Saint Germain och OWS via James McConnell 28 februari 2021

 

Saint Germain och OWS via James McConnell 28 februari 2021

SAINT GERMAIN (kanaliserad av James McConnell)

Jag är er Saint Germain. Välkommen till fyrverkeriexplosionen inom er! Den explosion av uppvaknande som sker nu. Inte i framtiden, just nu – här, i det här ögonblicket – ett uppvaknande som sker inom var och en av er.

Ja, det är sant, ni har alla till viss del varit vakna innan. Men ni är nu mer i en process av att vakna totalt i varje ögonblick. Det upphör inte. Ni fortsätter att vakna mer och mer.

Något kan inträffa i era liv för att ge er ytterligare ett uppvaknande, ytterligare ett ’a-ha’- moment. Något som kommer från en universell källa, ett universellt sinne. Det kommer till er och ni säger, “a-ha, nu förstår jag. Jag förstod det inte förut, men det verkar vettigt. Det känns rätt.” Och om det känns rätt för er, om det resonerar på djupet inom er, så är det rätt. Vet alltid det.

Närhelst ni får information på internet, på tv, på radio, oavsett var, när ni ser eller hör denna information och det inte känns rätt för er, så är det inte rätt. Ni har, var och en av er kommit till den punkt nu, där ni kan urskilja det som kommer från era känslor, baserat på er inre kunskap, inte fångade av sinnet och illusionen från sinnet, utan från den inre djupa lilla rösten i hjärtats center, och nu inom det höga hjärtats center som talar till er och säger, ”ja, det här resonerar, det här känns rätt, så därför är det här den informationen jag behöver just nu.” Det här är min inre sanning. ”

Men var snäll och förstå att allas inre sanning är olika. Det som resonerar för er som sanning kanske inte resonerar hos en annan individ som sanning, som deras sanning. Men de har sin livsväg, precis som ni har er. Och ja, det finns tillfällen då era livsvägar kommer att korsas. De kommer att mötas. Och det finns tillfällen när era livsvägar kommer att röra sig i olika riktningar, och ta olika vägar.
Men så småningom, om inte under denna livstid så under en annan livstid eller i tiderna som ligger bortom detta liv, i andra dimensioner, kommer dessa vägar att förenas igen. Ni kommer att återförenas igen. Precis som ni alla kommer att återförenas med familjerna, era bröder och systrar från himlen, från skyarna, från stjärnorna som ni sa farväl till för länge sedan, och kanske inte sett på tusentals år, Jordår. Men ändå kan dessa tusentals Jordår, bara vara ett ögonblick i stjärntid, i galaktisk tid. Så när ni möter era bröder och systrar från stjärnorna, kommer det att kännas som om ni aldrig lämnat dem.

Ja, det kommer att bli känslosamt när ni är tillbaka hos dem igen. När ni känner deras beröring igen. Men väldigt snabbt kommer ni tillbaka till vetskapen om vilka ni är, och alla tidigare övergångar, alla andra gånger ni har gått igenom denna utveckling på planeten, tider av sorg, tider av samvetskval, tider av skuldkänslor, tider då ni var helt tröstlösa och deprimerade. Alla dessa ögonblick kommer att glömmas bort, glömda i samma stund, och de kommer bara att vara – ett minne i ert själsarkiv. Det är allt.

För ni är nu redo att gå in i nästa fas av er existens. Nästa fas av ert uppdrag, oavsett om det är på den här planeten, eller om det tar er in i andra bortre världar, vare sig det är i det fysiska riket eller om det är i de multidimensionella rikena, eftersom ni då kommer att kunna resa multi-dimensionellt och uppleva världar, bortom världar, bortom världar.

Ni känner inte ens till deras existens vid denna tidpunkt. Men ni börjar få glimtar. Ni börjar få småbitar av den potential som finns för var och en av er, när ni når ut med ert högre medvetande till ert högre GudsSjälv inom er, till den Jag Är-närvaron som verkar finnas bortom räckhåll, men ändå finns det där för er att greppa tag i. Ni har Jag Är-medvetande inom er och det finns där hela tiden, och det skulle ge er glädjen direkt.

När ni upplever ögonblicket av glädje, så har ni fått tillgång till det Högre Medvetandet i er Jag Är-närvaro. Det är det som ger er glädjen, den lyckliga känslan av glädje inom er, och den verkar ibland komma från ingenstans.

Föreställ er, föreställ er bara för ett ögonblick att ha den känslan av glädje, den Jag Är-närvaron inom er hela tiden. Sedan kommer ni att förstå, kommer att börja fatta vad den första vågen av uppstigning innebär, den som ni befinner er i just nu, vad det helt och hållet betyder. Ni befinner er i den första vågen av uppstigning just i denna stund. Har ni stigit upp helt? Nej. Kan ni göra det helt och hållet nu? Ja. Var och en av er kan göra det precis nu.

Men det finns alltid något inom er som säger ”vänta, dröj lite, du kom hit, du kom hit frivilligt för att vara en del av detta, och du kan inte lämna det här innan det är dags, i förtid, innan du är klar med uppdraget du kom hit för. Även om du ännu inte vet vad det är. Även om du ännu inte vet vad uppdraget är. Era uppdrag är precis här och precis nu. Det är inte ett uppdrag i framtiden någon gång. Det är det här uppdraget ni kom hit för. I nästa ögonblick kan det förändras. Och ett ögonblick senare kan det förändras igen. Det utvecklas. Ert uppdrag utvecklas alltid. Det är inte bara ett uppdrag, de är många och ni utvecklas hela tiden när ni går framåt. Hela tiden skapar ni fortsatta uppdrag, här på denna planet.

Men var redo nu, var redo. För ni är nära mållinjen, som Sananda så gärna säger. Ni är nära slutet på denna del av ert uppdrag, och ni kommer närmare de stora tillkännagivanden som det har talats om, som har hållits tillbaka. Men de är på väg just nu att komma fram och avslöjas. Exakt när går inte att säga. Exakt vad som kommer att sägas går inte att säga just nu. Men det är nära förestående. Även det ni menar med med nära förestående. Så var redo. Var redo och gläd er nu. Anslut er, och fortsätt ansluta er till det högre GudsSjälvets Jag Är-närvaro inom var och en av er. För det finns här nu, i denna stund.

All min frid och kärlek till er, och må den Violetta Flamman fortsätta att rensa bort alla gamla minnen från er programmering inom ert chakrasystem, som inte längre behövs för att vara uttryck av de ni är nu.

EN SOM TJÄNAR (OWS) (kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er! En Som Tjänar här. Shoshanna är här.

Och vi är redo att fortsätta föra er framåt för att hjälpa er, vägleda er, putta på er så mycket vi kan, vilket vi kommer att göra varje söndag när ni samlas.

Det här är vårt möte, precis som det är ert. Och vi tar det på största allvar. Precis som vi tror att många av er gör, eftersom ni är med i dessa samtal varje vecka.

Men förstå att dessa samtal ni kommer på, är mer än bara samtal. De är mer än bara ett tillfälle att få information, eller dela information med varandra. Det här är tillfällen då ni kommer samman som sinnen, som andar. Och ja, ni kan kommunicera med varandra, dela era erfarenheter och alla sådana underbara saker med varandra, men det är också tillfällen då vi använder dessa stunder för att ta er längre, lite längre varje vecka än veckan före och veckan före den, och så vidare. Och vi ger er våra ord i dessa meddelanden. Vi ger er DNA-nedladdningar, som så att säga, återansluter er till era Högre Själv på många olika sätt, och många olika aspekter.

Det är vad det handlar om, då vi som guider som finns här för att hjälpa er, precis så som ni är beredda att vara de guider som hjälper andra, efter att ni har gått igenom er uppstigning. Ni kommer att vara de uppstigna varelserna då. Ni kommer att vara de som andra kommer att se upp till. Ni kommer att vara som En Som Tjänar, Shoshanna, Saint Germain, Sananda och Kristusmedvetandet, som kommer till var och en. Ni kommer att bli det. Ni kommer att förkroppsliga det. Tänk på det. Tänk på vad ni verkligen är här för att göra.

Vi är redo nu för era frågor, om ni har några till En Som Tjänar och Shoshanna. Ni kan slå på ljudet på era telefoner nu, och ställa era frågor om ni har några.

Gäst: Ja, Kära Ni. Det var så otroligt, så fantastiskt. Låt mig försöka komma tillbaka till Jorden nu! Jag har arbetat med en föreställning som berättar historien om denna vilda åktur på planeten Jorden, hela det experimentet som pågår här, så att säga.

OWS: En underbar titel! Vilken underbar titel det skulle vara! ’Den vilda åkturen på planeten Jorden!’

Gäst: Hahaha! Tja, det var det jag tänkte faktiskt! (skrattar) Tack. Tack för bekräftelsen.

OWS: Något sådant. Det skulle vara en väldigt träffande och annorlunda titel, eller hur?

Gäst: Absolut, ’Den Vilda Åkturen på Planeten Jorden.’ Okej, jag skriver ner det.

Jag har noterat när jag läst en del undersökningar, att Lemurias tidsålder faktiskt passerar genom det vi kallar stenåldern. Det jag typ kan förstå, är att det verkar som om det fanns två existerande folk, där vissa hade högre medvetenhet och andra kanske lägre. Jag vill bara veta om det är sant och hur det uppstod. Kom det hit människor för att hjälpa de som precis hade påbörjat sin väg, eller hände det någon katastrof som gjorde att många människor fick lägre medvetande? Var det en del av experimentet? Jag undrar bara om det finns lite mer information om det.

OWS: Det finns mycket som kan berättas om er historia på denna planet, och den vilda åkturen som har varit här. Och vi kan naturligtvis inte ge en hel historielektion här. Det finns mycket information att få genom att gå in på internet, och skriva in den typen av frågor som kan ge information. Men ja, det stämmer. Det fanns tider då de i den Lemuriska civilisationen, i vilken de flesta av er fanns på den tiden, och vid samma tid fanns också de från Lyra-konstellationen, för Lemurierna kommer därifrån. Och ni var också här vid den tiden. Och ja, det fanns förhistoriska dinosaurier, och den typen av saker, liksom de ni kallar grottmänniskor, eller Neandertalare. De fanns också här då. Detta är den tidiga tiden med den Lemuriska civilisationen. Och den utvecklades. Precis så som ni också utvecklades.

Och du har hört talas om Anunnaki som kom. Det var de som ändrade DNA:t – kopplade faktiskt bort det för att kunna ha kontroll. Många av er känner till den här historien, och du kan också ta reda på mycket mer om den. För det är din historia. Det är Jordens historia, planeten Jorden, Gaia själv. Så vi skulle föreslå att du gör mer efterforskning, för att undersöka det. Men du är på rätt väg, Syster. Helt klart. Och en underbar berättelse kan komma från detta, från ditt perspektiv. Inte från de perspektiv som redan skrivits, utan från ditt perspektiv. Tänk på det. Shoshanna?

Shoshanna: (JoAnnas Högre Själv, kanaliserat av Shoshanna)

Vi vill dela om detta. Vi kommer att be om ett förtydligande. Får vi fråga dig?

Gäst: Ja varsågod.

Shoshanna: Undrar du om det fanns andar (ghosts) där samtidigt?

Gäst: Ja.

Shoshanna: Vi har en mycket enkel förklaring till detta. Dessa saker inträffar fortfarande förstår du, eftersom Jorden, planeten, är ett experiment som gör att många olika verkligheter kan existera samtidigt. Det gör att många tidslinjer kan existera samtidigt, förstår du. Och din verklighet är din verklighet, och någon annan har en annan verklighet, och de kanske eller kanske inte sammanfaller med varandra, förstår du. Om du tittar runt på planeten idag, kommer du att se kungar, du kommer att se monarkier, du kommer att se länder i tredje världen och du kommer att se regnskogarna fulla av shamaner och människor, som lever från det Jorden ger. De har inte formaliteter, förstår du. Så om du undersöker hur planeten fungerar idag, så är det på samma sätt. Det är tidslinjernas verklighet som får existera samtidigt i det här experimentet. Namaste.

OWS: Underbart. Underbart perspektiv, Shoshanna, som alltid.

Gäst: Tack. Det var jättebra.

OWS: Finns det andra frågor här? Har ni ytterligare frågor? Vi kommer att ha en ganska kort tid för frågor. Okej. Och om det inte finns fler frågor så tar vi e-postfrågan, sedan avslutar vi för idag och säger adjö.

Gäst: Ja tack, En Som Tjänar. E-postfrågan är: Om datumet för det stora tillkännagivandet ännu inte fastställts, kan det ske inom en vecka?

OWS: Då har vi det här med datum och tid, eller att få veta vilken tidsram det handlar om.
Men precis som Shoshanna har sagt om tidslinjer, så är det olika tidslinjer du befinner dig i just nu, och tidslinjen kan delas upp och skifta till något helt annat än det du förväntar dig. Men den tidslinjen har redan bestämts av människans kollektiva medvetande, förstår du?

Tidslinjerna kan korsas, de kan sammanflätas, men allt växer med precis som det behöver, baserat på ögonblicket just nu i människans kollektiva medvetande. Det kan medföra de förändringar som förväntas under nästa vecka, eller de närmaste veckorna, eller nästa månad, eller kanske om flera månader.

Vi vet inte ännu, för det har ännu inte bestämts av människans kollektiva medvetande, exakt vad den tidslinjen kommer att föra med sig när det gäller de viktigaste tillkännagivandena, och de typer av saker som kommer att föra dig vidare till den nya eller den gamla Republiken, återuppväckandet av den gamla Republiken för detta land

Men förstå också att när ni återuppväcker den gamla Republiken här i detta land, så kommer ni att få en helt ny Republik för hela planeten, för hela världens befolkning. Var och en följer med, så att säga, för de strävar efter och kräver frihet. Frihet efterfrågas över hela planeten. Det är inte bara här i detta land, det ropas efter det över hela planeten, alla människor på planeten nu. Okej? Shoshanna?

Shoshanna: Vi vill dela om detta. Det här är svårt. Vi kommer att berätta om tiden. Tiden är en fälla. Tiden är karaktäristisk för den tredje dimensionen, vilken håller de i den tredje dimensionen fångade av den, förstår du.

Om du vill leva fritt utan frustration, utan besvikelse, så måste du släppa dessa tankar om tid helt, och leva utifrån från det du upplevelser. Skapa livet genom det du upplever, det du känner, det du gör, det du tycker, hur du samverkar med andra. Gör livet till en upplevelse.

Tiden är irrelevant nu, förstår du. Det är bara de som gör tiden relevant som föds, lever och dör efter dess regler. Och det är en fälla.

Vi säger: det är en fälla. Så snälla, lev ditt liv som en upplevelse, inte efter ett schema. Namaste.

OWS: Ja, och lev ditt liv här och nu i ögonblicket. Var inte så fokuserad på det som kommer att komma, för det kommer att bestämmas genom det som händer precis nu.

Om det inte finns några andra frågor, Shoshanna, har du ett avskedsmeddelande?

Gäst: Kan jag få ställa en fråga till, nu när vi har lite tid?

OWS: Ja.

Gäst: Förlåt, Shoshanna (skrattar).

OWS: Det var ett gulligt uttryck, ”nu när vi har lite tid.”

Gäst: (skrattar)

OWS: Tiden är orelevant här.

Gäst: Det stämmer. Toppen.

OWS: Endast i din tredimensionella illusion är tiden relevant för dig.

Gäst: Ja. Ja, jag förstår det. Okej, jag hade vissa upplevelser från några av mina svängar med de andra varelserna, och allt arbete som utfördes där kom genom en grupp varelser, kanske Brödraskapet av Ljus, i brist på bättre ord, som sa, ”Vad behövs där nere på planeten Jorden? Okej, låt oss skicka ner någon som Noah.” Sedan kommer Noah tillbaka. Och vad behövs för detta experiment? Då skickar vi ner Moses. Och vad behövs för detta experiment? Då skickar vi ner Buddha. Så som jag kan förstå (och jag vill se om jag uppfattat detta rätt) kan det ha varit en tid då Yeshua behövde något som inte redan fanns där. Går det skicka ett varelse framåt i tiden för att få det som inte finns, och sedan ta tillbaka den? Är det möjligt?

OWS: Vi förstår inte dina frågor riktigt. Shoshanna?

Shoshanna: Vi behöver också få ett förtydligande.

Gäst: Om Yeshua var vid en punkt då han behövde lite information, en viss kunskap som inte redan fanns hos befolkningen. Kunde då någon skickas till framtiden för att få förståelse, och sedan ta den tillbaka till honom. Gick det att göra så?

Shoshanna: Vi vill dela här.

OWS: Ja.

Shoshanna: Får vi det, Kära Syster?

Gäst: Ja tack, varsågod.

Shoshanna: Du tänker i termer av tid här. Du har skapat tanken om att det finns en tid framåt, en bakåt, en ovan och en nedan, men det finns det inte. Det finns ett akasha-arkiv som innehåller alla upplevelser i nuet, i nu-ögonblicket för alltid, förstår du. Så om någon adept skulle behöva veta något de inte vet för tillfället, och har fått nycklarna till det akashiska arkivet, så kan de få tillgång till vad de vill. Och ni alla skickades till planeten. Ni har alla beslutat att vara här, och ni alla skickades till planeten för att spela era delar. Det finns inget ovan, och ingen mer avancerat varelse än de ni är nu, förstår du. Så det kan vara komplicerat, men det finns faktiskt inget framåt. Vi hoppas det förklarar. Namaste.

OWS: Ja. Vi skulle vilja säga, tänk på en sådan som Tesla som inte kunde få tillgång till framtiden, men som kunde få tillgång till den universella gruvan och de förbindelser som gav honom information från sin stjärnfamilj, så att säga, och förde denna information till honom eftersom den behövdes. Den användes inte som den kunde ha gjorts, men den kommer fortfarande, eftersom dessa uppfinningar, dessa processer, dessa föreställningar han hade då: fortfarande kommer att tas i bruk här.

Shoshanna: Vi vill lägga till här.

OWS: Ja.

Shoshanna: Det vi vill tillägga är att den information som den som kallades Tesla fick tillgång till, den fanns redan här. Han behövde inte resa till framtiden för att finna den, även om det kändes väldigt futuristiskt för många, för det är den referens som används här i den tredje dimensionen. Men informationen han sökte fanns redan, förstår du. Verkar det vettigt för dig, Kära Syster?

Gäst: Ja. Låt mig bara säga en sak till, för att ta reda på om jag är på rätt spår. Så som jag förstår det så lever vi, tror jag, för att förstå varför vi är denna varelse. Inte så mycket för att förstå hur man tillverkar en raket, utan för att förstå. Och den förståelsen behövs kanske ibland i experimentet här. Med andra ord, och jag kommer att vara väldigt specifik då jag säger att, Moses kom ner från berget med kärlek, hög vibration, underbar kärlek till Gud, och han kom ner och såg all denna vanhelgelse, och han kastar tavlorna. Så då är frågan, ’Vad händer? Vi för Gud till människorna och sedan vänder sig människorna bort från honom Varför?” Jag tror att många försöker få svar på frågan: ”Varför behöva uppleva det?” Stämmer det?

Shoshanna: Vi vill dela här. Vi vill dela.

Gäst: Varsågod.

Shoshanna: Det som saknas här, Kära Syster, är tanken på ett kollektivt medvetande, förstår du. Alla saker som uppstår i vilken planetär existens som helst i universum, gör det genom det kollektiva medvetande som finns på planeten. Så historien som du berättar om Moses och hans tavlor, handlar om planetens kollektiva medvetande. De var inte redo för detta, förstår du. Det Gudomliga petar i allt och hoppas att man är redo att ta emot, ofta är det så men ibland inte, för att det är en fråga om medvetande. Det handlar inte om individuell medvetenhet eller planetär medvetenhet, det handlar om det kollektiva medvetandet som finns för att ta emot sådan information. Förklarar detta det här, Kära Syster?

Gäst: Ja. Tack så mycket.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Och vi vill säga, snälla, tro inte på allt du såg i filmerna, i synnerhet inte den filmen du talar om, ’The Ten Commandments’ med Charlton Heston som Moses. Det var inte precis så det var.

Gäst: Okej, tack så mycket.

Shoshanna: Vi vill lägga till här. Kära Syster, kan vi lägga till några fler tankar?

Gäst: Ja varsågod.

Shoshanna: Du kommer att upptäcka att det finns många som litar på dessa budord. Det finns många som vill anpassa sig till sitt gudomliga själv och göra det som är rätt hela tiden i deras liv. Det är många som vill göra det. Och det är en del av det medvetande som finns på denna planet. Det kanske inte är helt genomgripande, för som vi nämnde tidigare och som vi försökte förklara, så skapas många verkligheter nu, och det finns många tidslinjer, förstår du. Så det är något komplicerat, men det finns många som skulle hålla sig till de mer gudomliga aspekterna av sig själva. Namaste.

Gäst: Tack.

OWS: Mycket bra. Då är vi färdiga för den här gången. Återigen, Shoshanna, har ni något avskedsmeddelande eller inte denna gång?

Shoshanna: Det har vi inte.

OWS: Mycket bra. Då säger vi helt enkelt: ”håll ögonen på priset.” Ni kommer att förstå vad vi menar med det.

Shanti. Frid vare med er. Var den enda.

Kanaliserad av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.
If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.
Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...