Saint Germain, KaRa och OWS via James McConnell, 20 oktober 2019

Saint Germain, KaRa och OWS via James McConnell

20 oktober 2019

SAINT GERMAIN (Kanaliserad av James McConnell)

Nyheter har byggts upp under ett bra tag nu. Ni har hört många saker de senaste åren, månaderna, veckorna och dagarna. Många saker får er att tro att era liv förändras och kommer att förändras på ett dramatiskt sätt. Det är sant. De kommer att förändras på ett dramatiskt sätt.

Men kom alltid ihåg att om dessa förändringar ska komma, måste de först komma inom NU. De måste alltid vara inom NU-ögonblicket. Därför att NU-ögonblicket är den femte dimensionen. Och ju mer ni kan vara i det NU-ögonblicket, desto mer kommer ni att vara i dessa högre vibrationer, i den högre fjärde och i den femte dimensionen.

Ni har hört många saker. Mycket nyheter har kommit fram över tid. Många förutsägelser. Många människor har sagt det. Många informationskällor har kommit fram och sagt att detta kommer att hända, eller att detta är på väg. Vi själva, bröder i det Stora Vita Brödraskapet, era galaktiska vänner, bröder och systrar, Agartherna, alla har sagt att dramatiska förändringar är på väg till er, är på väg att hända er här på Jorden.

Så här långt tittar ni och ser inte de dramatiska förändringarna ännu. De spännande nyheter jag är här för att bibringa er, som jag blivit ombedd att dela, är nyheten att mycket dramatiska sanningar håller på att komma fram i många olika avseenden. De dominobrickor det talats om, som skulle börja falla, en ganska stor sådan är på väg att falla. Det kan komma i form av ett uttalande. Det kan komma i form av en händelse som helt enkelt inträffar. Nej, det kommer inte att vara ett stort avslöjande på himlen, inte än. Men det kommer som ett större avslöjande i termer av sanning som kommer fram, i termer av att mörkret blir upplyst av ljuset. De som fortfarande gömmer sig i mörkret, i skuggorna, måste nu träda fram och föra ut dessa sanningar till den större befolkningen som helhet, inte bara till Ljusarbetarna och Ljuskrigarna, vilket ni alla är, utan också till alla de andra.

De som fortfarande befinner sig i sovande tillstånd, men som håller på att vakna upp genom något ganska dramatiskt. Vi kan förstås inte säga vad det kommer att vara, men det kommer att vara riktigt förbluffande för många, även för de av er som förväntansfullt väntat på att dessa olika saker ska komma ut. Även de av er som inte blir så förbluffade kommer att känna glädje djupt inom era hjärtan.

Därför att stunden för uppvaknande börjar komma mycket nära nu, mänsklighetens uppvaknande över hela planeten. Alla kommer förstås inte att vakna upp. Många kommer att välja att fortsätta sova. Men det är inte ert bekymmer. Ert bekymmer kommer att vara de som är redo att vakna upp, de som sträcker sig mot Ljuset och vill ha mer och mer av det, vill få mer och mer av den informationen delad, den sanning som ni känt till en tid, de kommer nu att också vilja få dessa sanningar.

Det är vad som mycket, mycket snart kommer till alla på planeten. Först här i detta land, ert Förenta Staterna, Förenta Staternas Republik (det, mina vänner, är en antydan), allt det här är på väg att komma fram nu. Och när det väl börjar, kommer det att bli den lavin det så många gånger talats om. En lavin som kommer fortsätta samla momentum och ta allt mörker med sig, som sedan kommer att lysas upp av Ljuset. De mörka kan inte längre vara kvar i mörkret, i skuggorna. Skuggorna måste lysas upp.

Det har skrivits, det har sagts förut, och detta är nu de tider som ni, de av er, som frivilliga för så länge sedan, detta är de tider ni väntat på, som ni förberett er för, och som vi hjälpt er förbereda er för. Men ännu har ni, som man säger, inte sett någonting. Men det ska ni.

Jag är Saint Germain och jag lämnar er nu, vetande att många saker i termer av finansiella strävanden som det arbetats med, i en process, är på väg att komma fram. Med det inte sagt att ni automatiskt kommer att bli rika över natt – det är inte planen. Det är inte planen att ni plötsligt ska bli förmögna. Planen är att det ska bli balans i världen. Och ni är en stor del av att ge mänskligheten den balansen.

Jag lämnar er nu i frid och kärlek och lämnar denna kanalisering till en annan som vill tala med er.

Må frid och kärlek vara med er alla. Och må den Violetta Flamman fortsätta rensa ut allt mörker, inte bara inom var och en av er, utan också inom alla omkring er.

 

KaRa (Kanaliserad av James McConnell)

Jag är KaRa.

Jag uppskattar som alltid möjligheten att få vara med er, att dela med er.

För att ge er en bättre förståelse om det som vi tidigare talat om, jag själv, Ashtar, angående avslöjande och hur nära avslöjande vi är nu. Projekt Avslöjande är mycket nära. Det kommer att ske. Det är i processen av att hända. Och som det tidigare sagts, vi för nu avslöjandet till er. Men det är inte bara avslöjande jag kommit för att tala med er om, det är också andra projekt som är på gång.

Speciellt ett sådant, som vi kallar Projekt Masterpiece. Det projektet börjar också närma sig sitt slut. Det handlar om att ringa in, kan man säga, och föra ut dem som befinner sig i skuggorna, som Saint Germain sade, in i Ljuset. De kommer att komma ut i ljuset av vetandets sanning. Så att alla på planeten kan börja förstå vad som skett, vad som skett i tusentals år, och vad som nu är på väg att kulminera, att få ett slut.

Som Ärkeängel Mikael sade till er för några gånger sedan, han talade med er om spelet, och det spel som inte längre behöver spelas. Och vi säger samma sak nu. Vänd er till era bröder och systrar och hjälp dem att inte spela spelet, de heller.

Hjälp dem att bli redo att acceptera sanningen då den kommer fram. Då ljuset förs fram kommer de också att vara redo, precis som ni varit, precis som ni är nu, att acceptera sanningen, att acceptera Ljuset in i era liv. Mörkret kan inte längre ligga över människorna på planeten. De har förlorat kontrollen, och Projekt Masterpiece handlar om att ta bort den kontrollen.

Det är inte vi som tar bort den kontrollen, det är ni. Vi är här bara för att få igång processen. Vi, Plejaderna, Sirianerna, Andromedanerna, alla som är här för att hjälpa till med processen, vi spelar alla våra roller, precis som ni alla spelar era roller.

Och dessa delar kommer samman mer och mer så att alla olika projektdelar och system arbetar tillsammans för att föra hela projektet mot ett klimax, en kulminering, ett crescendo. Det är vad allt detta handlar om.

Ni kan se på det som en stor maskin med alla kuggar, hjulen som drar runt maskinen, drar runt energin i maskinen. Ni är, var och en av er, dessa kuggar, de maskindelar som behövs för att hålla igång maskinen.

Maskinen här är, förstås, universum. Universum, galaxen, solsystemet, jorden, och alla ni här på jorden. Och kom alltid ihåg: ni är i jorden, eller jorden, men inte av jorden. Var inte av planeten. Var bara här i stunden så att ni kan hjälpa till i processen då Projekt Masterpiece fortsätter vidare. Och allt som finns där som måste föras ut till allmänheten. Trupperna som träder fram: det är vad detta handlar om.

Och ja, det omfattar det finansiella systemet. Det omfattar många arresteringar som måste göras, därför att de måste föras fram. Sanningen måste avslöjas. Sanningen kommer att avslöjas. Alla kommer att känna till sanningen då den förs fram. Och ni, mina vänner, är sanningen som ska fram.

Jag är KaRa och jag lämnar er nu för att fortsätta era förberedelser. Förbered er själva för att sanningens ljus ska bli känt över hela planeten.

Må all min frid och kärlek vara med er alla.

 

ONE WHO SERVES (Kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hun, hum, hum. Hälsningar till er.

One Who Serves här. Ni kan nu sätta på era telefoner, och vi kan fortsätta med att besvara era frågor, om ni har några.

Vi har över tid lagt märke till att era frågor blivit mycket mer anpassade, anpassade till de vibrationer ni kommit upp till. Vi får inte längre några frågor från någon som är under uppvaknande. Det kommer frågor nu från de som vaknat upp. Och det är en stor skillnad.

Vi tycker mycket om dessa frågor, därför att när ni ställer en speciell typ av frågor, så kan vi expandera på de frågorna och föra Ljuset framåt mer och mer. Och det är vad det här handlar om, att föra genom Ljuset: genom era hjärtan, genom era sinnen och förbindelsen hjärta-sinne. Att föra allt samman så att hela planeten, galaxen, solsystemet lyses upp av Ljuset, av kärleken, av medvetandet av högre vibration.

Har ni några frågor nu för One Who Serves och Shoshanna?

Gäst: Ja, hej, One Who Serves och Shoshanna.

OWS: Ja.

Gäst: Först skulle jag vilja tacka er för alla vackra, vackra ord som ni sagt, det ena efter det andra, som jag bara älskade att höra och desperat väntade på att få höra. Så jag tackar bara för det.

Men min fråga är, jag har sett att Schuman-frekvensen har varit tokig den senaste veckan. Om jag förstår det rätt så betyder svarta linjer att vi haft en ändring i tidslinje. Rätta mig om jag har fel. Och jag är nyfiken på vad hela vita linjer är för något. Sedan såg jag att vi hade en period på ungefär 24 timmar som var helt svart den här veckan, och jag vill veta vad det är som pågår.

OWS: Det vi ska säga handlar inte så mycket om den direkta relationen till Schuman-resonansen, utan om relationen till hela vibrationen som ökar över hela planeten.

Ni kan känna den. Ni kan känna den här när energierna kommer in. Och vi kan se den. Vi kan se den i den flamma som brinner inom er alla. Och den brinner starkare och starkare, inte bara inom er, Ljusarbetare och Ljuskrigare, Ljusarbetargemenskapen, utan inom många, många fler som nu vaknar upp som ett resultat av detta.

Ni hörde i er konversation tidigare om en situation där en var i en musikalisk situation (om ni kallar detta musik). Men, vad det nu var, det fanns kärlek där. Det fanns omsorg där. Det fanns medvetande där i allt tumult omkring dem i termer av att vara i stormens öga. Så i det området, där nära scenen, blev de alldeles vilda och energin steg kraftigt, inte i termer av högre vibrationer så som man kan tänka på dem. Men inom detta fanns det kärlek, det fanns en vilja att hjälpa och vara i tjänst till andra där. Och det är vad vi talar om. Det är vad som förändras.

Och er Schumann-resonans liknar detta. Den indikerar att detta skifte pågår, och det är korrekt vad gäller skifte av tidslinje, ja, det har det varit. Och energierna kommer in starkare och starkare, och de kommer att bli starkare och starkare och starkare. Så gör er redo för det.

Ni hörde också något om en varning, ett mörker som är på väg. Vi ska inte säga att det är ett mörker, utan ett ljus som kommer för att lysa upp mörkret. Det var vad som faktiskt sades där. Vi skulle verkligen aldrig säga att ni ska vara rädda eller förvänta er att vad som helst kan komma. För vissa kan det anses negativt.

Men det är där ni behöver, som vi många gånger säger, behålla säkerhetsbältena på, därför att Kansas, som ni känner det, eller som ni känt det, kommer att säga adjö, förstår ni? Så det är den gamla programmeringen vi talar om. Inte Kansas självt, förstås, det går ingenstans, men programmeringen, de gamla sätten, kommer att vara borta, mer och mer allt eftersom ni går vidare i uppstigningen.

Shoshanna, vi vet att du väntar. Vi ber om ursäkt för att vi tog oss så mycket tid. Men golvet är ditt.

Shoshanna: (kanaliserad av JoAnna McConnell):

Du har förklarat detta mycket bra. Och vi har ett perspektiv för dig, Kära Syster. Får vi dela vårt perspektiv?

Gäst: Ja, tack.

Shoshanna: Det som sker överallt omkring er är orsak och verkan. Den varelse som ni är, den nyans-människa som är genomsyrad av Källan, som är källan, som är den gudomlighet som gavs denna själ långt före inkarnationen i en varelse känd som människa, är orsaksmässig.

När vi som människor erkänner att det som sker utanför oss först fanns inom oss, då vet vi vilken kraft vi har. Så när ni tittar utanför er själva på externa händelser, kan ni vara säkra på att de händelserna började inom er, och att ert erkännande av dessa händelser beror på att ni vaknar upp till dem som en orsaksmässig varelse. Vi hoppas detta hjälper. Namaste.

Gäst: Det gör det, men jag tror jag behöver klargöra något. Jag antar att jag tänkte på Schumann-resonansen som en förutsägelse av vilka energier som kommer mot oss, och deras intensitet. Men det verkar som ni båda säger att den är ett mått på vad som kommer från jorden. Och jag trodde att den är vad som kommer från himlen.

Shoshanna: Allt är ett. Allt är ett, och det är förbryllande för de flesta. Vi kan säga er att allt är ett, en är beroende av nästa, som är beroende av nästa, som är beroende av nästa. Det är ett energiflöde som har skapats av den ende. Och den ende inkluderar alla multiversa, galaxer, universa, och ER, och planeten.

Schumann-resonansen är ett resultat av allt detta, och det är en förstärkning av orsakssambandet mest mellan människor, förstår ni. Så när mänskliga varelser överträffar och går bortom sina tredje-dimensionella medvetna-vetande själv och förbi det, så höjs Schumann-resonansen. Förstår ni det?

Gäst: Ja. Och den energetiska förbindelsen mellan allting, det ska betraktas som en toroidal eller serpentinliknande typ av energi, har jag rätt när jag säger det?

Shoshanna: Ja, det har du. Och du är vetenskapsmannen, vår Kära Syster.

Gäst: (Skrattar) Nej, jag tänker inte på mig själv på det sättet (skrattar)

Shoshanna: Nå, vår Kära Syster, toroidal är en vetenskaplig term som de flesta inte ens förstår eller vet vad du talar om, men ja, det är korrekt.

Gäst: Ja, det är också därför som jag sa att en serpentin kan liknas vid en spiral.

Shoshanna: Ja.

Gäst: Och den veckas inuti, på sig självt, och ja, den är mycket flödande. Låt oss bara säga att den flödar.

Shoshanna: Och lägg märke till, då du talar i sådana termer, att självaste Vintergatan har en toroidal form.

Gäst: Ja. Den finns överallt i naturen. Den finns i hela skapelsen.

Shoshanna: Det är Livets Blomma, som det talats om.

Gäst: Ja. Tack så mycket. Jag uppskattar all tid det tog och mina bröder och systrar för att de stod ut med alla mina frågor (skratt). Tack. Jag älskar er alla.

Shoshanna: Namaste, Kära Du.

Gäst: Namaste.

OWS: Underbart. Underbart, och underbara frågor. Fler frågor nu?

Gäst: One Who Serves. Jag vill bara kommentera. Under den där astralresan där jag fick varningen. Jag fick skynda mig med den så jag utelämnade att då jag flög och de områden som skulle ha varit skrämmande, faktiskt var som nallebjörnar och jag fortsatte sjunga och dansa, och det fanns ingen rädsla. Jag har faktiskt skrivit om min astralresa att vi ska vara förberedda på allt som kan komma, och att vi inte ska vara rädda. Så jag vill skicka ut detta senare till alla, och ni kan läsa om alltihop. Men jag förstod det också. Vi ska bara ha säkerhetsbältena fästade och fortsätta våra liv. Lev ditt liv, var lycklig, var i glädje, och bekymra dig inte om de krux som kan dyka upp, för de kan inte skada dig.

OWS: Det är korrekt. Var i stormens öga.

Shoshanna: Vi har något att dela här.

OWS: Ja?

Shoshanna: Får vi dela vårt perspektiv, Kära Syster?

Gäst: ja.

Shoshanna: Det som du fått är personligt för dig. Det handlar om dig. Det handlar om ditt liv. Det handlar om hur du gått framåt, hur du ser på världen, hur du bidrar till världen, hur du överträffar världen. Det är personligt för dig, och kan tillämpas på alla. Men vad vi måste säga dig, och du kanske är helt medveten om det, är att dessa meddelanden gäller dig. Namaste.

OWS: Ja.

Gäst: Tack.

OWS: Mycket bra. Fler frågor?

Gäst: Ja, hej.

OWS: Ja.

Gäst: Jag har haft drömmar. Jag minns inte detaljerna. Men det är tillbaka i Atlantis och Atlantis är en av de livstider som jag minns, åter, inte i detalj, men jag minns vissa saker som hände. Och alldeles nyligen har jag läst kanaliserade meddelanden som också relaterar till Atlantis, Atlantis fall, vad som hände där. Vi är liksom vid den punkten i denna tid, så vi liksom upprepar och går in i en typ av automatisk rättelse av den tiden. Är det något ni kan säga omkring detta och hur det relaterar till hur läget är nu?

OWS: Atlantis fall, som du talar om, fortsätter gång på gång, gång på gång i termer av civilisationer som kommer upp och som faller. Det har hänt gång på gång, inte bara här på denna planet, utan på många planeter och galaxer i all oändlighet. Det har hänt gång på gång på gång.

Och vid denna punkt här hade de mörka krafterna planerat samma sak igen. De hade planerat att få det att hända igen. De skulle naturligtvis överleva, det var de som skulle överleva och resten av mänskligheten skulle dö, precis som det hände i Atlantis, i Lemurien, det var planerat att det skulle hända igen.

Men förstås, hur är det ni säger? ”De bästa planer hos möss och män går ofta fel”, eller hur? Så det kommer inte att tillåtas här. Den Högste Skaparen sade ”nu räcker det”. Jorden, Gaia själv, vände sig till sina bröder och systrar därute och bad om hjälp. Och hjälp har kommit. Och de saker som skulle hända kommer inte att hända här nu. Katastrofer, som ni känner dem, alla katastrofer och allt, förutsägelserna i bibeln och andra verk kommer inte att inträffa. Så oroa er inte för sådant.

Men tidslinjerna är vad som är inblandat här. Tidslinjen har skiftat tillräckligt mycket för att de saker som var planerade av de mörka krafterna inte kommer att ske. Ok?

Shoshanna: Kära Syster, får vi dela med er?

Gäst: Så klart.

Shoshanna: Vi har sett något som vi ska avslöja för dig, och du kan vara helt medveten om detta.

I ditt liv i Atlantis var du en del av ett råd. Du kanske känner till det här. Du hade en titel som om du var en prinsessa. Du var en sådan som gav råd. Människorna lyssnade inte. De lyssnade inte på dig. Och du åter-spelar detta nu genom ett universellt språk som du känner som ”ljusspråk”.

Den film som du drogs till så djupt, och vi ber om ursäkt därför att denna som vi talar genom, JoAnna, har ett tomt huvud och hon kan inte minnas namnet på filmen och ge det till oss …

OWS: ”Arrival”.

Shoshanna: ”Arrival”. Ja, Kommer du ihåg hur du drogs till den?

Gäst: Ja.

Shoshanna: Kommer du ihåg hur den spelade på dina hjärtsträngar? Och du har tagit dig din position nu, och du sitter med det språket som givits till andra för att väcka upp dem till en högre förståelse om vilka de är och var deras hjärta måste vara för att gå till uppstigningen.

Så du spelar en mycket viktig roll. Men den här rollen kom från den livstiden och fortsätter nu i den här livstiden, så ta det med STORT ALLVAR, och vet att du, därför att du är så kärleksfull och så väsentlig, med så mycket integritet så du återigen har blivit utvald att få detta att hända i mänskligheten.

Det är vad vi har att dela med dig, Kära Syster. Namaste.

OWS: Och vi ska tillägga här att, som Shoshanna sade, på den tiden lyssnade de inte. Nu kanske du märker att de inte lyssnar heller, därför att de inte förstår. Men det spelar ingen roll.

Du måste fortsätta göra det du gör därför att det är mycket viktigt att du för med dig, inte så mycket orden, de är inte viktiga, men vibrationen i dessa ord är det viktiga, vibrationen och det medvetande som följer med.

För de kan betraktas som nedladdningar. Och alla som hör dessa ord komma genom, detta språk som ingen vet vad det är, det går in i dem i alla fall, även om de inte medvetet förstår vad det betyder.

Någon kan försöka klarlägga betydelsen, men de kan inte ens komma nära, med ert Engelska språk, att kunna förstå vad det är. Det måste bara kännas. Det måste bara nås inom ens själv för att kunna få en full förståelse för vad du för med dig här, ok?

Gäst: Fantastiskt. Tack, jag uppskattar det verkligen.

Shoshanna: Får vi föreslå ett annat perspektiv till dig?

Gäst: Ja, gärna.

Shoshanna: Vi ber dig fundera, när du erbjuder dig själv till andra och för in detta ljusspråk, på att det finns en inledning till din diskussion, att du säger till människor – du kan få repetera det här väldigt ofta – att det språket du för med dig inte är ett språk som hjärnan kan översätta.

Gäst: Ja.

Shoshanna: Att det här språket inte kan förstås med hjärnan. Att de måste lära sig lyssna med hjärtat, och att öppna hjärtat för att lyssna OCH KÄNNA vad det språket säger dem, och sedan tillåta dem att dela. Men att ge dem detta meddelande före er diskussion kommer att hjälpa dem att öppna deras hjärtan och lyssna med det, inte med huvudet. Verkar det vettigt, Kära Syster?

Gäst: Ja, väldigt mycket. Tack så mycket.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Mycket bra. Har vi fler frågor nu?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja.

Gäst: I morse hörde jag ett meddelande från det Arkturiska Rådet av Tolv angående masslandningar, och att tidslinjen för det har flyttats upp. Det sades inte hur mycket, men den kritiska massan kommer närmare. I alla fall, jag vill veta om det har något att göra med detta, och om vi förväntar oss ett avslöjande, handlar det om de kommande veckorna eller månaderna? Tack.

OWS: Vi kan förstås inte ge er något datum, men vi kan säga att svaret på din fråga är ja. Det har flyttats upp. Det hänger ihop med vad KaRa sade, Projekt Masterpiece, och också Projekt Avslöjande, såväl som andra projekt som pågår här. Och de leder alla till vad ni kallar ”masslandningar” vid en given punkt.

Men dessa masslandningar kan inte ske förrän Projekt Masterpiece har fullgjorts. Med andra ord måste de mörka krafterna avlägsnas ur bilden. De har fått många möjligheter att vända sig till Ljuset. Många har gjort det, men många har också vägrat göra det. Nu kommer det inte att väntas så mycket längre.

De av era ledare, de som kan föra dessa förändringar framåt, de i er Allians, de arbetar mycket flitigt, mycket hårt, och förlorar ibland till och med sina liv, för att föra dessa behövliga förändringar till planeten. Så det är vad som pågår, skulle vi säga. Shoshanna, vill ni tillägga något?

Shoshanna: Vi måste ställa en fråga. Kära Syster, får jag fråga dig?

Gäst: Så klart.

Shoshanna: Vad är det du vill ha avslöjat som du inte redan vet?

Gäst: Jag vill bara att det ska bli avslöjat för alla.

Shoshanna: Får vi dela ett perspektiv med dig?

Gäst: Naturligtvis.

Shoshanna: Det är viktigt att alla som är i Ljus-Gemenskapen bekräftar sin förståelse. Bekräftar att de är helt medvetna om allting, och att de inte behöver vänta på att en regering eller någon individ eller grupp ska tillkännage avslöjande. Om ni alla började vara i det nu-ögonblicket, att allt avslöjas i detta ögonblick, och att ni är helt kunniga och medvetna om allt som pågår, då skulle ni inte behöva söka extern förståelse, därför att den finns inom er. Ni vet allting. Det är bara en fråga om att erkänna ert vetande och att inte söka vetskap från andra om vad som pågår.

Vi är inte riktigt tydliga i det här, men vi säger er att ni vet vad som pågår, och om det är frustrerande för er att andra inte förstår detta, då är det lektionen för er. Förstår ni?

Gäst: Ok. Tack.

Shoshanna: Verkar det vettigt för dig, Kära Syster?

Gäst: Absolut. Jag tänker bara att vi alla är på samma plats när det gäller det där.

Shoshanna: Ja. Namaste.

Gäst: Tack.

OWS: Ja. Finns det nu fler frågor?

Gäst: Jag vill säga något.

OWS: Ja?

Gäst: Det här är första jag hört beteckningen ”masterpiece”. Kan ni förklara det närmare?

OWS: Det är inte så viktigt att förklara vad det betyder, för det är bara en beteckning som givits detta särskilda projekt. Men det projektet handlar om att få ett slut på dem som försöker hålla tillbaka saker. Mer och mer har de kommit till insikt om att de är slut. De kan inte fortsätta hålla saker tillbaka, även om de gör försök här och där, i tron att i sista sekunden, den allra sista sekunden, kommer de att räddas av dem som kommer från höga höjder, de som kommer från stjärnorna för länge sedan, som kommer tillbaka för att hjälpa dem. Det gör de inte. De kommer inte, det kommer inte att hända. Så det handlar om att få bort de krafter som hållit Ljuset släckt så länge som de har. Ok?

Gäst: Ok. Tack.

OWS: Fler frågor nu? Vi måste släppa kanalen nu. Någon ytterligare fråga?

Gäst: Ja, One Who Serves. Hej vackra Shoshanna också. Jag har bokat min resa till Mount Shasta i två veckor från igår. Jag lyssnade då också på videon med Michael Love. De talade om hur man förbereder kroppen, att vi måste övergå till ”raw food” och inget tillagat, inget fruset ens. Jag ville bara kolla, för jag hade en stark känsla av att jag kanske borde gå i den riktningen, speciellt i resan till Mount Shasta. Jag undrar om det är riktigt och sant att det är den riktning vi ska gå, att allt bara är i sitt naturliga tillstånd, inget görs åt det. Är det den riktning vi ska gå åt för våra Ljuskroppar?

OWS: Först och främst finns det förstås inga borden här. Och det handlar alltid om att röra sig in i högre vibrationer. Och då ni går in i dessa högre vibrationer kommer allt det du talar om att sköta sig självt. Kroppen kommer inte längre att kunna tåla viss mat som du ätit hela ditt liv, och kanske andra livstider före denna. Den kommer inte ens att vilja ha den. Det kommer inte längre att finnas något sug efter socker eller kött eller sådant. Allt det kommer att försvinna av sig självt. Vi säger detta därför att det inte är något ni behöver känna skuld för. Ni behöver verkligen inte känna någon som helst skuld. Om ni tar in något i kroppen som inte är avsedd för den, då säger kroppen till. Den kommer att rensa ut det på något sätt eller ge er en indikation på att ”nej, det här är inte bra för dig”. Vad gäller om det ska vara ”raw food” eller något annat, ju mer växt- och fruktbaserad diet desto bättre, därför att det är naturen. Allt som är förknippat med naturen är mycket viktigt. Vi talar förstås inte om att äta köttet från djur. Det är något som ganska snabbt, mer och mer, minskar. Och så småningom kommer det att vara helt borta, för behovet kommer att försvinna. Och med era högre vibrationer kommer ingen att vilja ha det. Men, ta detta som du behöver ta det. Lyssna på din kropp. Din kropp talar om för dig vad du behöver. Shoshanna?

Shoshanna: Ja, allt du sagt här är sant. Men vi ska omformulera litet. Får vi dela vår omformulering, Kära Syster?

Gäst: Definitivt.

Shoshanna: Vi ska säga att du är helt medveten, du är så medveten om att sinnet och kroppen är en och samma sak. Att kroppen är sinnet, och sinnet är kroppen. Och båda måste matas korrekt. Båda måste ges lämpliga näringsämnen för att må bra, för att gå bortom dramat, för att gå förbi de låga vibrationerna.

Vi ska säga att söka råd hos andra är det sätt på vilket vi kommer på att den informationen redan finns i våra hjärtan. Det är bara en påminnelse. Allt som vi läser eller känner till, eller lyssnar på, är en fråga om att hitta det inom vårt eget hjärta. Förstår du?

Gäst: Ja, definitivt. Tack.

Shoshanna: Så, om det är i resonans med dig att äta ”raw food”, om det verkligen är i resonans med dig, då är det vad du måste göra. Om det inte är det, då ska du inte göra det. Vi ska säga att det finns många discipliner, speciellt den Ayurvediska Medicinen, som säger att ni ska ångkoka era grönsaker så att er matsmältningsapparat inte överbelastas. Det finns många som inte kan smälta ”raw food”. Och det finns många som måste få sina grönsaker ångkokta. Så du måste hitta det som är lämpligt för dig.

Och du måste höja vibrationen i ditt hjärta och sinne för att acceptera informationen som ges till dig nu genom den resa du är på väg att göra. Det är viktigt att du förbereder både sinne och kropp och lyssnar på ditt hjärta, speciellt om vad som är bra för dig. Ingen kan tala om det för dig. Verkar det vettigt för dig, Kära syster?

Gäst: Ja, det gör det. Tack.

Shoshanna: Ja. Namaste.

OWS: Vi ska också tillägga här, eftersom du tog upp det, att kanaliseringen med Michael Love är var du kan hitta mer information om Projekt Masterpiece. Det var där det kom genom först, som vi ser det. Ni kan lära er mer om detta. Det är mycket korrekt information som kommer fram. Allt är förstås inte helt korrekt, i kanaliseringar är aldrig allting 100% korrekt. Ni måste alltid använda er urskillningsförmåga. Ok?

Vi måste släppa kanalen nu. Innan vi gör det, Shoshanna, är det något ni vill tillägga så här på slutet?

Shoshanna: Vi ska säga i den här stunden att vad som är viktigast och mest värdefullt i den mänskliga processen är att ni lär er själva vad som är lämpligt för er själva. Lär er vem ni är och erkänn era gåvor i varje ögonblick, och var er själva. Det är inte viktigt vad andra tycker. Det är inte viktigt vad andra säger. Det viktigaste är att ni i ert hjärta hittar vad som är lämpligt för er. Namaste.

OWS: Mycket bra. Och vi ska säga om den här gruppen, Ancient Awakenings framförallt, att den har blivit utvald, kan man säga, att vara försökskanin, när vi i vårt nästa Avancemang kommer att göra ett försök med något som aldrig tidigare gjorts: att få upp vibrationerna till en nivå så att ni bokstavligen är i den femte dimensionen under den tiden. Vi har delat detta med James. Han har ingen aning om hur vi ska göra det. Men vi ska göra det så länge som era vibrationer nått en tillräckligt hög nivå, och vi kommer att göra mycket för att få dem som är med att komma till en sådan kulmination, ett sådant crescendo som behövs för att känna vibrationerna i den högre femte dimensionen. Det är vad vi kan säga här nu, och vi kommer att bygga upp för detta.

Shanti. Frid vare med er. Var Ett.

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.

“Believing is seeing!”

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

Du gillar kanske också...