Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 1 November 2019

Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 1 November 2019

 

1 november 2019. Mike Quinsey.

Förändringar runt om i världen fortsätter utan dröjsmål och kommer att göra det tills det gamla kan ersättas av det nya. Framsteg sker nu så snabbt, att ni måste tillåtas att dra nytta av dem och därmed ta bort gamla idéer och system som inte längre är lämpliga. I det korta perspektivet verkar den riktning ni rör er i inte vara till nytta för er, men se det som en rensning av vägen framåt för att låta det nya manifestera sig. Ni har redan tillbringat för lång tid i de lägre vibrationerna och vet instinktivt att bättre saker är på väg.

De gamla sätten kan inte tjäna er så att de nödvändiga förändringarna blir till, men många människor har jobbat hårt för att få nya idéer och system att bli verklighet och de kommer att lyckas. Mänskligheten är redo för en hjälpande hand för att få saker och ting att röra sig och låta dem vars frihet hållits tillbaka införa nya idéer som omedelbart kommer att höja människors levnadsstandard. Framstegen kan bromsas genom störningar, oavsett om de är avsiktliga eller inte, men det kan inte förhindra att nya idéer och sätt att arbeta uppstår. Det finns faktiskt mycket att göra i förberedelserna för er uppstigning och ingenting kommer att få störa det, och det kan ni vara säkra på.

Som individer kan ni hjälpa de nya energierna att manifesteras genom att inte engagera er i negativa situationer och helt fokusera på det positiva. Ni kan vara säkra på att de gamla energierna långsamt faller bort medan de nya energierna blir starkare och när ni fortsätter att gå in i de nya vibrationerna kan det inte vara på något annat sätt. Allt är för mänsklighetens bästa och kommer att säkerställa att ni så småningom når en nivå där uppstigning sker. Det kanske inte nödvändigtvis inträffar inom er nuvarande livstid, ni kanske därför måste komma tillbaka till Jorden för den upplevelsen. Ni har genomgått så många olika liv för att nå er nuvarande nivå och är väl förberedda för de kommande utmaningarna.

Den period ni befinner er i är exceptionell eftersom själar från alla utvecklingsnivåer är inblandade inklusive de lägsta tätheterna. Alla kommer att dra nytta av sina upplevelser som hjälper till att påskynda deras tillväxt till ljuset. Ingen möjlighet går till spillo för att hjälpa er att utvecklas eftersom alla erfarenheter är noggrant planerade för att ge er den mest lämpliga hjälpen för era behov. Du får så många möjligheter att lyfta upp dina vibrationer, och dina guider som alltid är med dig kommer att göra sitt bästa för att säkerställa att du tar dem, utan att inskränka din fria vilja. Livet på Jorden kan vara hårt och svårt ibland, men varje ansträngning du gör kommer att vara väl värd det och belönas.

Bli inte distraherad av händelserna runt omkring dig eftersom det är viktigt att du alltid behåller ditt fokus. Vi vet att det är lätt att komma åt nyheter om aktiviteter på Jorden, men alla kommer inte från sanningsenliga källor. Ofta får ni falsk information som de mörka skickar ut för att orsaka förvirring och ofta rädsla bland er. Det är verkligen bäst att ignorera detaljerna samtidigt som du är medveten om globala händelser och inser att det ofta är anledningen till att nyheter ibland utelämnas. Med tiden kommer allt att förändras till det bättre och till och med terrorister försvinner så småningom från scenen med tanke på att deras sak inte har någon framtid eller chans att lyckas.

Vi beundrar er uthållighet och beslutsamhet att uppnå framgång och vet att ni har valts ut för era uppgifter eftersom ni hade rätt erfarenhet och önskan att hjälpa mänskligheten att lyckas skapa fred på planeten. Kraften i din viljestyrka har fått dig att framgångsrikt komma igenom många uppgifter under många liv, och du är mycket älskad av alla som känner dig. Du är bara en av en armé av individer som håller Ljuset och är fast beslutna att göra Jorden till en bättre plats för alla livsformer. Du lyckas och du är välkänd för din hängivenhet till Ljuset. Vi säger ”Bra gjort” och en dag, inte så långt borta, ska vi fira din framgång med dig.

Vi önskar att du kunde se samma potential som vi gör, eftersom det skulle göra det möjligt för dig att förstå att bättre tider ligger framöver, och att grunden redan läggs för att de ska bli uppenbara. Det finns ett system som du kan betrakta som en av ”belöningarna” för Mänsklighetens prestationer. Du har tagit på dig uppgifter för att bevisa din värdighet till en högre vibration och alla fördelar som följer med det. Du kom igenom din period av tester för att uppnå ett remarkabelt resultat som inte nödvändigtvis förväntades. Allt beröm till dem som inte bara växte med utmaningarna utan lyckades övervinna dem.

För närvarande finns det så mycket oroligheter på Jorden att det är svårt för er att se potentialen, men vi försäkrar er att så mycket är i förberedelse för ett stort steg framåt. När mörkret ger plats för Ljuset kommer ni gradvis att märka förändringar kring er som lovar en upplyftning som kommer att se slutet på mycket som orsakar betydande negativitet. Var en som sprider goda nyheter och utsikter till ett slut på all negativitet som för närvarande finns. Vet med säkerhet att vi kommer att vara med dig hela vägen och ge dig all uppmuntran att fortsätta sprida ljuset. De mörka kommer att gå sin egen väg till en annan framtid som också ger dem möjligheter att vända sig till Ljuset.

Det har sagts tidigare och vi upprepar igen att ni alla har en stor potential och att allt ni behöver göra är att ni har en tro på era egna förmågor att få saker att hända. Om tillräckligt många av er inriktade er på era behov kommer ni att upptäcka att ni kollektivt har så mycket mer kraft. Uppenbarligen kan de själar som fokuserar på negativitet ha en liknande effekt men har liten chans när de motverkas av Ljuset som är mycket kraftfullare, och i själva verket kan det skingra de mörka energierna ganska enkelt. När tiden går kommer ni att upptäcka att Ljuset helt befriar Jorden från de lägre energierna.

Er historia är full av historier om kollisioner mellan Ljuset och mörkret, och under den senaste tidsåldern som ni just har kommit ut ur upplevde ni två stora krig som gav möjlighet för så mycket karma att spelas ut och rensas, och det beredde vägen för Ljuset att återigen bli fullt etablerat. Ni ser nu Ljusets slutliga ansträngningar för att rensa de mörka energierna en gång för alla, och utan tvekan kommer det att lyckas. Nyckelordet för New Age är ”sympati” och många själar har upptäckt att deras känslor har gått i den riktningen. Ni kan förvänta er att se det medföra mer medkänsla och kärlek till de själar som fortfarande kämpar för sin existens.

Migrationen av människor som söker ett ”bättre liv” väcker många till deras svårigheter, och med erkännandet av att ni är ”Alla en” är det bara naturligt att ni känner en önskan att lyfta upp dem ur deras fattigdom. I sina hjärtan är Människan omtänksam och kärleksfull när det gäller allt liv och det ligger inom dess naturliga instinkter. Det blommar upp nu när mer fokus ligger på dem som har lidit genom brist på livets nödvändigheter.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds Jag, och varje själ har samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...