alltid varit nyfiken på Rådets åsikt om vår övergång till fjärde dimensionen. Många människor tror att det kommer att ske en ”Händelse” i form av en uppstigning och andra tror att det kommer att bli en naturlig övergång in i fjärde dimensionen, med högt vibrerande själar som föds och ersätter de lägre vibrerande själarna när de dör, vilket naturligtvis kommer att höja det kollektiva medvetandet till fjärde dimensionens nivå. Jag lutar åt att det senare är sant, men har ingen riktig uppfattning om någondera av dem. Jag skulle gärna vilja höra Rådets åsikt i denna fråga.”

Det finns lika många svar på den här frågan som det finns människor som frågar. Åtminstone verkar det så. Det ligger i medvetandets natur att det efteråt kommer att finnas många uppfattningar om vad som hände.

Du förstår, ni tror att verkligheten är vad den är, oavsett vad ni tycker. Men i själva verket är verkligheten vad ni tycker att den är, oavsett vad ni tror. Ni måste vara mycket trötta på att höra att ni skapar allt som ni ser, men trötta eller inte, så är det sant.

Så svaret på den frågan är ja. Ja, det finns en Händelse. Ni upplever den nu. Ja, det finns en naturlig utveckling. Och dimensionerna – när de betraktas som distinkta platser, vilket de flesta av er kan föreställa er – är konstgjorda konstruktioner, precis som de geografiska skiljelinjerna är konstgjorda konstruktioner.

Vi kan ge er lite information att fundera över. Kommer det att bli en ”flash”? Ja, det kommer det. När? När ert kollektiv når en tillräckligt hög medvetandenivå. Ni är mycket nära nu. Och det kanske behövs mer än vi skulle föredra. Och återigen, uppfattningar om vad som hände kommer att variera över hela världen.

Här är vad som håller på att hända. Planeten som ni bor på, galaxens arm som ni bebor, håller på att förflytta sig in i en energi, ett ljus som den aldrig har passerat igenom förut. Införandet av denna energi i varje energifält i er planets system, kommer att förändra energin hos allting i ert planets system. Det har redan börjat. Det kommer att förändra planeten. Det kommer att förändra elementen.

När ni slutligen förstår vad ni redan har upptäckt, att absolut allt som ni kallar materia bara är ett tillstånd av ett visst energifält, kommer ni att förstå att en sådan förändring i energimiljön måste förändra allting. Och när ni förstår att all energi är medveten, kommer ni lättare att kunna förstå vad ert eget medvetandetillstånd har att göra med allt detta.

Det är lite som att fråga om det är fiskens fenor som gör att vattnet rör sig, eller om det är vattnets rörelse som får fisken att röra sig framåt. Svaret är ja. Förstår ni? Ni har en term för det här. Ni kallar det Gudomlig Timing.

Låt oss nu ta upp det här med dimensioner. Du talar faktiskt om olika dimensioner igen. Du kanske uppfattar dem som separata, men du kan faktiskt blunda och resa runt i dem – åtminstone de som matchar din frekvens – och återvända till din fåtölj på ett ögonblick. Era vetenskapsmän förstår nu att allt och alla står i förbindelse med varandra.

När ni ser tillbaka på dessa få år, även om de kan tyckas oändliga, kommer ni att se att er värld har förändrats med blixtens hastighet – kosmiskt sett. Njut av det.

Det finns två publicerade böcker på Amazon som innehåller de samlade meddelanden som har mottagits av Ron Head (det är jag). Den första är The Wisdom of Michael och den andra är Rings True.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

HOME

Du gillar kanske också...