Rådet via Ron Head, 9 maj

Rådet/Ron Head

Rådet via Ron Head

9 maj 2016

Vilken partikel finns? Vilken partikel finns inte?

Idag vill vi ha lite roligt. Er Albert Einstein, nu är han ju vår Albert Einstein, brukade göra vad han kallade tankeexperiment. Och vi vill göra lite tankeexperiment med er. Men det verkar inte speciellt roligt, eller hur? Så vi ska be Lucy och Ethel att låna oss sin chokladfabrik. Ja, det var bättre.

Nu är detta fabriken där Skaparen gör alla ”material” från ”icke-material”. Och idag ska ni utgöra Kvalitetskontrollen. Vi är tillräckligt bekanta med nuvarande känd fysik för att förstå att allt detta ”material”, partiklarna, helt och hållet utgörs av energi som vibrerar på olika frekvenser. Och vi står på linjen då dessa nya partiklar blir till, helt bestående av tankarna och energierna från det Gudomliga Icke-materialet. Förstår ni? Vad vi måste göra nu är att skilja ut de partiklar som inte skapats helt perfekta. Vi behöver lägga åt sidan de som Skaparen inte gjorde rätt.

Vad säger ni? Finns det inga partiklar att lägga åt sidan? OK då. Vi går till en annan monteringslinje. Nu är vi på den linjen där dessa nya partiklar bildar stjärnor, nebulosor, galaxer, planeter och månar. Visst är det roligt? Kom ihåg, vi måste ta bort alla de defekta. Allt ser perfekt ut för oss. Vad tycker ni? Det måste finnas något vi kan göra här.

Låt oss gå längre ned på linjen. Åh, här har vi det! Det är här allt ”levande” tillverkas. Såg ni var materialet blev levande material? Vi måste ha missat det. I alla fall, nu ska vi skilja ut det levande material som inte är gjort av helt perfekta partiklar. Det verkar som vi har samma problem här. Vi fortsätter. Nej, vi hoppar över några steg och ser vad vi kan hitta.

Åh, här är linjen där Skaparen får all människor gjorda. Det ser ut som de fortfarande görs av alla de perfekta partiklarna. Men vi tillhör ju Kvalitetskontrollen så vad är det meningen att vi ska göra? Är det meningen att vi ska bedöma vilka som är perfekta och vilka som inte är det? Vill ni ha det jobbet? När ni varje dag ser er omkring ser ni då inte folk som åtar sig jobbet som Kvalitetskontrollanter överallt?

Nu finns det några saker att begrunda. Ni har börjat välja att förstå att er Skapare, vad ni nu kallar Henne/Honom, är kärlek. Ni har gått vidare och sagt ovillkorlig kärlek. Ovillkorlig kärlek verkar betyda att det är en kärlek som inte dömer. Så denna Skapare säger inte ”Jag ska älska er så länge ni…”. Varje partikel och varje varelse är inget mer, och inget mindre, än helt gjord av perfekt gudomligt material. Var och en är inget mindre än ett annat av Skaparens ansikten. Vi vet det. Vi bara betraktade hela processen. Eller hur?

Så vart tar detta oss? Tja, för det första betyder det att varje person ni möter idag är helt och hållet gjord av gudomligt material och är perfekt oavsett hur de ser på sig själva och hur de därför agerar. Det betyder inte att de är trevliga. Det betyder inte att ni måste trivas i deras sällskap. Det betyder att de är i samma lärandefas som ni och ni kan välja att lära någon annanstans om ni vill. Men detta är fortfarande inte det vi är ute efter .

Om allt här ovanför är sant, och vi vet att nästan alla av er håller med, vad betyder då det för er? Kan ni börja acceptera att ni verkligen är gudomliga varelser? Är ni helt och hållet gjorda av gudomligt material på ett perfekt sätt? Har ni verkligen gjort allt det ni gjort som upplevelser och steg för att lära det ni behövde lära? Skaparen har inte bedömt er. Vem har? Känner ni verkligen att ni är en gudomlig varelse? Varför inte? Vi säger er att om ni inte äger detta, då har fortfarande en del förlåtande att göra. Och Lucy, Ethel, Ricky, om ni inte kan förlåta er själva och alla andra, då måste ni förklara er. Eller reflektera djupt.

Nu, innan ni sätter på er era tagelskjortor och fortsätter in i era skuldfällor – med andra ord, känn inte skuld för att ni känner skuld – var snälla och förstå att hela syftet med detta experiment var att få er att inse att ni är gjorda av, och faktiskt är, det gudomliga material vi talat om. Ni kan inte vara något annat. För det finns inget annat. Det finns det verkligen inte. Ni kan inte säga ”Skaparen gjorde Allt Som Är förutom grejerna här borta”. Ni kan inte säga ”förutom mig”. Lär ni er fortfarande? Förbättrar ni er fortfarande? Det är ert jobb. Gratulerar. Ni har sett sätt på vilka ni kan förbättra er. Faktiskt kanske ni kommer på att ni var bättre, i era egna ögon, såsom ni var. Det avgör ni. Och det är helt ok.

Vad vi gjort idag är att återuppta ett ämne vi talat om förut och betraktat det på ett nytt sätt. Det gör vi ofta. Det gör vi för att om ni sett på det förut så är ni inte densamma idag och får troligen några nya insikter. Och har ni inte det tar ni ytterligare några nya steg på er resa.

Välsignelser och god dag till er alla.

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://ronahead.com/

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

You may also like...