Saint Germain och ’En Som Tjänar’ Via James McConnell den 29 september, 2019

Saint Germain och ’En Som Tjänar’

Via James McConnell

den 29 september, 2019

SAINT GERMAIN (Kanaliserad av James McConnell)

Jag är Saint Germain. Jag har kommit hit vid den här tiden, för att förmedla vissa nyheter till er.

Det är nyheter som ni redan kanske känner till. Men många runtom på planeten gör det inte. Det är nyheter om att de energivågor som har kommit in på planeten höjer medvetandet runtom hela planeten. Och att alla som upplever detta, ALLA som upplever det runtom planeten, även höjer sitt medvetande. Fastän man kanske inte vet att man gör det, fastän man inte ens förstår vad medvetande är, såsom ni nu känner till det.

Men var medvetna om att ni nu dagligen är på väg till de högre vibrationerna, till och med timme för timme, och ögonblick för ögonblick. Ni upplever en höjning i dessa vibrationer och den efterföljande medvetandehöjning som är en följd av den. Ni känner alltmer av de saliga förnimmelserna som följer av detta. För allting öppnas nu upp för er. Allting öppnas upp för er i de högre vibrationerna och i den högre fjärde och i den femte dimensionen. Ni märker att det är där ni alltmer befinner er. Och om ni inte gör det, så kommer ni att göra det. För allt handlar om en process av att fortsätta acklimatisera er till energierna och att fortsätta ha avsikten att höja upp er alltmer.

Bara genom att ni har avsikten att höja era vibrationer så gör ni det. Ni kanske inte är medvetna om det, men försök göra det. Lägg märke till att ni under dagen på något sätt befinner er i stiltje och helt enkelt säger: ”Stopp! Nog är nog!”, höj då er vibration via er avsikt. Tänk på något underbart. Tänk på en lycklig plats. Tänk på något vackert.

Eller ännu bättre: gå ut och upplev skönheten. BLI skönheten. Känn att den rör sig inom er, genljuder inombords, livskraften överallt runtomkring er. Denna Jordens livskraft, livskraften hos alla levande ting här på planeten finns ständigt här.

Bara låt er själva alltmer uppleva det. Rör vid en växt, ett träd, en blomma och känn medvetandet inom växten, trädet, blomman. Doppa handen i ett vattendrag, helst en strömmande bäck eller havet. Känn medvetandet där. Till och med vattnet som kommer från kranen till en skål eller en kopp innehåller medvetande. Känn det alltmer. Bli ett med det. Höj enhetsmedvetandet inom er. Bli detta enhetsmedvetande.

Det är vad den här uppstigningen handlar om. Förena allting inom er, inom den gränslösa varelse som ni är. Ni tar kontakt med allt liv runtomkring er. Detta är uppstigningen.

Många av er har tidvis upplevt de ögonblick då ni uppsteg, men ni förmådde inte just då hålla energierna, eller så rådde olika omständigheter som drog er ner tillbaka, precis som de tre systrarna som tog sig ner tillbaka för berget (när de besökte Mt Shasta) och kände den sjunkande vibrationen när de tog sig neråt.

Precis som de av er som färdades till kratern (Leta efter urtida dokument) kände samma sak när ni tog er neråt från kratern tillbaka till er lägerplats, ni förlorade inte vibrationen helt och hållet, men ni kände skillnaden både när ni tog er ner och bokstavligen tog er uppåt, fysiskt, och ni kunde känna hur energierna steg och sjönk.

Detta är vad allt detta nu handlar om, när ni alla förbereder er för att ta del i den första uppstigningsvågen. En del av er befinner er nu redan i denna uppstigning.

Bli inga grottmänniskor. Stanna inte kvar i er ensamhet, för det är inte vad ni är här för. Ni är här för att höja er själva, ja, men att sedan hjälpa andra att höja sig själva. Och det kan ni inte göra utifrån en grotta. Ni kan bara göra det genom att återvända ner och på nytt börja blanda er med de andra.

Men medan ni gör det, upprätthåll kraftfältet runtomkring er, om det så är den Violetta Flamman eller er Merkaba, eller vadhelst det kan vara – ett ljusrör. Håll det runtomkring er och låt det ge er det beskydd som ni behöver för att hålla er i de högre vibrationerna, fastän ni befinner er mitt i de lägre vibrationerna. Ni kan göra det. Men det är inte lätt. Det är varför de av oss som har uppstigit inte så ofta kommer ner tillbaka och vistas i de lägre dimensionerna, i de låga vibrationerna. Vi kan göra det, men vi väljer för det mesta att inte göra det.

Men som ni så många gånger har fått höra, när ni fortsätter höja era vibrationer för att träffa oss, så kommer vi och har ett möte med er. Det är ett löfte från oss alla, alla som finns här och handleder er, alla som ni ännu inte har träffat i det här livet. Det är ett löfte från oss alla. Vi ska bringa oss i samklang med er och ni tonar in er till oss.

Jag är Saint Germain. Nu lämnar jag er. Men fortsätt hålla den Violetta Flamman överallt runtomkring er. Känn att den bränner bort allt gammalt skräp, all gammal programmering. Visualisera att det sker. Ni blir till en flamma, en evig flamma som lyser klart genom all evighet.

Må Frid och Kärlek vara med er alla.

 

EN SOM TJÄNAR (Kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om mani padme hum, hum, hum. Hälsningar till er! Här är En Som Tjänar.

Vi har ett litet meddelande som vi måste få fram till dem som reste i bergsområdet, till Mount Shasta, och det kommer från Kära Adama. Adama planerade att komma igenom, men tog beslutet att inte göra det den här gången. Men han var där med er, vilket också många andra var, tillsammans med er.

Han sänder nu ett meddelande om att ni inte har en aning om hur nära ni var att i själva verket kunna gå in genom ingången. Men det var inte dags för det. Men ni förstår nu att ni är ingången. Ingången finns inom er. Och det är den vibrationen som behövs för att framkalla förståelsen om att de som finns här på ytan kommer att kunna umgås med dem som kommer djupt nerifrån, förståelsen om att de som kommer nerifrån rör sig i en frambrytande process som de under en tid har arbetat med. De kommer att dyka upp till ytan och förbereda sig på att få träffa alla som är redo för det, när ni fortsätter acklimatisera er till energierna, dessa vågor av energi, vågor av medvetande som är på väg in och höjer frekvensen över hela planeten. Detta är vad som behövs för att på nytt förverkliga förbindelsenen, med familjerna underifrån ytan och med dem som befinner sig här ovanför ytan.

Allt detta kommer samman i det stora kompressions-genombrott som nu vid denna tid närmar sig.

Har ni nu några frågor för En Som Tjänar och Shoshanna? Ni kan nu slå på era telefoner så att ni ska kunna ställa er fråga. Och det behöver nödvändigtvis inte vara en fråga. Ni kan också berätta, om ni vill, allt som ni under meditationen har upplevt.

Gäst: Ja, En Som Tjänar och Shoshanna. Jag läste nyligen något som var skrivet av Lisa Renee. Hon sade att vi kan rikta negativ polaritet, positiv polaritet och en neutral punkt, som positioner för att manifestera energi. Så jag talar här om manifestation. Jag har förstått gällande manifesterande från negativt och positivt, men jag gissar att jag inte förstår gällande manifesterande från en neutral punkt. Så jag undrar ifall ni kanske kunde tala lite om manifesterande från en neutral punkt och sedan kanske också om positiva manifestationer.

EST: Först av allt så förstår vi inte helt din åtskillnad som du gör här, i termerna av manifesterande. Manifesterande är helt enkelt att man kan manifestera vad man vill i sitt liv, om det så är en fysisk manifestation eller något som liknar en känslomässig manifestation, något annat som ligger djupt inombords. Så det beror på exakt vad du refererar till här. Du kan manifestera genom enbart din avsikt.

Nåväl, ifall du talar om att manifestera en annan varelse, såsom att en Uppstigen Varelse ska komma till dig, eller att en av Galaktikerna ska manifesteras, nåväl, det är en helt annan situation. För om du vill manifestera någon annan utanför dig själv, så är det viktigt för denna att du önskar manifestera önskemål att bli manifesterade för dig, förstår du? Är detta vad du refererar till?

Gäst: Nåja, nej, jag tänkte inte riktigt på att manifestera en annan varelse eller något sådant alls. Men säg bara ett resultat för samhället eller personligen, eller så. Jag kan förstå hur människor skulle kunna ha, låt oss säga själviska motiv och göra manifestationer för negativa syften för sin egen vinnings skull. Jag kan förstå hur någon kan ha positiva avsikter, om det så är för ens eget liv eller för världen generellt, eller någon annan som vill manifestera. Men jag förstår inte hela poängen med att manifestera utifrån en neutral punkt.

Shoshanna: (Kanaliserad av JoAnna McConnell): Vi kan berätta.

EST: Javisst.

Gäst: Okej.

Shoshanna: Vi kan delge vårt perspektiv till dig, Kära Syster. Får vi det?

Gäst: Javisst.

Shoshanna: Att manifestera utifrån en neutral hållning är skapande i sin renaste form. Skapandet i sin renaste form är neutralt. Gudsenergin, Källans energi är neutral. Så när en människa kan komma till en punkt av neutralitet i manifestationsprocessen, så sker det i sin renaste form.

Tanken om manifesterande från en positiv eller en negativ hållning är en tredje-dimensionell åsikt. Det är en tredje-dimensionell manifestation som är genomsyrad av vidhäftningar, genomsyrad av önskningar om ett specifikt resultat. När människan kan komma till en plats av fullständig neutralitet, så är det som blir manifesterat perfekt för denna upplevelse. Var detta till hjälp för dig?

Gäst: Ja, det hjälper mig utmärkt och det förtydligar allt, för jag hade redan liksom kommit fram till insikten om att vi behöver komma till denna neutrala ståndpunkt. Men ni placerar det i termerna av tänkande, såklart, negativt och positivt, det är uppenbarligen 3D-tänkande, så javisst, det liksom hjälper mig att öka min förståelse om det. Ja, man ska bara glömma det negativa och positiva och koncentrera sig på det neutrala. Så ja, tack så mycket, det var till stor hjälp.

EST: Det var underbart, det som Shoshanna berättade. Det skulle också vara till hjälp att tänka i termer av begynnelsen av skapelsen och hur där inte fanns något positivt eller negativt vid den tidpunkten. Det var bara neutralt. Och skapelsen ägde rum utifrån en neutral förståelse eller ståndpunkt, för det fanns ingenting annat. Det är det perfekta förhållandet för att skapa. Okej?

Gäst: Okej, mycket bra, Tack så mycket.

Shoshanna: Namaste.

EST: Finns det några fler frågor nu? Inget mer?

Shoshanna: Det finns fler. De dröjer en stund.

EST: Vi ger det en stund till då och ser vad som händer.

Gäst: Jag har en snabb fråga. Kan ni förklara lite om kompressions-genombrottet för mig? Jag förstår att vi befinner oss i Fotonbältet på en viss plats där ljuset från olika energier, från Sirius, Andromeda (jag vet inte om min information stämmer), men allt kommer samman och det är vad som i grund och botten träffar Jorden? Något sådant?

EST: Vi hjälper dig att förstå detta. Kompressions-genombrottet är kompressionen av alla energier som kommer ovanifrån planetens yta och alla energier som kommer underifrån planetens yta, för att alla vid en tidpunkt utöva ett tryck på planetens yta. Så visualisera detta. Bara se planeten, planetens yta och energier som kommer ner, alla dessa vågor av energi som har kommit ner och alla energier som kommer nerifrån, från Telos, från Agarthas nätverk, allt det som kommer upp och alla energier trycker på vid ytan och trycker allt mörker som fortfarande finns kvar och vadhelst som kvarstår och alla energierna pressas till ljus, och skapar just då helt enkelt ljus på ytan.

Kan ni se det? Det är vad man talar om såsom kompressions-genombrottet vilket förverkligades av Plejaderna genom denne, Cobra.

Vi är alltid nyfikna. Denna fråga, Kära Syster, får vi fråga varför du ställde denna fråga?

Gäst: Javisst. För det nämndes av En Som Tjänar i hans meddelande och jag ville bara få ett litet förtydligande om exakt vad det betydde.

Shoshanna: Åh, okej. Enkelt. Namaste, då.

Gäst: Tack. Gäst: Tack så mycket. Det är fantastiskt.

EST: Shoshanna, finns det något att tillägga här?

Shoshanna: Vi är nyfikna.

EST: Mycket bra. Finns det fler frågor här nu?

Gäst: Jag har en fråga.

EST: Ja.

Gäst: Jag är ett praktiserande medium och jag tror att detta kan hjälpa många andra människor. Under min resas gång har jag haft olika sätt att kalla in guider och andeväsen och sådana saker när jag lägger kort och så, när jag samverkar med andra varelser. Bara en övning i urskiljning, vilket sätt skulle vara rätt för att kalla in endast positiva kärleksfulla varelser och för att säkerställa att jag är skyddad i det utrymmet?

EST: Till att börja med så måste du ha avsikten för detta och sedan bara var medveten om att du får beskydd av ljuset.

Att ständigt ta in ljuset, är emellertid sättet som du ska göra det på. Du kan ta in ljuset från solen, du kan bara visualisera ljus överallt runtomkring dig, ett ljusrör, den Violetta Flamman runtomkring dig, din Merkaba runtomkring dig, vad det än är, men gör det till att VARA LJUS. Och be om beskydd och vet att du är skyddad av detta ljus. Men du måste ta med visualiseringen med detta ljus.

Det här är varför alla närsomhelst, om det så sker genom denne, James, eller någon annan källa, använder guidade meditationer, de skyddar sig alltid med ljuset. I synnerhet närhelst ni befinner er i en utanför-kroppen-upplevelse; ha alltid ljuset med er. Och när ni arbetar med mediala gåvor, ha här ständigt ljuset med er. Okej? Shoshanna?

Shoshanna: Ja. Vi har en sak att berätta för dig, Kära Syster. Får vi dela vårt perspektiv med dig?

Gäst: Naturligtvis. Tack.

Shoshanna: Kära Syster, vi märker att du är en varelse som är skyddad och att du är av ljuset. Det är vad vi ser gällande dig. Vi ser oskuldsfullhet i dig.

Det som eventuellt kan hända är att om det finns någon annan i din närvaro som önskar få information att komma igenom dig på sina vägnar, så kan denna individ inte vara skrämmande. Denna individ kan inte vara frustrerad, skräckfylld eller negativ på något sätt. Så du måste förbereda individen på att du läser in dig på att bli centrerad och balanserad i ljuset. Om detta inte sker, så kan denna individ bjuda in andra individer av ett negativt slag till din upplevelse. Låter detta vettigt, Kära Syster?

Gäst: Ja det gör det.

Shoshanna: Det här är vad vi ser. Så du måste inte bara skydda dig själv, vilket du redan vet hur du ska göra, utan du måste förbereda den andra individen för att också ta emot beskydd. Låter det vettigt för dig?

Gäst: Ja, det gör det och det är till stor hjälp.

Shoshanna: Ja. Namaste, Kära Syster.

Gäst: Tack så väldigt mycket.

EST: Mycket bra. Finns det fler frågor?

Gäst: En Som Tjänar.

EST: Ja?

Gäst: Ni vet, när jag fortsätter på det som Shoshanna precis sade gällande beskydd och allt det, så var jag med om något som kom till min medvetenhet under det senaste veckoslutet. Det var en individ, en av mina döttrars vänner, som uppträdde väldigt vilsekommet. Jag kände förstås att något var mycket galet. Som fullständigt bortkopplad. Så jag började ställa frågor och kom till insikten om att denna person hade vidhäftats med en hel drös entiteter. Min fråga till er är, finns det ingen gräns för entiteter som man kan omges av? Den här personen hade en hel del entiteter, fler än vad jag någonsin har insett att någon möjligtvis kan ha fästade vid sig. Är det möjligt?

EST: Först av allt så är tanken på bihang här inte alltid vad ni tror att det handlar om. Javisst, det kan finnas dessa negativa bihang och tidvis förekommer. Men inte lika mycket som ni skulle kunna tro att det finns. Nåväl, det betyder inte att en individ inte kan ha dessa bihang och ibland till och med till en punkt av besatthet. Detta kan ske.

Men det sker mer i era fabler, era filmer, alla dessa slags ting som fortsätter nära sig på den här rädslan och förståelsen om de mörka krafterna som finns där ute. De vill att ni ska tro på det sättet. De vill att ni ska tro att det finns bihang och besattheter och alla dessa saker, för att höja kvoten av rädsla runtom planeten. På deras vägnar har det tjänat ett syfte i över tusen och åter tusen och tusentals år här.

Nu håller detta med all säkerhet på att skifta och förändras. Och i och med att medvetandet fortsätter höjas, så är konceptet eller ens den praktiska tanken på besatthet och bihang här mindre och mindre och mindre. För de som höjs i vibration kan inte ha dessa slags bihang vidhäftade till sig, de som du här nämner. Kan man ha fler än någon annan? Javisst, så kan det vara. Men det blir färre och färre och färre. Är detta vad vi skulle kunna säga, Shoshanna?

Shoshanna: Ja. Vi kan berätta mer om det här. Får vi dela vårt perspektiv med er?

Gäst: Ja, Kära, javisst.

Shoshanna: Vår Kära Syster, ifall du är känslig för en annan varelse och du känner att de har bihang som är negativa och du vill hjälpa, så vill vi tala om ett par saker här. Det första är att personen som du berättar om är ledsen och deprimerad och känner sig väldigt separerad. Stämmer det?

Gäst: Det stämmer.

Shoshanna: Den individ som känner dessa saker bjuder in negativitet till sitt liv, om det så är en annan person som önskar vara negativ tillsammans med en, eller andra entiteter som finns utanför den tredje dimensionen, kanske i den första eller andra, och som när sig på dessa slags emotioner: depression, separation, ångest, rädsla osv.

Så till dig, och du är en Ljusarbetare som kan hjälpa den här personen. Vi vill först av allt be dig att få den här individen till att dansa, spela musik, höja vibrationen i huset, skapa glädje (och du vet hur man gör det), skapa glädje för den här individen, för de här entiteterna kan inte fästa sig vid glädje. De kommer att flyga iväg. Så man måste göra ett försök att lära den individ som känner denna nedstämdhet och depression att finna glädje.

Vi tycker att den snabbaste vägen för att finna glädje är genom musik. Låter detta vettigt för dig?

Gäst: Perfekt. Mycket bra. Tack så mycket.

Shoshanna: Ja. Vi vill be dig att hjälpa till med detta. Namaste.

EST: Här vill vi tillägga, det är James som sänder oss meddelandet här, och det handlar om er film ”Star Trek” och en specifik episod där Kapten Kirk, några i hans besättning och Klingonerna fanns med. De attackerades, kan man säga, av en varelse från en annan dimension som närde sig på deras rädsla och deras ilska och alla dessa ting. Den kom in i skeppet och förorsakade att två i besättningen på Enterprise och av Klingonerna började slåss med varandra och blev ilskna och allt det, och de ville ha ihjäl varandra och allt det. Vi vet inte vem av dem det var, troligtvis Spock, som insåg att man för att få slut på allting, måste få den här varelsen att släppa taget om dem, att lämna dem, de måste släppa all rädsla, all ilska, allt det. Och vad de gjorde är exakt vad Shoshanna säger. De dansade inte nödvändigtvis, men de började skratta. De pratade med varandra och berättade för den andra sidan att det var vad de behövde göra för att bli av med denna vidhäftade entitet. För ingen ville ha detta bihang. De började skratta och skämta med varandra och dunka varandras ryggar och sådana saker. Och entiteten kunde inte vistas i den energin, så den lämnade skeppet. Det här är ett exempel på vad vi talar om här.

Shoshanna: Vi har en sak till att berätta för dig, Kära Syster. Får vi?

Gäst: Javisst.

Shoshanna: Vi märker, och vi ber om ursäkt för att vi är så här raka, men vi ser att din dotter hyser medlidande med denne.

Gäst: Det gör hon verkligen.

Shoshanna: Och lyssnar också på hennes berättelser som blir förstärkta hos denne. Så du kanske på ett sätt önskar påverka din dotter, för att förklara för henne att medlidande inte är medkänsla. Samt att när man lyssnar till dessa berättelser som är ledsna och deprimerande, så skapar man mer av det för den personen. Så ifall du kunde påverka din dotter till att hitta ett sätt att lyfta upp den här individen, snarare än att gå med i storyn. Låter det vettigt för dig?

Gäst: Det gör det. Jag försöker fjärma mig när jag hör dem samtala tillsammans där han drar in allt negativt. Jag pratade om det med henne, så hon är medveten och hon berättade för mig om hans bakgrund och anledningen till att han befinner sig i den här svåra belägenheten eller det tillstånd där han just nu är. Så hon förstår. Och jag ska prata med henne på nytt, mer som vägledning och i ett försök att hjälpa honom ut ur det.

Shoshanna: Ja. Det påverkar helt enkelt en annan varelse såsom din dotter, som kanske inte inser att hon har ett stort inflytande över honom. Låter det vettigt för dig?

Gäst: Ja det gör det. Tack.

Shoshanna: Namaste.

Gäst: Tack så mycket. Namaste.

EST: Här måste vi gå vidare. Finns det någon sista fråga? Sedan behöver vi släppa kanalen.

Gäst: Jag har en fråga.

EST: Vi tar två frågor till, eftersom ni båda kom in här. Två till och sedan släpper vi kanalen.

Gäst: Okej, jag ska vara snabb. Det här är lite av en bisarr fråga. Jag känner att vi är så styrda till att uppnå någonting eller att övervinna något, eller på väg till en plats, jag ska försöka förklara min känsla här. Vi gör det i 3D. Men jag känner att vi också transfererar det till att försöka komma fram till 5D. Jag undrar om vi alla är så fokuserade på detta, vad ska vi göra när vi väl kommer fram? Förstår ni? Kommer vi bara att leka och ha roligt? Jag bara undrar, är det inte så att detta är vad vi borde göra just nu? Så det är min fråga.

EST: Det var Saint Germains budskap här, att ni redan är på väg till dessa vibrationer. På många sätt är ni redan där. Ni fortsätter tidvis att ramla tillbaka. Så i ena minuten kan ni vara i 4D, sedan är ni i 5D, sedan är ni tillbaka i 3D osv och ni måste fortsätta arbeta på att finna er själva i de högre vibrationerna och att stanna kvar där allt längre och längre. Det är inget ställe som ni färdas till, annat än en plats inom medvetandet. Så kom alltid ihåg, såsom Yeshua för länge sen sade: ”Himlens rike finns inombords.” Och ’himlen’ är här den femte dimensionen.

Shoshanna: Får vi dela med oss?

EST: Ja, varsågod.

Shoshanna: Får vi dela med oss av vårt perspektiv till dig?

Gäst: Javisst.

Shoshanna: Kära Syster. Dessa saker som du har nämnt; prestation, att ta sig fram till ett mål; dessa är tredje-dimensionella uppfattningar. Dessa är uppfattningar i den tredje-dimensionella världen som omfattas av att tävla och segra. Så vad vi försöker säga till dig är att när väl dessa tankar om att tävla, prestera osv, minskas i er värld, ersätts de av kompromiss, medkänsla, utjämnande av spelplanen, en önskan om att alla ska få sina behov tillgodosedda på en regelbunden basis och att alla befinner sig i glädje och blir upplyfta. Dessa är den femte dimensionens uppfattningar. Så i och med att ni genomkorsar, såsom vi alla korsar över med denna tanke på att ta oss fram till enhetsmedvetande och kärlek för alla, samt att alla är ett, och den enda är alla, så kommer uppfattningen om prestation helt enkelt att försvinna. Den behövs inte längre. Eller ifall de flesta människor inte upplever den femte dimensionen för att de tävlar för tredje-dimensionella ting. Så när ni släpper taget om det så rör ni er till den femte dimensionen.

Det som är intressant är att ni sade: ”Vad kommer vi att göra, ska vi bara leka?” Ni kommer att märka det, eller hur? (Skratt) När ni når fram till tanken om enhetsmedvetande, så kommer ni att finna nöjet, glädjen, kärleken, den enhet som uttrycks i denna dimension. Låter det vettigt för dig?

Gäst: Ja. Tack.

Shoshanna: Namaste.

EST: Mycket bra. Och det finns en fråga kvar, sedan ska vi släppa kanalen.

Gäst: Tack. Från och med troligtvis två eller tre månader sedan, och det har ökat en hel del, känner jag ett tryck över mitt tredje öga och mitt kronchakra, men idag i meditationen kände jag som en spiralenergi komma igenom, den gick uppåt och då var trycket väldigt, väldigt tungt. Kan ni förklara för mig lite mer om vad det handlar om? Varför känner jag så?

EST: Du känner det för du håller på att på nytt aktivera alla dessa centra: ditt tredje öga, ditt sjunde chakra och alla chakran nedanför, såväl som nu det åttonde chakrat, själs-stjärn-chakrat. Du aktiverar dessa chakran på nytt. Och du kommer att uppleva ett allt större uppvaknande som kommer som ett resultat av detta.

Det här är inte bara för dig som ställde frågan, utan för alla er som arbetar med dessa energicentra, vilket ni gör, och under en tid nu har fortsatt med att på nytt aktivera, i vissa fall latenta, centra.

Ni kommer att märka, i och med att ni rör er till de högre vibrationerna, att ni då förmår uppleva dessa saker som ni har upplevt för längesedan, de kreativa förmågorna som finns inom er och som alltid har funnits inom er, men som nu först håller på att aktiveras på nytt. Okej? Shoshanna?

Shoshanna: Ja. Vi kan delge vårt perspektiv, vår underbara Kära Syster som vi älskar så mycket. Får vi berätta?

Gäst: Ja, varsågod. Tack.

Shoshanna: Detta är vad vi ser. Och nu måste vi vara något direkta. Vad vi ser i dig är motstånd. Så vi märker att det finns flera saker som sker i dina upplevelser där du upplever ett motstånd och du måste finna detta inom dig själv – antingen stämmer det eller så gör det inte det. Men vad vi ser är att motståndet är förknippat med att vara en del av din värld. Att när du växer i medvetande och aktiverar dina chakran och ger utrymme för en utvidgad förståelse, så kanske andra inte kommer att följa med dig. De kanske inte nödvändigtvis förstår vart du är på väg. Och detta är det motstånd som de flesta människor känner i och med att de växer. De vill inte utvidga sig alltför mycket för då skulle deras värld dramatiskt förändras. Förstår du detta?

Gäst: Vad du säger är att motståndet finns runtomkring mig, inte inom mig.

Shoshanna: Nej, det ligger inom dig. Du har ett visst motstånd och det är varför du känner att trycket och ljuset genomtränger ditt kronchakra, men du motsätter dig det. Detta måste du själv upptäcka. Det ligger inte utanför dig själv. Det förefaller vara utanför dig själv, för det är hur vi ofta tänker. Vi tror att saker och ting ligger utanför oss. Men det finns ingenting utanför oss. Allting ligger inuti oss.

Så du måste upptäcka att det finns ett motstånd där och börja lösgöra dig själv från motståndet. Jag vet att det är svårt för dig att höra, men vi vill be dig överväga detta råd. Vill du göra det?

Gäst: Ja. Tack. Det vill jag med all säkerhet. Tack så mycket.

Shoshanna: Ja. Namaste, Kära Syster.

EST: Mycket bra. Vi är redo att släppa kanalen. Shoshanna, har du något du vill dela med dig här på slutet?

Shoshanna: Vi har inget formellt budskap, men vi ser att stora framsteg sker, fler än vad de flesta ens i sina sinnen kan formulera, om vad som händer här. Stora framsteg görs och ju mindre de som är här kan motstå dessa framsteg, desto mer kommer de att ta del i dem. Förstår ni? Motstånd är ett bihang. Så släpp taget om det och var med framstegen. Namaste.

EST: Ja. Här vill vi bara tillägga att när ni framskrider, så kommer ni att märka att ni befinner er i stormens öga eller centrum. Var medvetna om att stormen fortsätter rasa runtomkring er, alla 3D-händelser som äger rum. Var medvetna om dem, men bli inte en del av dem. Göm er inte innanför dem. Bara låt dem rasa omkring er, så som en storm rasar och stå kvar i ert centrum inombords. Låt världen snurra runtomkring er, så märker ni att ni snurrar och utvecklas inombords.

Shoshanna: Vi måste tillägga en sak till i detta meddelande. Vi ber om ursäkt för att vi avbryter, men vi måste tillägga att ju mer vi alla kan komma till en punkt av neutralitet, desto mindre kommer vi att ta del i de saker som snurrar runtomkring oss. Namaste.

EST: Ja. Shanti. Frid vare med er. Var den Enda.

 

 

 

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...