Rådet via Ron Head, 31 december, 2018

Rådet

Via Ron Head

31 december, 2018

”Ett meddelande inför ert Nya År”

Det passar för oss att börja med att uttrycka vår uppskattning för alla som fram tills nu har följt våra meddelanden. Vissa av er har reservationer gällande en del av det som vi har delat med oss och ändå har ni en djup önskan om att få upptäcka och minnas den sanning som ni, vilket ni kommer att upptäcka, djupt inom er själva, bär med er. Er upptäckt gällande detta väcker upp samma önskningar inom dem som finns runtomkring er. Effekterna av detta på era personliga och kollektiva världar kommer att få er att häpna.

Under loppet av ert leverne i det dagliga livet förlorar ni siktet på det faktum att ni skapar den historia som ni senare kommer att komma ihåg. Aldrig förr har detta varit mer sant och allmänt förekommande än vad det idag är. Dessa dagar är synnerligen viktiga, kära vänner, kära familj.

Vi har talat om för er att under den senaste perioden som ni benämner ett år, så skulle er värld dramatiskt förändras och ändå är det svårt för er att uppfatta det på det viset, eftersom ni är fördjupade i dess ögonblick. Därtill gäller det faktum att mycket av det som har ägt rum, och fortsätter äga rum, hålls väl utom synhåll.

Förbered er på att det är mycket som under de kommande månaderna kommer att dyka upp till ljuset. Det är inte dessa saker som vi vill diskutera. Utan vi vill diskutera det sätt på vilket ni på bästa sätt kan hantera dem.

En mycket stor del av er har känt sig isolerade fram tills denna tidpunkt. På det sättet att ni är något vida spridda runtom i världen, så har detta verkligen varit fallet. Det har kanske förekommit tillräcklig kontakt med andra för att ni ska ha insett att ni i själva verket inte är ensamma, utan att ni är omgivna av dem som verkligen inte uppfattar världen såsom ni gör det. Om ni inte har börjat få en förståelse om anledningen till detta, låt oss nu tala om för er att ni har placerat er själva exakt där ni kommer att behövas. Och denna tid är något som ni har förberett er för.

Nåväl, menar vi att ni har enorma uppdrag att utföra, stora rörelser att leda, eller att ni ska genomföra stora förändringar? Nej, vi menar inte det. Men återigen, jadå, det menar vi.

Tappa inte siktet på det faktum att ni är vibrerande varelser som är fördjupade i en värld av vibrationer. Ni kan i själva verket välja att vara involverade på de sätt som vi har nämnt. Men era utplaceringar i de samhällen ni lever i är på andra sätt meningsfulla. Ert kunnande, era vibrationer, er sundhet kommer i hög grad att vara effektiv i att lugna de kaotiska förändringar som börjar äga rum. Bara genom att vara er själva, de ni är, var ni befinner er, är det storslagna syfte ni valde att förverkliga, om ni så är medvetna om det eller inte. Er frid, er avsaknad av rädsla, era olika förmågor kommer att behövas under detta år. Låt året och världen rasa runtomkring er. Andra kommer att förnimma er styrka och ert lugn.

Ni kanske frestas till att bli oroade gällande vad ni ser. Med all säkerhet kommer ni att bli chockerade av en del av det som kryper upp i ljuset. Men ni är de som förmår se att detta är ett framsteg i ljusets riktning. Mänskligheten behöver rensa, för att aldrig mer tillåta det som osett har pågått under ytan.

Så kommer det att bli. Ni har tagit ert beslut. Ni har uttalat: Så må det bli.

Nåväl, när allt detta har blivit sagt, låt oss göra en förutsägelse för er. I slutet på denna cykel kommer ni att få leva i en värld som ni kommer att kunna uppfatta som en som ni i mycket högre grad gillar. Ni kommer att befrias från en hel del av sådant som ni inte ens var medvetna om att ni kämpade under.

Vi framställer en bild av en and som rör sig uppströms i ett av era vattendrag. Så lugn ser den ut, medan den febrilt paddlar under ytan. Detta passar in på er situation. Under ytan på det som ni ser, så paddlar ni kraftigt. Och det finns ett stort antal av andra som även lyfter er. När ni lyfts upp, så lyfts alla. Stanna kvar i er vetskap om att detta är vad som gäller för er tid.

 

 

There are two published books available on Amazon that contain the collected messages received by Ron Head (that’s me). The first is The Wisdom of Michael, available HERE, and the second is It Rings True, available HERE

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice and link: http://ronahead.com/

 

Översättning: Aslög

You may also like...