Regnbågsdelfinerna av Lemurien via Natalie Glasson, 2:e september

Dophins

Nästa steg i Uppstigningen: En Ny Perception för Alla från Regnbågsdelfinerna av Lemurien

Kanaliserad genom Natalie Glasson, 2 september 2016. Originalkälla: Sacred School of Omna

Hälsning ljusvarelser på jorden, vi älskar er djupt och har arbetat med er under många livstider. Vi är Regnbågsdelfinerna från Lemurien; vi levde som halvfysiska delfiner i haven nära Lemurien, och kommunicerade ofta med den Lemuriska civilisationen. Lemurianerna kunde ofta utnyttja vår visdom och våra helande vibrationer för att stödja dem, och det var vårt syfte med att vara där. Vi lever nu i de inre planen; vårt ursprung kommer från Plejaderna, även om vårt verkliga ursprung är från Skaparens källa.

Vi arbetar med era auran, som är ett elektromagnetiskt fält, och auran av jorden, för att stärka er ljuskropp och förbättra er perception av ljus. Vi vill stärka och entusiasmera er mycket med nya frekvenser av ljus, för att stödja uppvaknandet inom alla aspekter av ert väsen. Vår energi liknar en nyckel, som låser upp utvecklade tillstånd, stadier och förmågor för er uppstigning och bemästrande. Genom att skicka vårt ljus till ert aurafält, skapar vi en våg av energi, som en elektrisk ström som sedan sammanlänkar med er fysiska kropp och energetiska chakran, för att skapa en kärnskiftning inom själva essensen i er varelse, och i ert nuvarande liv på jorden.

Vi ser er som kraftfulla, mycket intelligenta, känsliga och mycket andligt utvecklade varelser av ljus, som använder den fysiska kroppen som en mall eller matris, för att kunna skapa det ni vill ge uttryck för. Ert uttryck kommer från er essens, och rör sig fram till er fysiska form. Det är viktigt att förstå att varje uttryck som ni skapar från en känsla, tanke eller handling, först kommer från er essens och sanning inom er, som också bor i Skaparens universum. Det är av värde att förstå, att det finns en annan aspekt av er själva, vilken skapar uttryck som projiceras in er verklighet och upplevelse, för det som vi kallar era mänskliga vanor. Era mänskliga vanor är begränsningar ni får från andra, omgivningen eller tidigare liv, från ett jordmedvetande som stimulerar era uppfattningar om den fysiska verklighet ni lever i, även de negativa föreställningarna och perceptionerna. Både era mänskliga vanor och er essens, skapar ständigt uttryck, ibland eliminerar dessa uttryck varandra, men under vissa perioder kan något vara mer dominant. När det blir en strid mellan era mänskliga vanor och er essens, kan det innebära att era uttryck blir oförutsägbara, ibland angående vad ni vill uppleva och annan gång angående vad ni inte vill uppleva. Detta beror på vilken av dessa två aspekter av er själva, som är den mest dominanta just då.

Vi förnimmer att rollen och syftet med den jordiska verkligheten, är att slå samman och syntetisera dessa två aspekter av ert själv, så de manifesteras till den högsta möjliga vibrationen av ljus och medvetande för er i en fysisk verklighet. Denna högsta vibration av ljus och medvetenhet, kan fortfarande innehålla aspekter av era mänskliga vanor; Detta är naturligt; Det kommer att innebära att de fortfarande måste underlätta er fysiska verklighet. Det mest troliga är att ni genom denna omvandling lär er att känna igen, acceptera och skapa genom er kraftfulla, intelligenta och känsliga höga spirituella själv. Det är i detta tillstånd som ni verkligen börjar förstå vilken roll ni har, och syftet på jorden, både i er egen andliga resa och hur ni kan hjälpa till. Hur ni uppfattar er verklighet och Jorden, är oerhört viktigt, och är i själva verket nyckeln till lyckan, minnet av er sanning och att fullborda existensen på jorden. När ert inre väsen och era mänskliga vanor sammansmälter och syntetiserar, uppfattar ni er verklighet, Jorden och er plats på Jorden, på ett helt annat och mångsidigare sätt. Vi, Regnbågsdelfinerna, märker denna upplysning. Att skifta er perception av Jorden, kan liknas vid att se skönheten av Jorden, att se bortom illusionen av Jorden i dimensioner av den andliga världen, att ständigt vara glada och uppfyllda med att skapa uttryck som visar sig i er fysiska verklighet, och är i linje med er sanning.

Inse att meningen är att ni ska uppfatta er verklighet, och världen på annorlunda sätt än andra runt omkring er, och ni är fortfarande i harmoni och i enighet med allt. Det är ert syfte att se en ny skatt i den jordiska verkligheten, om det är en insikt eller förståelse som håller på att utforskas. Verkligheten av jorden ni lever på, är gränslös snarare än begränsad. De som försöker övertyga er om att jorden är begränsad, gör så bara för att de ännu inte har accepterat sanningen om att jorden är gränslös. Därför finns det så mycket att utforska och upptäcka. När ni utforskar och upptäcker, så expanderar ni och utvecklar era erfarenheter av verkligheten, för er upplevelse.

Vi, Regnbågsdelfinerna, kommer att arbeta med varje individ på Jorden, särskilt de som ger sitt tillstånd medvetet, och stödja en sammanslagning och syntetisering av deras innersta väsen, med sina mänskliga vanor. Medan vi arbetar med er under månaderna fram till 2017, kommer en stor förändring att ske inom er varelse, vilken påverkar det sätt ni ser och uppfattar er själva och Jorden. Detta är ett samarbete med Venus Varelser, som hjälper Jorden att bli en Planet av Kärlek. När ert väsen eller själ går samman mer fullständigt med era mänskliga vanor eller Jordiska individualitet, kommer ni in i ett tillstånd av upplysta och insiktsfulla uppfattningar, om er verklighet och Jorden, som även kan förändra hur ni väljer att leva i er dagliga verklighet.

Under syntetiseringen och sammanslagningsprocessen, kan det uppstå stora volymer, och intensiva vibrationer av ljus, som strömmar in genom, eller till ert väsen, från alla håll. Ni kan bli ombedda eller guidade till att släppa gamla övertygelser som inte är till hjälp, smärtor ni kan ha kvar, eller kan inbjudas till att ge förlåtelse till er själva eller andra. Människor kan komma in i ert liv som erbjuder ett annat perspektiv eller aspekt på livet, som ni ännu inte övervägt. Kom ihåg att släppa allt dömande, beträffande om deras perspektiv är korrekt eller falskt. Låt det helt enkelt vara, och notera de nya uppfattningarna för er själva, och världen omkring er, som kan dyka upp. Kom ihåg att det är meningen att ni ska acceptera nya uppfattningar, som sedan anpassas till er sanning. Avsikten är inte att se till att era perceptioner är lika dana som andras. Annars skulle skönheten och den gränslösa aspekten av Jorden, aldrig bli undersökt. Under tiden för syntetiseringen och sammanslagningen av er essens och era mänskliga vanor, kommer ni att transformeras till större ljus; ni kan uppleva vissa rensnings- och reningsprocesser inom er, som kommer att expandera er energi och medvetenhet. Vi, Regnbågsdelfinerna, kommer också att arbeta med era emotionella och mentala kroppar, för att avgöra och lösa vilka eventuella blockeringar som kan tänkas hindra uttrycket för er sanna inre perception, om er själva och världen omkring er.

Det är mycket arbete som skall utföras och vi, Regnbågsdelfinerna, kommer att uppnå detta genom ett utflöde till er från vårt tredje ögas chakra, av ren vitt ljus. Då det rena vita ljuset passerar genom vårt tredje ögas chakra, separeras det till ett spektrum av regnbågens alla färger, som penetrerar ert aurafält, och gradvis flyttar in i kärnan och essensen av er varelse. Detta är anledningen till att vi fick heta Regnbågsdelfiner. Vi kommer kontinuerligt att producera vårt regnbågsljus till er, från och med nu och fram till början av 2017, för att stödja den kraftfulla omvandlingen i uppfattningen om er själva och Jorden. Vår ljus kan intensifieras vissa perioder under de kommande månaderna; det är vid dessa tillfällen ni kommer att förstå, att en kraftfull blockering eller begränsning, som är knuten till er perception, raderas bort. Allt sker med perfekt timing och perfektionen av Skaparen.

 

”Regnbågsdelfiner, jag uppmanar er att ert regnbågsljus ska penetrera mitt aurafält och hela min varelse, från och med nu och fram till början av 2017, när det är gudomligt lämpligt att slå samman och syntetisera mitt inre väsen, och mina mänskliga vanor. Stöd mig i att få en nytt, högre, insiktsfullt och upplyst perspektiv av mig själv och jorden, så jag kan leva, och skapa uttryck genom min kraftfulla, mycket intelligenta, känsliga och mycket andliga utveckling av mig själv. Jag vet att denna transformation kommer att ske med lätthet och perfektion, och tillåter mig att se, känna och erkänna jorden och mig själv som gränslös, och skönheten i Skaparen. Tack, låt det bli så.”

Tänk er, att känna eller bekräfta oss, Regnbågsdelfinerna, som omger er och sänder regnbågsljus till era aurafält, och till essensen i era varelser. Känn er själva fyllas med regnbågsljus, när ni fokuserar på att tillåta regnbågsljuset komma in till varje aspekt av era väsen. Sitt i lugn och ro, och bara lägg märke till de förändringar och transformationer som börjar komma inom er varelse. Njut när ni tar emot energin, så länge ni vill, och vet att det kommer att pågå under de närmaste månaderna. Ni kan när som helst be oss Regnbågsdelfiner, att minska intensiteten i vårt ljus eller återkalla det, följ er egen intuition.

Vi väntar på att få arbeta med er, stödja och hjälpa er förvandling,

Regnbågsdelfinerna från Lemurien
Översättning: Margareta Jonåker

More from the Rainbow Dolphins of Lemuria

 

 

Du gillar kanske också...