Saint Germain och En Som Tjänar (OWS) via James McConnell och Shoshanna, 31 maj 2020

Saint Germain och En Som Tjänar (OWS) via James McConnell och Shoshanna, 31 maj 2020

SAINT GERMAIN (kanaliserad av James McConnell)

Jag är Saint Germain. Jag kommer denna gång i de gynnsamma stunderna. Dessa ögonblick som för er, för många av er, verkar vara de som fortfarande kommer från de mörka krafterna.

Men om ni för en stund skulle tänka mer logiskt. Tänk i termer av allt som de mörka krafterna har försökt göra under många tusentals år, och vad som händer nu. Det är detsamma. Den “samma gamla, samma gamla” om och om igen. Som ni hört tidigare så fortsätter de att följa samma spelregler. Samma plan.

Och eftersom de fortsätter att följa samma plan, så känner Ljusets Krafter till den, och de gör nu precis allt, för att motverka de mörkas drag.

Och om ni igen skulle tänka på det logiskt för ett ögonblick, hur skulle några få, relativt sett, över hela planeten kunna manipulera och kontrollera en hel planet av människor, ett helt kollektivt medvetande? Svaret är att de inte kan det. Det kan verka så. För återigen, de följer samma plan. Och befolkningen fortsätter att följa den planen. Men många många fler över hela världen förstår planen, deras bedrägeri, deras sätt för att ha kontroll.

Och människor överallt säger ”Aldrig mer! Vi kommer inte att låta oss kontrolleras! Vi går inte med på det. Vi kommer inte att sluta kämpa!” Ja, det är ett citat. Men det är ett träffande citat. För det är där ni befinner er nu. Alla ni som är Ljusarbetare och – Krigare. Ni säger alla, ”stopp! Vi tar kontrollen nu.” Inte över varandra, utan av oss själva. Ingen kan kontrollera oss om vi inte tillåter dem att göra det.

Men den relativt lilla gruppen av varelser över hela planeten, som har gått vilse, har gett efter för den mörka sidan i sig själva, och fortsätter försöka kontrollera massans population. Den massans population har hela Ljusets styrka bakom sig: de på planeten, som ni känner till som Alliansen, och de som är ovanför planeten, Galaktikerna, också är en del av Alliansen eller utgör hela Alliansen av Ljusets Krafter. Och alla rör sig mot den lilla styrkan av mörker. Inte bara Ljusets Krafter, Alliansen, de ovanför Jorden och de i inre Jorden, Agarterna, utan också den Universella Gudskällan, den Primära Skaparen, har också sagt “nu är det nog!” och de finns också där bakom när Ljusets Styrkor rör sig. Så hur skulle ett relativt litet antal ha någon chans att vinna över Ljusets Krafter, när så mycket går dem emot?

Jag sa för några veckor sedan på ett av era samtal, att ett stort tillkännagivande skulle komma. Jag sa också att det skulle finnas flera små tillkännagivanden som föregick det större tillkännagivandet. De har kommit och kommer att fortsätta komma. Och vid en tidpunkt kan du förvänta dig att ett ganska stort tillkännagivande kommer. Naturligtvis kan jag inte berätta om tillkännagivandet nu, för mycket beror på flödet. Mycket beror på människans kollektiva medvetande, för hur och när dessa tillkännagivanden och detta tillkännagivande kommer att ske. Men vet att det kommer.

Och vet att allt, även om det verkar som om er värld är i kaos, även om det verkar vara så, så vet att skenet ofta bedrar. När ni ser er omkring ser ni förödelse, eller så ser ni förtvivlan, men vet att det också finns ljusglimtar. Det finns skönhet bakom där ni nu bara ser hemskheter.

Om ni fokuserar på skönheten istället för det hemska, så höjer ni precis i det ögonblicket er vibration. Och när ni höjer er egen så höjer ni vibrationerna hos de omkring er. Och när deras vibrationer ökar, så ökar den också hos de omkring dem. Och så vidare, och så vidare. Det är då vibrationen på hela planeten ökar.

Låt inte rädslan, låt inte de som försöker få fram denna rädsla, få kontrollen igen. Trots att de försöker få det. De flämtar för sista gången. Tar sitt sista andetag. Oavsett om det är ett andetag mot Ljuset eller ett andetag mot mörkret, så är det upp till dem. Men det är ett livets andetag, oavsett vad.

Alla ni, alla ni som är här, har antingen påbörjat era uppdrag eller kommer att börja med dem, men många vet inte ens vad dessa uppdrag innebär ännu. Följ den inre vägledningen, följ ert Högre Själv, följ vägledningen från de guider som arbetar med er, och låt dem tillsammans med er ta er in i de högre vibrationerna. Låt dem vägleda er – inte kontrollera, utan vägleda er. Om ni gör det, om ni tillåter det, så kommer ni att vara och kommer att fortsätta vara, i det exakta ögonblicket på den exakta platsen i det ögonblick, då ni behöver vara där.

Jag är Saint Germain och jag lämnar er nu i frid och kärlek. Och med den Violetta Flamman som tagits tillbaka till denna planet, till Jorden, till människans kollektiva medvetande, för att hjälpa er att rensa ut det gamla: de gamla sätten, de gamla minnena, den gamla programmeringen som inte längre behövs .

Det handlar inte om att gå framåt av styrning. Det handlar om att nå ut och nå fram till Ljuset inom er. Låt er inte styras. Låt inte de mörka krafterna inom er, ta över. Lita på er själva. Lita på Planen. Eftersom allt fungerar exakt så som det behöver i varje givet ögonblick.

Frid och kärlek till er alla.

EN SOM TJÄNAR (OWS) (kanaliserat av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er! En Som Tjänar här och Shoshanna tror vi står här bredvid. Och vi är redo att fortsätta med era frågor om ni har några. Vi kommer bara att överlämna det till er. Ni kan nu slå på era telefoner, så är vi redo för era frågor.

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Hej. Hälsningar, Shoshanna och En Som Tjänar. Räknar ni med att det Kinesiska folket någonsin kommer att bli fria?

OWS: Det gäller inte så mycket friheten för de du talar om, utan det gäller friheten för hela planeten. Det handlar inte om en viss sektion eller ett visst segment av befolkningen, utan det handlar om alla. Fokusera inte bara på ett område: fokusera på helheten. Fokusera på att alla ska bli fria. För om du gör det, så skapar du verkligheten. Du skapar över hela planeten. Du skapar allt inom en och en inom allt. Och som talesättet säger: “dit en går, går alla.” Förstår du?

Gäst: Ja. Tack så mycket.

OWS: Shoshanna, har du något att säga?

Shoshanna: (Kanaliseras av JoAnna McConnel):

Vi kan tillägga detta, om vi får, Käre Broder?

Gäst: Ja, var så god.

Shoshanna: Käre Broder. Du har ställt en fråga som funnits i tiders evigheter, den om vad frihet är? Vad är den sanna innebörden och definitionen av frihet? Du förstår, vi ser då vi överblickar världen många som är fria, många som inte är fria, många som väljer sina liv, många som inte väljer sina liv. Det här finns runt hela planeten.

Frihet är ett val, förstår du. Det spelar ingen roll var du befinner dig. Det är hur du ser dig själv. Hur du ser din omgivning. Det finns människor som har fått så kallad frihet, som är fastkedjade i sitt mörker. De är fastkedjade av sina känslor. De är fastkedjade av sin smärta. Är det frihet? Du ställer en fråga som går bortom filosofin, eftersom frihet finns i djupet av varje individs sinne och hjärta. Namaste.

Gäst: Tack.

OWS: Underbart perspektiv.

Gäst: Ja.

OWS: Finns det andra frågor här?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Okej, det handlar om en av mina visuella förmågor. Med tiden har jag sett den visuella verkligheten utvecklas, och den verkar vara relaterad till storlek. Jag kommer att ge ett praktiskt exempel. Det är som om allt blir större. Himlen är större. För ca tre år sedan, såg människor och byggnader väldigt mycket mindre ut än de gör nu. Jag skulle säga att byggnaderna och folket nu ser ungefär 2000 gånger större ut, än tidigare. Jag vet att det låter väldigt konstigt, men det är så jag upplever min visuella förmåga, och den utvecklas varje dag. Varje dag. Denna visuella verklighet förändras och utvecklas, och saker blir större och bredare, och jag får mer plats till dem. Detta startade sedan jag började meditera och sådana saker. Jag skulle vilja veta vad det betyder, snälla.

OWS: Det vi kommer att säga är välkommen till den Nya Tiden! Välkommen till de skiften och förändringar som det har berättats om. Välkommen till de högre dimensionernas vibrationsfrekvens, för du kan ha börjat ta emot eller få de glimtar som vi berättat om en tid. Och när du höjer dina vibrationer, kommer dessa glimtar att bli fler och fler tills dess de börjar smälta samman med din verklighet här. De med den lägre vibrationen av verkligheten, eller det du tror är din verklighet här, den smälter också samman med de högre dimensionella frekvenserna. Och du ser då det som normalt inte skulle kunna ses av de i de lägre vibrationerna, i denna 3D-illusion. Okej? Shoshanna?

Shoshanna: Vi vill dela med oss av vårt perspektiv. Får vi det, Käre Broder?

Gäst: Ja var så god, Syster.

Shoshanna: Snälla försök inte förstå, utan omfamna upplevelsen. Namaste.

OWS: Underbart.

Gäst: Tack.

OWS: Fantastiskt. Ja. Finns det andra frågor här?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Jag är mycket empatisk och det har känts som en börda under större delen av mitt liv. Men nu börjar jag känna att det mer är en superkraft. Har ni några råd för hur jag kan utvecklar den?

OWS: Vi skulle säga, att det är början på en superkraft, om du vill se det så. Eller så skulle vi kalla det ”Andliga gåvor.” Alla ni kommer in i detta mer och mer, och ni behöver helt enkelt tillåta det. Och när ni tillåter det, så kommer de att bli ännu mer framträdande.

Du kommer att upptäcka att din förmåga att vara empatisk, kommer att leda till andra områden, eller det du skulle kalla andra potentiella superkrafter, och sedan fortsätter det ena efter det andra, efter det andra, efter det andra. Med andra ord, när du fokuserar och tror på det, blir din tro mer och mer verklig, förstår du?

Gäst: Tack.

OWS: Och Shoshanna?

Shoshanna: Vi kan dela med oss. Kära Du, kan vi få ställa en fråga till dig?

Gäst: Naturligtvis.

Shoshanna: Vi vill fråga vad du vill göra med din empati?

Gäst: Vända på den och använda den till att förstå andra människor bättre, istället för att bara ta till mig deras känslor.

Shoshanna: Och Kära Syster, vad hindrar dig från att göra det?

Gäst: Jag blir insnörd i känslorna från andra människor omkring mig. Ibland händer det så snabbt att jag inte förstår att det inte är mina känslor. Förstår du vad jag menar? Om jag är bland människor som är upprörda och jag börjar bli upprörd, så kan det ta mig en minut att inse att det inte beror på mig, jag absorberar bara andra människors upprördhet.

Shoshanna: Kära Syster, detta är en vanlig reaktion när man har fått empatins gåva. Det är vanligt. Det som kan vässa den här gåvan, göra den mer kraftfull, är att lägga märke till ditt känslomässiga tillstånd och neutralisera det. Men det kanske aldrig blir precis så som du skulle vilja att det blir, om du inte hade den. Du kan välja i stunden att observera dig själv och neutralisera det, och inom några sekunder kommer styrkan att hjälpa andra, att finnas där för dig, förstår du.

Det som saknas här är att du tror att du måste övervinna situationen. Det behöver du inte. Du behöver helt enkelt vara medveten om den och neutralisera just då. Namaste.

Gäst: Tack.

OWS: Och vi skulle säga, kom ihåg att du har många skyddsredskap att använda, för att skapa en barriär och hålla borta de andra känslorna, så att det inte stör ditt eget syfte i det ögonblicket. Du har den Violetta Flamman som du kan använda som en barriär. Du har ditt Merkabafordon av Ljus, din Ljuskropp, som du kan använda som barriär. Du har kristaller, olika kristaller, som kan användas för att skapa en osynlig barriär, men den finns där, den är verklig, den kan användas. Allt detta kan hjälpa till att driva negativiteten bort från dig, om du använder dessa sätt, förstår du?

Gäst: Okej.

OWS: Mycket bra. Finns det andra frågor här? Någon mer?

Gäst: Ja, En Som Tjänar. Ja. Hej En Som Tjänar och Shoshanna. Jag har sett, som jag tidigare nämnde, svarta partiklar i luften. Jag upplever att jag kan se partiklar i luften. Jag är nyfiken på vad de svarta är. Det är det ena. Jag är också nyfiken på den här ljusblixten som jag fortsätter att se på höger sida av mitt öga. Jag har en känsla av att det kanske är någon familjemedlem eller någon annan, som kommer på besök. Jag är nyfiken på om ni kan säga något om det.

OWS: Allt vi kan säga dig om detta, är det är de glimtar vi har talat om många, många gånger, här. Detta händer för fler och fler av er allt oftare, och det kommer att fortsätta öka när ni tillåter det. Om du vill ha dessa glimtar av andra dimensioner, andra verkligheter, till och med bara potentiellt parallella verkligheter och liknande saker, måste du låta det fortsätta att utvecklas.

Och igen, att tro är att se. Så ju mer du tror på det, desto mer kommer du att se. Ju mer du ser skapar mer tro, vilket sedan leder till ännu mer etc etc. Och så småningom kommer du att komma till den punkt då du flyttat helt från den tredimensionella illusionen, till din nya verklighet i den femte och högre dimensionen. Shoshanna?

Shoshanna: Vi vill erbjuda dig vårt perspektiv. Får vi det, Kära Syster?

Gäst: Ja tack.

Shoshanna: Kära Syster, vårt perspektiv på det du upplever skulle upplevas mer fullständigt, om du omfamnar upplevelsen istället för att leta efter meningen i den. Det är oviktigt. Det som är viktigt är att du upplever det du gör, och låter det utvecklas när du upplever det, för meningen kommer att avslöja sig när det utvecklas.

Det avslöjas inte genom analytiskt tänkande eller meningen av det, förstår du. Meningen är att du ska färdas genom den, omfamna den, att känna och att omfamna, gör att det avslöjas av sig självt. Namaste.

Gäst: Tack.

OWS: Mycket bra. Finns det några fler frågor här? Då tror vi att det finns två e-postfrågor, stämmer det?

Gäst: Ja, tack. Den första frågan handlar om Bill Gates och vad hans agenda är. Och den andra är, varför tilläts planeten att bli överbefolkad?

OWS: Först av allt, så finns det ingen överbefolkning. Att det skulle vara så är en plan av kabalens mörka krafter, för att de skulle få möjlighet att bibehålla kontrollen. Det skulle vara mycket lättare för dem att behålla kontrollen, om befolkningen minskade i stor skala. Det var vad planen gick ut på, och gör fortfarande i många avseenden. Men det finns ingen överbefolkning, för om du tänker efter ett ögonblick, hur skulle denna planet kunna vara överbefolkad, när ni börjar röra er mot stjärnorna? Det kommer att finnas planet, efter planet, efter planet, för befolkningen att kunna migrera till, om det så att säga skulle behövas. Så det kan aldrig någonsin, bli en överbefolkning här. Det är nummer 1.

Nummer 2. Vi är inte redo att prata om någon enskild person, som den du frågat om här. Men vi kan säga vad planen är. Planen är att ännu en gång försöka minska befolkningen på planeten. Återigen för att en liten grupp människor ska kunna ha kontroll över massorna. För att om de kan minska befolkningen på planeten, så kan de lättare ha kontroll.

De försöker göra det genom många olika processer. En är detta virus nu. Det var ett försök till en avfolkningsprocess, och det skulle leda till vaccination och ID-märkning genom vaccinationen, som många till och med kallar “bestens märke.” Vi kommer inte att kommentera det nu, men vet att det hela är en del av planen från de mörka krafterna för att ta kontrollen, eller snarare behålla kontrollen här på planeten, och andra olika sätt de försöker använda sig av.

Vi säger nu, eftersom detta tagits upp, aldrig i någon form eller sätt skulle någon av er behöva ta något av dessa vacciner, förrän de är helt säkra, det vill vi bara säga. Ramla inte i fällan, som de mörka krafterna försöker använda sig av nu för att ta kontroll, behålla kontrollen och fortsätta sin kontroll över planetens befolkning. Shoshanna?

Shoshanna: Vi kan dela med oss ​​av detta. Det är ganska lätt att förstå att om en individ har en agenda, så kan den inte användas utan medhåll från andra. Så det spelar ingen roll vem individen än är, eller vad som händer, om inte tillräckligt många håller med så kan det inte ske. Det som missats här är tanken på att vi har kraften att kunna kringgå varje situation, när den inte stämmer överens med sanningen. Du förstår, att om du inte håller med, så håller du inte med och deltar inte, och stöder inte agendan för någon du inte vill. Om tillräckligt många människor är modiga nog att vara medvetna om det, så kan det inte bli av. Namaste.

OWS: Vi vill då tillägga, vet att det var mer än en halv miljon människor som stod upp mot vaccinet och ID, och alla sådana saker. Många undertecknade protester mot detta. Så befolkningen vaknar. Även om en halv miljon inte verkar vara så mycket i relation till befolkningen på planeten, men det är en procentandel som är viktig nu. Och de mörka krafterna inser att befolkningen vaknar upp. Och de gör återigen allt de kan för att hålla det borta, men det kan de inte.

Shoshanna: Vi vill tillägga. För var och en som talar så finns det 99 till. Så när du ser någon som representerar det, så kan du omvandla det till 100. Namaste.

OWS: Ja. Finns det andra frågor här?

Gäst: Ja. Den andra frågan är, när kommer vi att få se NESARA/ GESARA, och andra saker komma fram, som det med med-beds?

OWS: Återigen så handlar det om timing. Först tänkte vi säga “mycket snart.” Det kan inte användas här, är det vi försöker säga. Vi kan inte ge någon tidsram för det, för vi vet inte just nu, eftersom det kollektiva medvetandet skiftar och ändrar tidsram varje ögonblick. Sedan skiftar det igen och igen. Så det går inte att säga när detta kommer att bli. Men det sammanfaller, eller kommer att sammanfalla, med Händelsen, med Solblixten. Allt detta är en sammanlagd process, inte avskild från den andra. Okej? Shoshanna?

Shoshanna: Vi kommer att dela vårt perspektiv här, och det är att varje varelse måste vara tacksam; ha ett överflödande medvetande för att attrahera det man vill attrahera. Detta koncept eller denna tanke om överflöd för alla, finns inte förrän allas medvetenhet är överflödande, förstår du. Så är det, förstår du. Namaste.

OWS: Ja. Mycket bra. Då är vi klara med frågorna för denna gång. Shoshanna, har du något meddelande du vill avsluta med?

Shoshanna: Inte denna gång.

OWS: Mycket bra.

Då säger vi bara, “fortsätt, fortsätt.” Gör allt ni kan för att hitta lugnet inom er själva för allt detta.

Vi har sagt många gånger, “spänn fast era säkerhetsbälten, för resan kommer att bli ganska guppig.” Ja, ni ser stenarna nu. Ni är i stormen.

Som vi har sagt många, många gånger, att medan ni är i denna storm, så är det bra att stanna i stormens öga. Var i stillheten i stormen. För om ni kan det, och många av er från diskussionen tidigare, tycker sig kunna det. Ni ser hellre skönheten runt er än det fula.

Ni försöker hitta det positiva som finns där istället för det negativa. Ni försöker alltid föra fram Ljuset istället för att fokusera på mörkret. Och om ni fortsätter att göra det, kommer allt att gå bra.

Shanti. Frid vare med er. Var den enda.

Kanaliserad av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.
If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.
“Believing is seeing!”
Översättning: Maggan

You may also like...