Sananda via Pamela Kribbe, 6 juni 2020

Sananda via Pamela Kribbe

6 juni 2020

Äg Ditt Bagage och Heala det Förflutna

Kära Vänner,

Jag är Jeshua. Känn min energi mitt ibland er. Jag är er vän och broder, inte någon som är upphöjd över er. Jag är er kompanjon, en medspelare i det spel ni spelar på Jorden, som är ett spel av ljus och mörker. Det är ett spel som är bekant för er, med dess toppar och dalar, dess höjder av glädje, förbindelse och förening, och dess sänkor av rädsla, förtvivlan och förödelse.

Jag ser er alla och jag vet att ni har upplevt extremerna av de mänskliga förhållandena. Känn det inom er en stund, och häng inte på något dömande huruvida något är ljust eller mörkt. Något är inte bättre än något annat, båda är en del av det jordliga livet.

Inombords känner ni till båda extremerna. Känn hur rika ni är, hur långt ert medvetande har kommit. Ni är gamla själar som sett och upplevt mycket. Ta den visdomen, rikedomen av upplevelser ni haft, och observera den. Känn hur ni blir lugna och fridfulla när ni betraktar hela vidden av den upplevelsen.

Lägg också märke till att ni fått med er mycket annat från ert resande på Jorden. Ni har, så att säga, tunga bördor med ”bagage” från det förflutna, men nu är det dags att släppa de bördorna. Det är bara när ni är fria från det förflutna, fria från det gamla, som ni kan kliva över tröskeln till en ny tid.

Ta en ingående titt på ert bagage. Föreställ er att er rygg är nertyngd med utrustning: väskor, ryggsäckar, alla möjliga saker. Ni tar av ert bagage och lägger ut det i en cirkel runt er, och då ni gör det, hedra varje sak, släng inte bort något. Detta har varit mycket rika upplevelser som är värdefulla och har skänkt er mycket.

Plocka upp varje del av bagaget och se på dem med djup respekt då ni visar upp dem i cirkeln omkring er. Lägg ut alla delarna tills ni känner er fria och utan bördor. Upprätthåll ändå en uppskattande och tacksam relation till detta bagage, för alla dessa upplevelser har fört er dit ni är nu. När ni har gjort klart med att lägga ut alla delarna, sitt i mitten av cirkeln och tacka dessa energier från det förflutna.

Se på höjdpunkterna. Ni har varit här på Jorden förut och i alla era liv har ni haft intensiva stunder av upplysning, av sanning, av klarhet. Kalla på de stunder då ni insåg vem ni är; de stunder ni känt intensiv förbindelse med någon annan person; de stunder ni känt hur er själs energi flödat och rört Jorden. Sådana stunder har funnits. Kom i kontakt med den energin och be den komma till er. Erkänn er storhet och er visdom. Erkänn ert inre vetande, för ni är gamla och visa.

Se nu på andra delar av bagaget, de som känns mycket tyngre – känslor av sorgsenhet, desperation, övergivenhet – och bjud också dem att komma fram. De har burit den energin åt er. Mänskliga känslor hör till livet här på Jorden. Rädsla, förtvivlan, tvivel är inte något dåligt, de finns här som en del av den Jordliga upplevelsen. Det är just i kontrasten med det goda och det ljusa som dessa mörkare energier lär er något om det mänskliga tillståndet och vidden av det som gör er mänskliga. Dessa gamla bördor – och att ni levt genom dem – är precis det som gör er till en djupt mänsklig, medkänslig lärare och förebild för andra. Detta är inget som ska kastas bort.

Det är när ni till fullo erkänner dessa tunga bitar som era egna, när ni fullt ut omfamnar och erkänner deras värde, som ni blir en vis lärare, en förebild för andra. Någon som kan intyga från en kärlek inombords som inte dömer, en kärlek som inkluderar allt, en kärlek som erkänner den Enda i någon annan, till och med när denna annan sitter fast i destruktivt beteende. Däri ligger nyckeln till övergången till en ny tid: omfamnande ert ljus och er visdom, liksom omfamnande er rädsla, er litenhet och ert tvivel. Genom att erkänna och acceptera allt det i er själva, omfamnar ni er totala mänsklighet. Det är den tröskel ni nu står på, på vägen till den Nya Jorden.

Ni kan också föreställa er denna process på ett annat sätt. Alla ni här innehar en naturlig förståelse av andlighet, av att leva från hjärtat. Från de högre chakrana i ert energifält: hjärtat, halsen, tredje ögat, kronan, ni förstår mycket. Ni har alltid förstått vad som faktiskt pågår på den nya Jorden genom att leva från ert hjärta och er själ. Men, eftersom ni levt liv på Jorden där den energin inte hedrades, i tider ni inte kände er välkomna och hemma i, så har ni upprätthållit smärta i de tre lägre chakrana: ert solar plexus, nära er mage; ert navelchakra, era känslors sårbara center; och ert rotchakra, er svanskota, er förbindelse med Jorden. Medan, hos många av er, de högre chakrana är utvecklade och öppna för det nya, så lever smärta i de tre lägre chakrana: gamla minnen som ingjuter rädsla och till och med en ovilja att leva på Jorden igen.

Kan ni se att det finns olikheter i ert energifält? Det finns tider när det fanns en önskan om och hemlängtan till en annan värld, en som påminner om Hemmet med dess vibration av lätthet och harmoni, enkelhet. Ja, det lever inom er och det är ofta det som egentligen får er att gå framåt här på Jorden, minnet av det och längtan efter det. Men i andra tider glömmer ni, eller undviker, den andra delen av energifältet: den plågade delen, den del som lever i de lägre chakrana, den traumatiserade delen av er varelse. Här finns intensiv rädsla för att fullt ut engagera sig i livet, för att verkligen leva från ert hjärta och visa det för andra människor. Denna rädsla drar i er och får er att tveka, precis när ni står på tröskeln till den nya tiden.

För ni är där, ni får alla kontakt med den nya Jorden, som nu vaknar upp genom er. Ändå finns där den gamla smärtan i er, som ibland förefaller hålla er tillbaka och dra er bort; en smärta som ni inte vet vad ni ska göra med. Och jag vill säga: ni kan inte inträda på den nya Jorden från bara de fyra övre höga chakrana – det är inte möjligt. Bara om ni kan vara totalt och fullt ut mänskliga kan ni passera över tröskeln. Och det betyder att ni vänder er till den smärta i er som håller er tillbaka och att ni omfamnar det som gör motstånd, med kärlek och ömhet.

Energin i era övre chakran är ibland alldeles för ymnig, vill för mycket, för snart. Ni går ibland alldeles för långt före verkligheten inom er, därför att ni alla i ert hjärta är så förbundna med föreställningen om den nya Jorden. Men det lever fortfarande ett barn inom er som blev plågat när det möttes av missförståelse och avvisning, smärta och lidande.

Jag vill säga er: ta detta barn på allvar. Det är inte en kedja runt era ben som håller er tillbaka, det är en del av er väg. Det är bara genom att lära er stå på knä inför detta barn, genom att titta på det, ansikte mot ansikte, och verkligen höra dess berättelse för att fullt ut förstå och ta emot detta barn med alla dess känslor, som ni blir en medborgare på den nya Jorden.

Det är precis när ljuset strålar milt genom de lägre chakrana av er varelse som ni blir en mänsklig varelse på den nya Jorden. Och den energin av medkänsla och förståelse, den jordade andligheten, den för ni vidare till andra människor vilkas utveckling sker på samma sätt som er. Det är ett steg vi tar tillsammans, som är fött ur ett erkännande av varandra, en uppskattning av mänskligheten i varje mänsklig varelse: den längtan, det inre vetandet, den visdom som finns i den andra, och också det torterade barnet, det desperata, ilskna, sorgsna barnet som gör motstånd. Kan ni sträcka ut er hand också till det barnet, till den energin? Det är frågan.

När ni inte gör detta, skapar ni en konflikt inom er som kan utarma er. Den övre delen av ert energifält vill gå framåt, är otåligt och kan inte vänta. Den lägre delen gör motstånd, motsätter sig, eftersom den inte tror eller har tillit. Och när den övre delen vänder sig bort från den lägre delen känner den lägre delen sig ännu mer övergiven och kvarlämnad, och då gör den ännu mer motstånd.

Det här kan gå så långt att det orsakar klagomål i er kropp vilket, faktiskt, representerar den blockerade energin. Dessa klagomål är ett annat sätt för ert inre barn, det torterade barnet, att be er: ”Sluta med det du gör och gå ner på knä inför mig och lyssna på mig. Jag är ännu inte redo att gå över tröskeln, men om du är här för mig, om du hjälper mig, om du har tålamod med mig, då kanske vi kan göra det tillsammans”. Det är er utmaning i denna tid.

Jag känner den övre delen av er, som jag nu kallar den. Energin som finns i de övre chakrana vill bygga den nya Jorden, vill förändra den yttre världen och göra skillnad. Men jag säger er: ni kan inte passera tröskeln som en halv mänsklig varelse. Det kräver mod ibland, att vända sig inåt mot smärtan och mörkret och att stå inför det rätt och slätt. Jag inbjuder er nu att göra detta tillsammans med ert inre barn.

Föreställ er att ni fortfarande är omgiven av ert bagage från det förflutna. Låt nu de mörkaste och tyngsta bitarna komma fram. Där ni har känt er som mest förtvivlad, låt en figur i form av ett barn träda fram. Ta er tid att lugnt se känslorna i barnets ansikte. Se det framför er och observera det på ett mycket objektivt och milt sätt.

Fråga barnet om det vill komma till er; tala om för det: ”Jag skulle vilja träffa dig”. Uppmuntra det genom att sträcka ut er hand. Detta barn har varit ensamt i så lång tid så det kanske inte kan överlämna sig på en gång. Håll kvar ögonkontakten och säg till barnet att det hör hemma hos er, att ni aldrig kommer att överge det, och att ni vill göra en resa tillsammans med det. Se om barnet vill komma närmare eller om ni kan ta dess hand och fråga vad det behöver som mest just nu. ”Hur kan jag stå till tjänst för dig? Vad kan hjälpa dig att slappna av och ge dig mer lätthet och nöje?” Fråga det och bara genom att ställa dessa frågor öppnar ni upp till barnets energi.

Föreställ er nu att detta barn har tillåtelse att leva inom er, att ni ger det en plats. Se efter var det naturligt vill vara i er kropp, var barnet kan boa sin energi för att få till stånd en positiv förbindelse med er, för hjälp och vänskap. Detta barn har burit det förflutnas börda åt er, de gånger ni känt er sorgsna, desperata, plågade. Men det innehåller mer än bara denna energi. Det etablerar också er anslutning till er jordliga kropp, er fysikalitet, er livskraft och vitalitet.

Föreställ er detta barn när det återhämtar sig, slappnar av, känner glädje och upplever ert beskydd. Känn vad det gör för er kropp och för er energi. Detta barn kommer att hjälpa er jorda er så att ni verkligen kan stå upp i er egen jordliga mänsklighet, helt och fullt. Detta är nyckeln till den nya Jorden: att bli hel inombords. Se värdet och upplevelsen av både era ljusa och mörka sidor, de upphöjda känslorna och de mörka, smärtfyllda känslorna. Båda har något att tillföra er, och i slutändan gör de er hela och kompletta – om ni accepterar dem.

Låt oss nu ta ytterligare en titt på den nya världen, denna nya Jord. Med barnet inom er integrerat i er varelse tar vi ett steg över tröskeln. Observera vad ni ser här. Hur ser denna nya Jord ut, och vilken känsla förmedlas? Vad ser ni först och hur svarar ni på det? Låt healing-kraften från denna nya Jord interagera med er och känn hennes inbjudan.

Ni är välkomna här och mer än välkomna. Och medan ni är här, se er omkring och ni kanske får se naturperspektiv, lugn och enkelhet. Ni känner att detta attraherar er; något i denna nya värld inbjuder er. Se efter om det dyker upp en plats som ni dras till. Låt den platsen ledigt och naturligt stiga upp inom er: kanske en plats i naturen, eller en plats med andra människor, eller djur, eller en särskild boplats. Vad det än är, upplev den. Denna bild borde säga något om er framtid.

Känn vad den nya Jorden kommer att låta er få veta. Vem är ni på den nya Jorden, och hur upplever ni er själva? Vad gör ni där? Se om det finns något ni naturligt älskar att göra, vad ni verkligen tycker om att göra. Det ni naturligt gör där existerar redan inom er, för det tillhör er. Det kan vara något ni gör ensamma, eller det kan vara något ni gör tillsammans med andra, men det är något som är fritt från ängslan och bereder er nöje. Det gör också andra lyckliga och inspirerade. Men det är för det mesta förbundet med det faktum att ni upplever ert eget energiflöde och att det skänker er glädje.

Och nu släpper vi bilden av framtiden på den nya Jorden för att vara tillbaka i nutid och känna er egen styrka. Ni har förmåga att heala det förflutna. Det är lika enkelt som att sträcka ut er hand till ett litet barn – det är det. Inga högstämda ideal eller planer kommer att göra någon skillnad. Allt som krävs är den enkla gesten av att stå på knä inför ett litet, sårat barn.

Jag ber er alla att göra detta, för er själva och för världen, därför att det healade inre barnet också är nyckeln till förändringar på en global nivå. Det är precis som ett resultat av den djupa inre kamp som människor för inom sig, deras motstånd mot deras eget mörker som orsakar så mycket konflikter mellan mänskliga varelser och mellan raser och folk. Detta motstånd finner sin väg till den kollektiva nivån.

Men det finns en pågående förändring; människor hör kallelsen från den nya Jorden. Jorden kallar på er och vill hjälpa och stötta er i denna process av att omfamna er mänsklighet. Ni kommer att märka, när ni startar denna process, att ni stöttas av Moder Jord, att hon skänker er glädje och styrka i livet. Inom själva Jorden pågår en rörelse, hon vill förändras och attrahera en ny energetisk verklighet. De gamla strukturerna baserade på kamp och rädsla kommer att rämna. Den nya Jorden kan inte längre tolerera dessa strukturer; de kan inte längre överleva. Ni är i förgrunden och vid tröskeln till det nya, även om ni omkring er ser kaos och tumult. Håll er mycket lugna inom er på er inre väg. Det gör skillnaden, det öppnar vägen till en ny, healad Jord.

Tack så mycket för er närvaro. Jag är djupt förbunden med er alla.

© Pamela Kribbe

www.jeshua.net

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...