Sananda via John Smallman, 4 september

Jesus Sananda

Sananda, 4 september 2016
via John Smallman
VI ÄR ALLA EN OCH DET FINNS BARA KÄRLEK!

Hej, detta är John med Jesus budskap för söndagen den 4 september 2016. Jag tillbringade 3 veckor med att kanalisera detta meddelande, främst under de senaste 2 dagarna, och så inkluderar jag min kommunikation med Jesus, innan jag var helt avslappnad och tillät honom att kommunicera med mig. Vi har alla våra ”saker” som kommer upp för att släppas, som kan göra det svårt att komma in i vår lugna plats, från vilken jag kanaliserar. Hans uppmuntrande ord till mig är, naturligtvis, riktade till hela mänskligheten.

VI ÄR ALLA EN OCH DET FINNS BARA KÄRLEK!

Jag: Tja Käre Jesus, jag har varit förhindrad, ute på lunch, ovillig? Jag vet inte vilket, men jag har antingen undvikit att ta kontakt med er, eller på grund av skäl som jag inte känner till, har bara varit nöjd med att förbli okommunikativ och tyst. Jag får vagt oroliga känslor av att jag borde kanalisera, men väljer att inte reagera på det. Så input från er och/eller ett nytt meddelande skulle vara mycket uppskattat, så här är jag och försöker vara öppen för er, nu kan ni tala!

Jesus: God morgon John, tack för att du kallar, vi har mycket att diskutera och du kommer att vara nöjd med ”det som kommer igenom”. Bara fortsätt att påminna er själv om att Alla är En, ni vet detta djupt inom er själv så tillåt er att känna det, att uppleva det och bli riktigt inspirerad och upplyft, vilket är er vilja och därmed även Guds. Döm eller nedvärdera inte dig själv, det är helt olämpligt eftersom 1) Gud är Kärlek och därför så är även ni det, och 2) Ni är inte en kropp, ni är fri, ni är som Gud skapade er. Bara var er själv, acceptera er själv som ni är eftersom det är så Gud skapade er och det kan bara vara Perfekt! Ni och Gud är En i perfekt harmoni, i perfekt arrangemang, helt integrerade och oskiljaktiga. Ni bara glömde det, tillfälligt, men minnet återvänder om ni låter det öppnas och sedan acceptera de under som det erbjuder er. Och varför skulle ni inte det? Gud vill bara att ni ska vara i perfekt lycka och bara ni kan förhindra eller blockera er medvetenhet om det. NI ÄR EVIGT EN MED GUD, så TILLÅT er att vara medveten om det, ert eviga och mest naturliga tillstånd!

VI ÄR ALLA EN OCH DET FINNS BARA KÄRLEK!

Jag: WOW! Tack. Jag måste sitta med det en liten stund innan vi fortsätter. Ursäkta mig medan jag sitter tyst och assimilerar dessa upplyftande tankar.

Jesus: Det skenbara kaos ni ser i världen omkring er – politisk förvirring i många länder, fortsatta ekonomiska svårigheter för många, bittra konflikter, människor som drivs bort från sina hem på grund av konflikter eller affärstransaktioner – uppstår för att hanteras och lösas, mycket som era individuella paket av ”saker” som behöver erkännas och släppas.

Det finns bara Kärlek! Mänskligheten håller på att inse detta och de många gräsrotsrörelser i hela världen som söker större förändringar i hur mänskligheten relaterar till sig själv och planeten, strävar efter att bringa dessa viktiga förändringar till stånd genom kärleksfull och ärlig kommunikation med dem som försöker upprätthålla ett system som länge har överlevt sin nytta. Denna väsentliga förändring i relationer på alla nivåer kommer att lyckas! Det mänskliga kollektivet har förberett sig för detta ögonblick under en mycket lång tid, och det kommer inte avledas från sin kärleksfulla avsikt att skapa ett tillstånd av fred och harmoni på Jorden.

Som ni noterar har rapporterna i de traditionella medierna till stor del fokus på katastrofer och olyckor som involverar individer eller nationer, och inse att avsikten är att uppmuntra ett tillstånd av rädsla som gör det möjligt för deras ägare och de som kontrollerar dem – de som skulle bibehålla status quo, den gamla ordningen av splittrande interaktioner på varje nivå – att införa allt mer restriktiva lagar för att upprätthålla denna kontroll. Emellertid faller det gamla systemet sönder då fler och fler vägrar att samarbeta för att upprätthålla det. Det är tydligt för den stora majoriteten av mänskligheten att det nuvarande systemet är helt korrupt och måste ersättas med ett som hedrar varje människa oavsett ekonomisk status, etnicitet, nationalitet, kön och religiös eller politisk övertygelse.

Gud skapade er evigt fri, men, inom ramarna och gränserna för illusionen så gav ni bort er makt och tillät översittare och tyranner att undertrycka och kontrollera er. Det var en enorm lektion för er att välja att uppleva, och nu när ni har lärt er det, är det dags för er att gå framåt genom att återgå till ert Gudagivna tillstånd av individuell frihet där harmoniskt och kreativt samarbete kommer att leda er ut ur träsket av korruption och oärlighet som har snärjt in er under eoner.

Ni är alla, som vi ofta har sagt tidigare, andliga varelser som har en mänsklig erfarenhet. När ni levde inom illusionen, där den erfarenheten uppstår, glömde ni helt vem ni egentligen var. Men nu, på grund av ert kollektiva beslut att vakna, återvänder era minnen och påminner er försiktigt om att ni är och alltid har varit En – En med Gud och En med varandra.

Så vad den stora majoriteten av mänskligheten nu gör är att komma till ett förverkligande av denna gudomliga sanning, och dras därför intuitivt till att röra sig inåt till den gudomliga flamman av Kärlek som brinner för evigt på altaret inom dem – den heliga och oändliga rymden inom var och en av er, som inom den omsluter Allt Som Existerar.

Detta mest underbara förverkligande är verkligen helt häpnadsväckande, efter att ha varit i den djupa sömnen av glömska så länge. Och ändå har det bara varit en kort stund, som ni kommer att bli fullt medveten om när ert uppvaknande sker.

Ni har ingen aning om glädjen här i de andliga sfärerna då vi observerar när ni sätter igång och går ut ur ert tillstånd av djup och omedveten sömn till en vetande kännedom om er sanna natur. När det händer kommer er glädje att vara gränslös.

När ni handskas med länge begravda personliga problem och den känslomässiga smärta de har orsakat er, vet att detta är en viktig men övergående fas på er väg till uppvaknande. För att använda en passande analogi, är det som om ni hade varit i en mycket krävande träning för en olympisk gren där ni nu deltar och när mållinjen syns kan ni se att Ni kommer att ta Guldet!

Ja, varje människa är nu i stånd att vinna på ett sätt som ni omöjligt kan tänka er, för ni kommer Hem till Gud, till Er själv, till Verkligheten. Och även fast det verkar som om ni har varit skilda från er sanna och gudomliga natur under eoner, har det bara varit ett ögonblick, ett ögonblick så kort att vid ert uppvaknande kommer det omedelbart att glömmas, för i sanning har det aldrig hänt! Det blir inget minne av smärta eller lidande av något slag, för det skulle vara ett minne av overklighet, och det som aldrig hände kan man uppenbarligen inte komma ihåg.

Var och en av er reser på er egen personliga väg Hem. Den utvecklades speciellt för er och inte för någon annan, med stor skicklighet och visdom innan ni inkarnerade som en människa, och oavsett var ni känner att ni är så är ni aldrig utanför er väg. Enbart detta är skäl nog att glädjas, eftersom er väg kommer att ta er Hem. Ni kan bromsa eller fördröja era framsteg längs den, men ni kan inte lämna den, gå bakåt eller stanna fullständigt. Ni fortsätter ständigt framåt längs den, i den takt som ni själv väljer i varje ögonblick. Entusiasm drar er fram snabbare, medan tvivel och ångest tenderar att sakta ner er.

Träna på att släppa tvivel och ångest eftersom de är obefogade. Ni är tryggt etablerade på er väg Hem, så njut av åkturen genom att fokusera på bra saker i ert liv som vida överstiger de som ni väljer att oroa er för. Svåra situationer kan mycket väl uppstå, men ni har stödet av alla i de andliga världarna som kommer att hjälpa er att hantera dem framgångsrikt. Fråga efter vår hjälp med att vara medveten, att veta att ni är evigt gudomligt älskade i varje ögonblick och att ni kommer fram, precis som planerat. När ni tillåter oss att hjälpa – ofta ber människor om hjälp men väljer sedan att inte acceptera den – och slappna av in i det tillståndet av tillåtande, så kommer ni att känna Kärleken som omsluter er i varje ögonblick av er eviga existens.

Ni är Guds gudomliga barn, en helig och hedrad själ, skapad perfekt eftersom Gud fröjdas i sin gudomliga förmåga att skapa perfektion. Det är vad Han gör, i all oändlighet. Och ert öde är att återvända till fullständig medvetenhet om er glädje och extas i att skapa med Honom, för evigt. Det är den enda anledningen till att ni blev skapad, för att dela glädjen av att skapa med Honom, och när ni vaknar kommer ni än en gång bli medveten om att det är just det ni gör.

Er kärleksfulle bror, Jesus.

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...