Rådet via Ron Head, 16 september

Rådet

16 september 2015
Kanal: Ron Head

 

Vi vill tala med er i dag om den känslomässiga laddningen som ni tillskrivit de händelserna som ni föreställer er ska ske, ja vi sade föreställa sig, under de sista veckorna av den här månaden.

Det finns så många saker, både positiva och oroande för er, som har förutsagts för den här tiden att det skulle vara bli lång diskussion bara att räkna upp dem alla. Det finns sådana som är inriktade på ekonomisk nytta eller rädsla för stor förlust. Det finns de som är övertygade om att en stor rekonstruktion av era regeringar är på väg. Det finns de som fruktar en kosmisk händelse som kommer att förstöra det mesta av er jord. Det finns de som tror att tusentals farkoster från andra världar äntligen kommer att anlända. Och mycket mer. Vi sa att det skulle bli en lång lista.

 

Låt oss så varsamt och kärleksfullt som möjligt, påpeka för er att ni missar poängen, precis som ni gjorde i slutet av 2012. Kom ihåg de många förväntningar som ni hade knutna till den tiden? Kom ihåg den besvikelse som alla kände när dessa saker inte hände som förväntat? Ni ställer upp er för just en sådan besvikelse igen.

Under 2012 fanns det nästan ett universell rop ”Ingenting hände!” Det var för att ni nästan helt hade missat poängen med vad ni hade känt komma, genom att tolka den undermedvetna vetskapen som budskap, att alla de saker ni allra heligast önskat skulle levereras till er från någon utomstående källa. Låt oss ännu en gång berätta för er vad som sker i verkligheten.

Vi på denna sida av ”slöjan”, och det inkluderar den mycket större delen av er själva än ni är medvetna om, fungerar som arkitekter, mentorer och guider i den illusoriska ”verkligheten” som ni använder för att dra lärdom av. Hur ni kom in i detta tillstånd och varför, är en helt annan diskussion. Det som är viktigt för detta budskap är att ”verkligheten” som ett resultat av alla dessa aktuella energier och de förändringar som de får till stånd, kommer att byggas av er som en reflektion av er själva. Så för att njuta av denna tid och inte bli känslomässigt tillplattade av den, skulle vi vilja att ni ändrar ert fokus.

Några saker som ni föreställer er kan faktiskt ske över tid. Det är sant. Det är också sant att många saker kanske inte gör det. För att se de saker ni verkligen vill se, måste ni sätta er önskan, avsikt, och fokusera på dessa saker och inte på sina motsatser. Och det är fortfarande inte kärnan i detta meddelande.

Vi har betonat för er om och om igen att det viktigaste som händer just nu är att ni själva förändras. Er fysiska sammansättning förändras. Ert mentala liv förändras. Och er andliga varelse kan mer och mer införliva sig i er fysiska existens som följd. Detta är det viktigaste som händer på planeten just nu, och faktiskt över huvudtaget i planetens historia.

Inte någon av dessa andra saker som vi nämnde ovan kan ske utan detta. De sakerna, om och när de inträffar, kommer att ske endast som en följd av dessa förändringar vi betonar för er. Alla andra förväntningar ni som individ kan ha, kommer att missa poängen på ett mycket viktigt sätt. Kommer ni ihåg när ni läste att ni ska ”Ge kejsaren det som tillhör kejsaren?” Det är något som ni ännu måste lära er att göra.

För att ta sig friheter med ett vanlig citat, ni är inte fysiska varelser som leker med andliga ting. Ni är andliga varelser som spelar med mycket tillfälliga, illusoriska, och relativt oviktiga saker. Vi vet att på grund av ert fokus verkar de vara oerhört viktiga. Men det är poängen, ser ni. Ni ger dem en makt som de i sig inte besitter. Och källan till den makt som ni ger dem är er själva.

Nu, låt oss säga detta. Ja, det är mycket viktiga tider. Ja, enorma förändring inträffar. Ja, det kan gälla för var och en av er, liksom. Men nyttan kan vara mycket större om ni placerar ert fokus där det är mest fördelaktigt att placera det. Öppna era armar och acceptera med djup tacksamhet de mycket personliga och gällande förändringar som är tillgängliga för var och en av er vid denna tid. Vi lovar er att detta inte kommer att vara en besvikelse. Allt runt omkring er, de som förstår detta går framåt på sina egna andliga resor. Vi inbjuder er att gå med dem.

Mycket kastas på er för att distrahera er. Vet detta för vad det är och ni kommer att hitta er faktiskt levandes i en annan värld. Läs detta hur ni vill. Vi kommer att avsluta detta här med vårt käraste hopp om att ni kommer att överväga dessa ord noga.

God dag.

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...