Operation Disclosure: GCR/RV Intel Alert 20 september 2018

Operation Disclosure: GCR/RV Intel Alert 20 september 2018

Per Staffan 20 september 2018

Operation Disclosure: GCR/RV Intel Alert 20 september 2018

(Friskrivning: Nedan följer en översikt över den nuvarande situationen baserat på underrättelseläckor mottagna från flera källor, som kanske eller kanske inte är korrekta. Andra bekräftade källor kan också ingå i denna översikt.)

Västländernas öde hänger på BRICS genom kontroll över USD.

USD är för närvarande på tunn is, dömd att kollapsa om den inte ersätts av en tillgångsuppbackad valuta.

Alla nationer är beredda på endera händelsen, dollarens fall eller införandet av en ny tillgångsbackad valuta (USN).

Lagförslaget att introducera USN är redan framme (bakom stängda dörrar) och sitter för närvarande i limbo och väntar att bli röstat på.

För att USN ska kunna röstas på krävs tillgångar för att backa upp den.

Dessa tillgångar kan endast levereras från Kina och härrör från Zimbabwe.

Zimbabwe kan inte tillhandahålla de tillgångar som krävs för USN förrän landets statsskuld har förlåtits.

Zimbabwes statsskuld kan bara förlåtas genom RV.

Världsomfattande inlösen av 100T 2008 Zimbabwe (Obligations) sedlar är nyckeln till Zimbabwes frihet.

Denna världsomspännande inlösenhändelse (RV) kommer också att orsaka ett isolerat jubileum som översvämmar världen med rika humanitärer.

RV kommer att utlösa en kaskad av händelser som leder till GESARA.

Källa: Operation Disclosure

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...