St Germain via Beatrice Madsen, December 31st, 2018

St Germain     via Beatrice Madsen    181231

En ny tid står för dörren. Moder Jords chakran har flyttat plats och epicentrum för den nya utvecklingen får en ny fysisk plats. Allt är förberett och ingenting är någon slump. Inte desto mindre är det verkligt och gör ont både hos er och Moder Jord. Ingen utveckling utan rörelse och viss födelsesmärta. Var inte rädd för smärtan. Gån igenom den. När ni vågar känna den så kan ni sedan lättare släppa den och lyfta. Utvecklingen går igenom ljus och skugga, likt en hermenuetisk spiral. Det går inte att bara välja ljusa känslor utan skuggan kallar också på att få följa med uppströms.

Allt står på ända. Det som förut var en sanning är det inte längre och de flesta av er är förvirrade. Det positiva är att i den förvirringen så finns erat hjärtas sanning kvar och den blir faktiskt klarare. I sanning är ni så mycket mer toleranta nu än ni någonsin varit, vilket vi ser härifrån. Ni accepterar olikheter på ett helt annat sätt än tidigare och vi ser det i djupet av era hjärtan även om inte era medier vill visa det.

Fler och fler av er kommer under det närmaste året att få kontakt med varelser från andra dimensioner och ursprungligen från andra planetsystem. Ju fler av er som får det, desto mindre konstigt blir det när det blir mer allmängiltigt.

Det som står för dörren är en mänsklig hemkomst. Ni börjar glänta på insikten om de storslagna varelser ni är och detta handlar om på ett själsplan. Ni är stora själar instängda i en liten köttslig kropp. Vakna!

Be att den Violetta Flamman ska breda ut sig och få fäste i varenda skrymsle och vrå. Jag ber dig se upp mot himlen under det kommande året och du ser den violetta flamman glöda och gnistra till och med rent fysiskt emellanåt.

Låt den violetta flamman slå rot i ditt hjärta och vidga dess syn på materien. Du glimmar och gnistrar och och är i din själskraft. Futtiga bråk och oegentligheter blir ointressanta och faller platt till marken. Sakta kommer ni till klarhet om att att ni kan få vara de ni är och låta andra vara der som de är utan att någon behöver vara bäst eller sämst eller rangordnas.

Låt mysteriet människan få växa och ta plats och ge plats till de som du har runt dig. Alla får finnas precis som de är och ni föds nu till de ni verkligen är.

You may also like...