Rådet via Ron Head, 8 februari, 2018

Rådet

via Ron Head

8 februari, 2018

”Undvik fällorna”

Idag vill vi tala med er om de fällor som med avsikt har lagts ut för er för att hålla er insvepta i dualitet. Ni är uppdelade i partier, raser, de som är inne och de som är ute, de som har pengar och de som är utan, liberaler och konservativa och så vidare och så vidare. Detta lärs ut till er via all massmedia, via era kulturella system, det passerar ner från generation till generation och sedan byggs det vidare på det. Intrycken är ofta subtila, subliminala och extremt verkningsfulla.

Tänk på detta: ifall någon hade erbjudit sig att lära ut till den unga dig att hata andra, skulle du ha sagt: ”Ja, tack”? Ifall någon hade erbjudit sig att lära dig bli våldsamt arg på andra för att de inte tänkte samma tankar som du, skulle du ha ansett det vara önskvärt? Allt som behövs är att observera en blandad grupp av femåringar för att se att de inte har sådana tankar.

Det finns en mycket effektiv metod med vilken man kan lära ut dessa saker till er. Mycket subtilt, under flera år, lär ni er att ”de” vill ha vad ni har, att ”de” är farliga, och att ni behöver skydda er själva från ”dem”. Dessa program är inbyggda i alla era system. Och för att ’bevisa’ att detta är sant, får ni lära er att det inte finns tillräckligt … av någonting.

Detta är inget nytt för dem av er som under en tid har följt dessa meddelanden. Inte heller behövs det mycket för er för att kunna se att det i själva verket finns en struktur ovanför vänster/höger, vi/de osv, som faktiskt inte bryr sig om vilken sida ni väljer, så länge som ni gör ett val. Det är uppdelningen som man förespråkar. Varför? För man profiterar från bägge sidor av alla argument osv.

”Nåväl, allt detta är underbart att få känna till, men vad ska jag göra åt det?” Vi hör er. Vi säger inte att ni inte borde urskilja vad ni håller med och vad inte. Men vänligen överväg att det är en sak att säga att ni anser att något är sant eller gynnsamt och något helt annat att tänka att ifall någon annan inte håller med så borde de vara      (fyll i tomrummet). Det finns sju miljarder av er på planeten. Vissa av dessa kommer inte att hålla med er.

Vi ska föreslå att ni lär er att göra några saker. Först tycker vi att det blir bra för er att lära er att välja vad ni ska tänka baserat på det som ni vet att är sant utifrån er erfarenhet, inte utifrån vad någon annan har berättat för er. Ni har genom era apparaturer tillgång till mer data än några människor någonsin tidigare har haft. Låt er inte bli ledda in i något genom att man spelar med era rädslor. Ifall ni upptäcker att det sker, var medvetna om att det nästan med all säkerhet är ett faktum att ni blir manipulerade. När ni gör ett val, gör det till ert eget val, inte någon annans. Och viktigast av allt, lär er att observera och sända ljus och förståelse till det som ni inte väljer. Varje annan person har samma rättighet att göra sina egna val, om ni så håller med dem eller inte … varje annan person.

Vi vill att ni också ska inse att det som nu sker, fastän det ser ut som kaos, bara är mänskligheten som slutligen står framför sig själv i spegeln. Ni måste se vad ni har byggt upp och vad ni har gått med på. Ni måste lära er vilka ni är och att ni är de skapare som har skapat er värld. Det är hur ni kommer att förmå sluta upp med vad ni vill sluta upp med och hålla kvar det som ni vill hålla kvar. Det ser förfärligt ut. Det är i själva verket rätt så vackert … för ni gör ett underbart jobb. Försök vara den som gör ett underbart jobb utan att döma någon annan. Kom alltid ihåg, ljuset förlorar aldrig mot det mörka. Vem var det månntro som tryckte på den mörka strömbrytaren?

 

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice and link: http://ronahead.com/

 

The Council via Ron Head, February 8th, 2018 – Sananda

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...