Saint Germain och Lord Melchizedek via Victoria Cochrane, 26:e april, 2017

Saint Germain och Lord Melchizedek via Victoria Cochrane, 26:e april 2017

 

Runt om i världen vid en viss tid väntar människor … på transport, på mat, i en kö, på en efterlängtad bebis, eller så kanske de väntar på att saker i deras liv ska förändras till det bättre, på att kriget ska sluta, på att döden ska komma eller på att någon älskad ska återvända hem. Livet på Jorden är fullt av människor som väntar, hoppas och önskar att drömmar ska slå in, men känner att de inte kan förändra sina liv, när i själva verket alla resurser finns tillgängliga för dem, om de bara kunde tro att det var sant. Trots att så många människor just nu har svårt att känna sig glada eller hoppfulla inför framtiden, är deras koppling till livet som sådant det som begränsar deras förmåga att ta emot universums överflöd. Universum kan bara ge er det som ni sänder ut till det, så om ni vill få överflöd, glädje, lycka och tillfredsställelse i ert liv, måste ni först vara tacksamma för det ni redan har, även om ni känner att ni inte har något alls.

Krig, terrorism, misshandel, våld och rädsla är mycket utbrett i världen och de som sitter fast i det kan känna sig som offer, och har därför ingen kontroll över det som händer med dem och deras familjer, och deras känslor av ödeläggelse och hjälplöshet är helt berättigade. Till viss utsträckning, där andras handlingar blir ett resultat av den fria viljan gentemot någon annan, så är det sant, men jag vill ge hopp till alla er som kämpar för att hitta hopp och fred, i ert liv.

Rädsla skapar mer rädsla, och en så låg vibration att den är svår att fly ifrån. Det finns många människor i maktpositioner för vilka rädslan hos massorna är det bästa, eftersom det ger dem den största fördelen … med att ha kontroll och få de belöningar som den kraften ger, trots kostnaden. Den tredje dimensionens låga vibrationer på Jorden, är mycket svåra att undvika, särskilt när man blivit förtryckt, kränkts och misshandlats, och den rädslan och hatet som produceras, kan bara skapa mer av samma sort, vilket gör att så många människor fastnar i Energierna från drama, våld och vrede. När ni kan ta er bort er från dessa lägre vibrationer, även om de finns i ert sinne och inte i er fysiska kropp, kommer möjligheten att få tillgång till högre medvetenhet, vibration och ett nytt tillstånd, där ni kan se saker från ett Högre perspektiv. När ni kan göra det, kan ni börja skapa mirakel i ert liv, även om den fysiska verkligheten säger något annat.

För att kunna använda universums verktyg, måste ni använda ert sinne för att skapa en ny verklighet för er själva, en där ni är tacksamma på alla sätt och oerhört tacksamma för allt gott som finns i ert liv. När ni kan omvända era tankar till att bli positiva, kommer skiftet omgående och universums gåvor kommer att dyka upp. Men även små tankar, oavsett hur små de än är, har kraft att skapa något som kan vara hemskt eller underbart, beroende på avsikten. Genom att ändra era tankar kommer ni att förändra er verklighet, och det universum levererar till er. Det är verkligen så enkelt.

Så nästa gång ni tänker en negativ tanke som till exempel, ”jag har aldrig några pengar”, stopp, klipp av, avbryt och ändra om era ord! Det ni tänker eller säger skapar ni!! Var positiv, var djärv och säg något som att ”jag tackar universum för den rikedom jag redan har, och för vad jag ska få ta emot! Jag är rik och jag är öppen för universums överflöd! ”Se er värld med andra ögon och var tacksamma, kära ni, tacksamhet kommer att öppna era hjärtan för empati, kärlek, medkänsla och möjligheter, medan sorg och saknad kommer att stänga ert hjärta och sinne, för allt som finns där för er.

Var i det Gudomliga flödet! Var en kraftfull medskapare och skapa det ni vill ha genom kraften av positivt tänkande. Var uppmärksam, var tacksam och öppen för att ta emot!

Vi FINNS till er tjänst, Saint Germain och Lord Melchizadek.

 

Kanal: Victoria Cochrane

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...