“RV-Planen” av Ron Giles – 12.11.2019

“RV-Planen” av Ron Giles – 12.11.2019

 

“The RV Plan” by Ron Giles – 11.12.19

OBS: För de med misstänkt falska Zim-obligationer – om ni betalade för dem kommer NPTB att finansiera era humanitära projekt, de vet vilka ni är.

”Q”, säger ”Lita på Planen.” Så vad är RV Allians-planen då, och varför är det så viktigt att förstå och lita på den?

Det här är bra frågor.

En plan är en process satt i rörelse som om den följs gör att en person kommer fram till en förutbestämd uppsättning önskade resultat. Efterlevnad av planen är därför nödvändig för att uppnå de resultat som avsetts. Om ni inte känner till de avsedda resultaten, hur kan ni då förstå nödvändigheten av att följa planen?

Detta kan verka som ett enkelt uttalande och ändå, varför blir så många människor förvirrade och förda runt med varje vind av läror (information) som kommer från Intel-guruerna de följer. Det finns en uppsättning resultat som måste förstås så att de själva kan se nödvändigheten av att följa planen.

Det Gamla Centralbankens banksystem … varför måste det bytas ut?

Centralbankens finansiella system är utformat för att skapa inflation som förstör valutan och folkets tillgångar och resulterar i nödvändigheten av att återupprätta en ny valuta för att ta plats i stället för det gamla systemet. Inflationen förbrukar köpkraften för valutan över tid. När köpkraften för valutan försvinner kommer människor att vända sig till lån för att lösa ekonomiska problem. Detta skapar en nedåtgående spiral mot skuldslaveri.

1917 när Centralbankens banksystem (CB) tog över det då befintliga finansiella systemet i USA, var den amerikanska dollarn värd 100 cent. När inflationen försämrar dollarns köpkraft, med en av FED önskad hastighet på 2% inflation per år, förlorar dollarn 2 cent i värde per år. Efter 50 år med 2% inflation förlorar dollarn sedan 100% av sitt värde jämfört med när cykeln startades OM INTE den återställs och startas om, vilket den har gjort.

Koppla ihop detta med räntorna för att använda pengarna så är ekonomin på en kollisionskurs med nästan fullständig förstörelse. Den måste återställas, vanligtvis genom ett katastrofalt krigsscenario eller någon annan större offentlig händelse för att dölja nedgången av den inflationsutsatta valutan. Den inbyggda konstruktionen av CB: s finansiella system är avsedd att vara 50 – 70 år och måste sedan återställas för att fortsätta.

Det är inte svårt att se varför Kabalen, med sina krigshökar, febrilt försöker starta Andra världskriget? Det är i slutet av sin cykel, och för att fortsätta behöver det kriget för att återställa CB: s finansiella system. Detta kommer inte att hända eftersom Alliansen inte tillåter att ett världskrig startas igen. CB: s finansiella system kan inte bära världsskulden utan återställning, så den kommer att dö av naturliga skäl på egen hand.

Det Nya Kvantfinansiella Systemet (QFS) kommer att ersätta det gamla Finansiella Centralbankssystemet.

När de sista döende glöderna från CB visas upp för världen är Alliansen inställd på att klämma på avtryckaren mot Fed och låta världen veta att CB inte längre behövs. De kommer inte gå fredligt in i papperskorgen, men i papperskorgen kommer de att gå. Fiat-systemet med valuta som stöds av ingenting av värde kommer att begravas och de gamla Guldbaserade, riktiga penningsystemen kommer att dyka upp som Fågel Fenix stiger upp ur dammet, men med ett säkrare sätt att använda guld för att backa upp världens valutor.

Utöver nödvändigheten av en finansiell struktur som stöder ekonomin har CB alltid varit den begränsande faktorn för nationell och internationell Ekonomisk Tillväxt. Med dess kvarnsten runt halsen för att hämma den ekonomiska tillväxten för både individer och företag har CB varit den skyldige som har kostat jordens folk dyrt. Av nödvändighet har regeringar medverkat till att stödja CB med mutor och utpressningar och alla slags olagliga aktiviteter så att karriärpolitiker kan bli miljonärer bakom ryggen på människor som de ska tjäna. Regeringen måste hålla CB intakt som enheten för att kontrollera och manipulera ekonomin. Det är ett system som har skapat DC-träsket och måste återföras till den konstitutionella regeringsform som denna nation grundades på såväl som det nya Kvantfinansiella Systemet. (GESARA för världen)

QFS står som en vaktpost för att låta det nya finansiella systemet bli ekonomiskt framgångsrikt för folket. ”Bristmentaliteten” i Kabalens ekonomiska system lämnar plats för att låta folket bli ”överflödande” och självförsörjande med alla pengar de behöver för att inte bara överleva utan att blomstra.

RV:n är väsentlig för ”planen.”

Det nya finansiella systemet måste ha de ekonomiska resurserna (kontanter/valuta) så att varje person skall ha det de behöver för att ta hand om sina egna behov utan att behöva gå på bidrag eller låna pengar för att överleva. RV stöder dessa premisser. Vissa saker i det nya finansiella systemet måste hållas okränkbara. Hemmet och inkomsten får aldrig utsättas för utmätning eller förlust som förstör Familjeenheten och dess säkerhet. Zim-välgörarna måste skapa bestämmelser för att undvika detta problem, eftersom det inte kommer från en socialistisk regering, som i bidragssystemet. (LWS: s RSS-program). Att bli ansvariga för oss själva och andra kommer att bli den sociala normen istället för girighet, hat, beroende och uppdelningar som ras, religion, politik, könsidentitet och etc. som förstör samhället. Om du inte är villig att ge upp dina fördomar kanske du inte klarar dig i det här nya systemet. Dessa uppdelningar skiljer oss människor och är en del av Kabal-övertagandet som stöder centralbankens finansiella system och som flyttas till papperskorgen. Att hålla fast vid dessa uppdelningar kommer att vara skadligt för samhället som helhet och kommer att fjärma individer från fullt deltagande i ett blomstrande samhälle. Fråga: är vi Zim-välgörare redo för uppgiften att skapa ett nytt Ekonomiskt System för Samhället?

Samhället fungerar bra när de grundläggande strukturerna skyddas med alla människors bidrag till helheten som ansvarsfulla individer. Detta är inte Socialism och inte heller girig Kapitalism. Alla som är villiga att göra sin del för samhället och dess familjeenhet kommer att bidra till helheten genom att göra saker inom sin unikhet för att bidra till samhället som de önskar. Lata människor kommer inte att göra det bra, men de som är villiga att göra sin del kommer att hitta stora möjligheter och komfort i det nya ekonomiska systemet som kommer.

Vad är ”Planen” och vad är de önskade ”resultaten?”

PLANEN är att skapa ett ekonomiskt system där varje person, som är villig, kan få ekonomisk framgång och leva liv värda att vara de suveräner som vi som Guds barn är av arv. Suveräna lever sina liv enligt korrekta principer som tillåter alla personer att BLOMSTRA och uppfylla hela Skapelsen.

RESULTATEN är ett Finansiellt System som stöder varje individ som en livskraftig medlem i samhället, värd att respektera och ära eftersom varje person bidrar med sin unikhet för helheten. Utan att varje person deltar i generositeten är helheten inte komplett. Svaret är att älska och tjäna varandra.

Slutsats

Det finns en PLAN som när den genomförts fullt ut kommer att producera de önskade RESULTATEN.

När du läser information, använd din inre diskretion och fråga dig själv: ”Hur passar detta in i planen?”

Det kan vara felinformation eller desinformation eller det kan strida mot planen:

 1. Om informationen inte stöder bortfallet av CB: s finansiella system efter RV, bortse ifrån den, (det finns inga bankkostnader eller avgifter i QFS, bankerna kommer inte att överleva.)
 2. Och om informationen skapar tvivel i RV-processen, de förhandlingsbara kurserna eller mängden av tillgängliga medel, så bortse från den.
 3. Och om den information som ges minskar den tro du har på dig själv eller din förmåga att göra ditt humanitära arbete eller om den stöder någon utomstående kontroll eller makt över dig, så bortse ifrån den. (Vi är suveräna och kontrollerar oss själva genom att hålla oss till korrekta principer i harmoni med andra suveräner) (Att tala om för Zim-innehavare att de bara kommer att få ??? miljoner för en 100 T-sedel, återspeglar makt-över-människor av onämnda lockfåglar, stå inte för det!)
 4. Och om informationen inte stöder den absoluta säkerheten för våra medel i QFS, så bortse ifrån den.
 5. Och om informationen inte inkluderar en diskussion om guldstödda valutor som ska deponeras till dina konton inom QFS och inte i en bank, så bortse ifrån den.
 6. Och om informationen ger förväntade datum för RV:n eller frisläppandet -av 800-numren, bortse från den. (Vi ligger under ett strategiskt, militärt desinformationsprotokoll, vi har inte ett ”behov av att veta.” Överraskning! Överraskning!)
 7. Och om informationen eller personen ger fortsatta ouppfyllda förväntade datum som har förstört trovärdigheten för alla guruer som deltar i denna travesti, så bortse från den.
 8. Och om informationen ger förväntade växelkurser eller inlösenkurser, bortse från detta. (vi förhandlar på egen hand)
 9. Och om informationen talar om trancher eller rörelse av bankmedel, bortse från det. (QFS har inget behov av att flytta pengar för utbyten eller inlösen, det kommer att vara en konto-till-kontoöverföring inom QFS) (Banker använder koder, QFS använder direkt personlig åtkomst med PIN-nummer)
 10. Och om informationen säger att falska Zim-obligationer inte kommer att lösas in ska du bortse från det. (Alla Zim-obligationer stöder humanitära projekt, även om de är falska.)
 11. Och slutligen, och det kanske viktigast av allt, om informationen gör att du känner dig obekväm i ditt hjärta eller om den inte förenar sig med det du redan vet är korrekt ska du bortse ifrån den.

För oss Humanitärer finns det en PLAN på plats som följs noggrant med militär precision. Den kommer att producera RESULTATET av ett Nytt Ekonomiskt System som kommer att vara till vår fördel när vi arbetar med vårt Humanitära Arbete.

Jag tror på PLANEN och förväntar mig att RESULTATEN ska bli mycket större än vad vi för närvarande kan förstå.

Ha en välsignad dag och ”tro på saker som är SANNA.”

Ron Giles

__________________________________________________
Om du vill kontakta författare till alla läsarinskickade gästposter kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på UniversalOm432Hz@gmail.com så skickar vi din förfrågan till författaren.

______________________________________________________

Alla artiklar, videor och bilder publicerade på Dinar Chronicles skickades in av läsare och / eller handplockades av webbplatsen själv för informations- och / eller underhållningsändamål.

Dinar Chronicles är inte en registrerad investeringsrådgivare, mäklare, handlare, bankir eller valutahandlare och som sådan bör ingen information på webbplatsen tolkas som investeringsrådgivning. Vi stöder, representerar eller garanterar inte fullständigheten, sanningsenheten, noggrannheten eller tillförlitligheten av innehåll eller kommunikation som publiceras på denna webbplats. Information som publiceras på denna webbplats kan kanske vara fiktiv. Vi tänker inte ge och ger inga ekonomiska, juridiska, skattemässiga, politiska eller andra råd till läsarna av denna webbplats.

Copyright © 2019 Dinar Chronicles

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...