Archangel Gabriel via Shanta Gabriel, 13 november, 2019

 

Gabriels änglakorts vägledning för denna vecka ~Ge Ditt Själv Befrielse Från Negativa Tankar Om Dig Själv

Detta kort kommer alltid upp när jag uppmärksammar att jag är mindre medkännande med mig själv. Det har blivit till en mycket gammal vana.

Under åren som gått har det varit som att jag tänkt att ju mer hänsynslös jag varit med min självkritik ju bättre skulle jag bli. Mitt ego måste ha önskat att försäkra sig om att jag gjorde allt ”korrekt”. Detta gjorde mitt liv mycket begränsat och naturligtvis attraherade jag personer som kom rakt in och lade än mer kritik på mig om jag slappnade av i min självgranskning.

Det var under milleniumskiftet jag tog emot en lysande gåva från Universum, dold som en förlust av allt jag höll kärt. Vid denna kritiska tidpunkt insåg jag att  om jag någonsin behövde medkänsla så var det just då. Jag började sålunda ge mig själv tillåtelse att vara mer autentisk och leva i min sanning. Jag insåg att när jag backade bort från mitt kritiska tänkande så öppnade sig mitt hjärta och jag kände mer kärlek för allting – även mig själv. Det var en helt ny upplevelse.

Jag ser klart att om hård självkritik kunde skapa min upplysning då skulle det ha hänt för länge sedan. Vad min andlighet behöver är mildhet och stödjande medkänsla. Jag behöver en annan typ av vaksamhet för att medvetandegöra mina vanemässiga tankar om mig själv och världen. Mina känslor ger mig svaren. När jag är hård mot mig själv känner jag mig hemsk. Det är första ledtråden. Jag har föresatt mig nu att vara lika vänlig mot mig själv som jag är med andra. Vanligtvis är jag mycket vänlig mot andra och ger dem förmånen av min kärlek och medkänsla. Detta behöver jag själv också.

Ibland lägger jag bara min hand på mitt hjärta när jag förstår att mitt tänkande har gått ur spår. (Detta är the Quick Coherence Technique från HeartMath.org) Denna enkla handling för mig tillbaka till en kärleksfull plats inom mig själv och hjälper mig kvar på våglängden av Kärlekens Enhet inom alla varelser. Bara att vänligt vidröra sig själv så är också mycket lugnande för mitt inre själv såväl som min kvinnliga kropp.

Tillvarons synkronicitet uppenbarades tydligt efter jag skrev ovanstående rader.  När jag därefter öppnade mitt emailkonto fanns där en artikel från HeartMath om betydelsen av självkärlek. När dessa händelser inträffar blir jag lycklig. Det hjälper mig att veta att jag är på rätt väg. Här följer ett utdrag ur artikeln:

Självkärlek innebär att visa mer medkännande, tålmodighet och acceptans till sig själv. Det betyder valet att prioritera att vårda sig själv. Denna ide om självkärlek kan kännas litet ovan men den är inte själviskhet. Den är nödvändig. När vi blir bättre på självkärlek känner vi oss mer säkra och förstår att självkärlek och kärlek till andra är helt enkelt en del av vår djupaste essens.

Ett litet barn frodas när hon är förtjust och uppmuntrad. Detsamma gäller för vår inre ande. Vi behöver vara vår egen största hejarklacksledare och stödanhängare i livet. De åtgärder vi vidtar för att ge oss själva fördelarna av vår kärlek och vår tillförsikt kommer att öka vår vibrationsfrekvens, göra det säkrare och ännu lättare att känna kärlek till oss själva och världen.

Det börjar med våra tankar och vår intention att stanna i en kärleksfull , accepterande plats med oss själva och hedra den ömhetens oskuld som finns inom oss. Ofta är allt som behövs vilja och villighet att ge oss den medkänsla och vänlighet som vi i sanning förtjänar.

Vet att du är värd kärlek och allt som är gott. Om detta inte ger gensvar i dig finns det en enkel trestegsprocess för att ändra ditt tänkande:

Placera din hand på ditt hjärta och andas där

På in-andningen fokuserar du mer och mer på att uppleva hur du fylls av Kärlek och Medkänsla från Källan till Allt Liv och från Änglarna och framförallt dig själv.

På ut-andningen bevittnar du hur du upplever din kropp.

Gudomliga Närvaro

Må jag alltid minnas hur mycket jag är älskad. Hjälp mig att uppväcka den kärleken i mitt hjärta och använda den till att vårda mig själv på nya och kraftfulla vägar. Må jag bli lika tålmodig med mig själv som jag är med små kattungar och ge vård till mig själv på samma sätt.

Inspirera inom mig medkänsla och respekt för allt levande och hjälp mig speciellt med att bli accepterande och medkännande med mig själv. Må jag alltid minnas att genom att ge kärlek till mig själv öppnar jag vägen för hela mänskligheten att ge sig själva mer kärlek.

Från Kärlekens plats i våra hjärtan – allt liv välsignas.

”And so it is.”

Du gillar kanske också...