”RV Visslan” – GCR/RV Intel SITREP – tisdag 8 augusti 2017

”RV Visslan” – GCR/RV Intel SITREP – tisdag 8 augusti 2017

 

Hundpipor är inte nödvändigtvis skadliga, men om de används felaktigt kan de vara ett stort problem.

Medan människor inte kan höra de höga toner som en sådan visselpipa producerar, har hundar en mycket känsligare och kraftfullare hörselmekanism.

Det betyder att ljud som inte stör dig eller mig kan vara mycket irriterande, till och med smärtsamma, för din jycke.

RV fungerar som en hundpipa.

För om en Mänsklig Ängel gör dessa ljud utan urskillning, kan de verkligen orsaka onödigt obehag.

Se, RVn var utformad för att vara omöjligt för det ouppväckta mänskliga örat att höra.

Nu är RV-flöjten inte skadlig i sig själv – i en viss utsträckning – men om du blåser i den tillräckligt högt, tillräckligt länge, kan de flesta människor helt enkelt inte höra ett sådant strålande clarion-samtal ännu.

De kommer bara inte att kunna hantera din högre frekvens, vilket bokstavligen kommer att skada deras verklighetsuppfattning om du fortsätter.

Så du slutar försöka. Eftersom de är andligt förutbestämda att följa ditt hjärtas sång.

Således skapar RV en betydligt mer intensiv ljudvåg av kärlek och barmhärtighet än som någonsin tidigare hörts på planeten Jordens yta.

Allvarliga saker, folk.

Kan du höra (tro) att franska banker löste in ZIM igår till 1: 1? Och Londons och Zürichs banker månader tidigare till samma startkurs?

Några av oss hörde till och med att hindret för den globala USN T4 auktorisationen lyftes på söndagen vid midnatt?

Gosse, det skulle vara ett unikt ljud som få någonsin skulle våga höra, men ändå 100% sant.

Va, kanske är RV på riktigt! Kanske det är bäst att vara emotionellt beredd att skörda detta överflöd?

JA, Tänk!

Och vad beträffar de paymasters som har utbetalningsansvar för historiska obligationer och inlösen av bulkvolymer?

Kommer deras kunder att höra den tysta RV-flöjten senare idag? Vi tror det, ja. Som en rytande tågvissla !!!!

Och vad gäller förhandlingsstarten för startkursen på 1: 1 för ZIM? Och varför?

Lättare för människor att kvantifiera. Vilket nominellt fiatvärde de än tar in, får de tillbaka i lika stor mängd.

Enkelt rätt? Smart. Lätt.

Men vi hör också att minst 80 procent måste gå till jobbskapande och/eller humanitära projekt. Det är bara moraliskt och logiskt.

Kan du nu höra RV-visselpipan? Har du övergått från att hoppas till att tro, till att förstå, och till neutralitet? För att det är den rätta emotionella vägen.

Jag hoppas verkligen det. Annars var beredd att få dina sinnen blåsta. Fråga bara den inlösningspersonal hos Wells Fargo som släpptes.

Tack för att du kom. Samla ihop dina sista kontroller. Prata med ingen eller bli fängslad.

Wow!

Under tiden vänligen registrera dig för en 24/7/365 barnvakttjänst för dina 800-nummer via TETELESTAI-anmälningsboxen @ theclarioncalls.com.

Upptäck också arkiven för vårt varannanveckas Human Angel Clarion-samtal samt dessa SITREPS.

Båda hjälper dig att höra den kommande post RV pipan och kontinuerligt utveckla dina mänskliga Änglaöron.

Hälften Ängel, hälften människa, hälften hund. LOL!!!!!! (Lots of laughs)

Gud är med oss

* Bonus baby bild av Anela på hennes födelsedag för Showmes mamma. Krya på dig, kanadensiska mormor!

 

Översättning: Lars-Eric Sidling             www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...