Saint Germain och One Who Serves via James McConnell och Shoshanna, 20 juni 2021

 

Saint Germain och One Who Serves via James McConnell och Shoshanna

20 juni 2021

SAINT GERMAIN (Kanaliserads av James McConnell)

Jag är er Saint Germain. Jag är här vid denna tid för att hjälpa och föra er framåt i er nya verklighet, den nya verklighet ni skapar i varje ögonblick, med varje tanke.

Som ni hört förut, och på många olika sätt, fokusera på era tankar och inse att era tankar har sådan makt. Makt bortom vad ni kan föreställa er ibland. Vet att med den makten, styr ni inte bara ert öde utan ödet för hela den mänskliga utvecklingen. Ja, NI, var och en av er, som kollektiv, kommande samman i enhetsmedvetande, styr allt. Ni kontrollerar planen. För ni är planen.

Ni hör, lita på planen. Ni måste lita på er själva i den planen. Betrakta inte eller tänk på er själva som utanför planen, att ni inte har något att göra med den, att ni själva inte kan göra något. Men ni själva kan göra mycket, för ni har Guds kreativa kraft inom er att göra det.

När han sade, ”Jag i mig själv kan inte göra någonting, men det är Fadern inom mig som gör jobbet,” Detta är ni. Ni har Fadern inom er. Ni har det Högre Guds-Självet inom er för att göra jobbet genom er. Vet detta. Det är makten inom er. Denna JAG ÄR Närvaro inom er. Lita på detta. Lita på planen.

Eftersom planen fungerar precis som den måste baserat på mänsklighetens medvetande. Alla som hjälper till med mänsklighetens medvetande. Så sant att det är upp till er, var och en av er, att leva era liv, men att leva era liv i denna högre vibration närhelst ni kan.

Var denna högre vibration. Se inte er själva sitta fast i dyn. Den gamla illusoriska verkligheten och den gamla programmeringen. Vet att den programmeringen kan försvinna på ett ögonblick om ni tillåter det. När ni tillåter det, då kommer ni att kunna räcka ut er hand och kalla fram makten inom er för att bringa fram vad det är ni vill manifestera. Om det så ligger i er hand, en sak i er hand, eller, att manifestera något ni kan vilja i ert liv: ett nytt arbete, en ny befattning av något slag, en ny relation, ny vänskap. Vad det än är ni vill manifestera kan ni helt enkelt göra det, eftersom ni gör det utanför matrisen. Ni gör det i den nya verkligheten ni skapar i den femte dimensionen.

Är ni fullt uppstigen och i den femte dimensionen? Bara om ni tror att ni är det. Men det är fortfarande den där gamla programmeringen som håller er tillbaka, som säger att ni inte kan uppstiga.

Det är egosinnet inom ert själv inom er själva som säger, ”ni kan inte stiga upp utan mig, ni måste ta mig med er!” Och ja, ni kommer att ta ert ego med er. Men det kommer att vara det högre egosinnet i er själva. Det lägre egot kommer att driva bort och aldrig komma igen. Därför att han/hon/det inte längre kommer att behövas. Så återigen nu, lita på er själva. Lita på planen. Lita på att allt utvecklas precis som det måste. Att ni är i det perfekta ögonblicket exakt då ni skapar för er själva i det ögonblicket.

Jag är Saint Germain, och jag lämnar er nu med frid och kärlek, och hoppas att ni kommer att fortsätta sträcka ut ert ljus, er Violetta Flamma, för att hjälpa andra med att rensa ut all deras gamla programmering närhelst möjligheten uppstår. Dela ert ljus. Sprid ert ljus. Var ljuset, och andra kommer att följa det ljuset.

ONE WHO SERVES (Kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum, hum. Hälsningar till er!

One Who Serves här. Shoshanna är här. Och vi är redo att fortsätta den process som startades för en tid sedan när vi startade denna grupp.

Ja, James startade denna grupp, men vi var där vid hans sida, bakom honom, och gav honom små knuffar här och där så att han skulle svara på denna kallelse. Och också till er alla, då ni svarar på er kallelse. Men bortom det har ni mycket att göra för att sprida, att dela ljuset närhelst ni kan, och att vara det ljuset.

Och vi hör om era upplevelser. Vi är medvetna om några av era upplevelser. Då ni gör precis det: ni är ljuset i mörkret omkring er och ger ut den gnistan, det ljuset, närhelst ni kan, för att bringa ljuset till mörkret så att andra kan följa ljuset, som Saint Germain sagt.

detta är vad ni alla är här för att göra. och när ni kommer till dessa samtal varje vecka, när ni gör dessa meditationer, gör ni exakt det: ni gör det ni kom hit för att göra, det ni var frivilliga till för länge sedan att vara i denna process. Och att vara vid själva denna punkt nu, där ni närmar er slutet, mållinjen, kulminationen, bråddjupet, crescendot, alla dessa benämningar som givits för samma sak, där ni kommer in i och fullt ut rör er genom er uppstigningsprocess och tar många med er. Ni måste komma ihåg det. Ni är inte här som bara en ö för er själva. Ni är här för att ta andra med er. Att ta med dem in i ljuset närhelst det är möjligt.

Vi är redo för era frågor, om ni har några. Finns det några frågor från er i ert telefonland?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Rörande det du sa om att vara vårt ljus och lysa med det. Människor verkar ibland ha en mycket stark reaktion mot det. Jag undrar om ni har något råd, annat än att bara försöka vara i sitt ljus, vara positiv och sända kärlek. För ibland är det svårt om de är aggressiva eller mycket negativa.

OWS: Vi skulle ställa dig en fråga från den kunskap du har om Jesus, Mästaren, då han spred sitt ljus överallt där han kunde. Svarade alla på det? Nej. De gjorde allt de kunde för att ta ned honom. Många gjorde det. Dock svarade många också. Många drogs till hans ljus. Och många var rädda för hans ljus. Precis som det finns krafter av mörker som är rädda för ditt ljus. Och du kommer att stöta på det. Och det finns de som verkar vara av mörkret, men inte är det, men de är ändå i mörkret av illusionen som skapats här. Och när de ser ljuset, känner de inte riktigt igen det som ljuset, så de drar sig undan från det. Eller gör vad de har blivit programmerade att göra av mörkrets krafter, för att skapa rädsla, för att svara på rädsla istället för att svara på kärlek och ljus. Ok? Shoshanna, vill ni tillägga något här?

Shoshanna: (JoAnnas Högre Själv, kanaliserad av JoAnna McConnell)

Vi håller med. Och vi ska lägga till ett perspektiv. Får vi göra det, Kära Syster?

Gäst: Ja, gärna.

Shoshanna: Det är så viktigt för alla som är medvetna om sitt inre ljus att de inte drar in det på grund av någon annans svar. Ni måste alla släppa allt som är vidhäftat någon annans svar och fortsätta skina ert ljus. Namaste.

OWS: Ja. Mycket bra. Några andra frågor här?

Gäst: Tack.

En annan gäst: Ja. Hej, Kära Ni. Jag tittade på Schumann Resonansen. Den lyste till slut upp, en glödlampa som ”åh, ok”. Schumann-resonansen är en spegling av den energi som antingen skapas av denna planet, eller sänds till denna planet, förmodligen lite av båda, och den höjer planetens frekvens, energin, vilken också, eftersom vi anpassar oss till den, höjer vår frekvens. Som jag förstår det höjer den planetens frekvens och vår frekvens samtidigt, bokstavligen, till en annan frekvens i Hertz. (Hur många gånger kan man höra något och inte förstå det). Så jag undrar då, om det är på det viset, vilket jag tror att det är, men kan ni bekräfta, vilken frekvens är det vi letar efter att få in i den fysiska kroppen, till nästa steg. Och som jag förstår det kan också hjärnan fungera vid en högre frekvens om kroppen är vid en högre frekvens. Kan ni säga något om detta?

OWS: Så, vill du veta vilken frekvens som krävs för att göra vad? Vi hänger inte riktigt med här. Vad exakt är det du frågar om?

Gäst: Ok, vilken frekvens är det vi försöker nå för att kunna bringa fram den Nya Jorden?

OWS: Först och främst, ni bringar redan fram den Nya Jorden. Det handlar inte om att nå en frekvens. Ni är redan där. Och ibland har ni ”anlänt”, som man kan säga. Det finns andra tillfällen då illusionen i den tredje dimensionen fortsätter att dra människor tillbaka ner i den. Så, därför ser ni dessa spikar i er Schumann-resonans. Och som ni såg vid ert Advance när ni fick en speciell upplevelse i en session, ni toppade Schumann-resonansen stort just då. Ni som ett kollektivt medvetande i den här gruppen, och alla andra som svarade på det, inte på en medveten nivå, men en mer undermedveten nivå, svarade på detta. Och skapade den toppen i medvetande, den toppen i frekvens som steg upp och förde den, som Saint Germain sa då, till och med bortom planeten, den lämnade planeten, det var en så stor topp i medvetande och frekvens. Nu höll den sig inte förstås, så den sjönk tillbaka. Men frekvensen fortsätter att stiga mer och mer, och oftare då människans medvetande fortsätter att stiga. Så ja, du har rätt. Människans medvetande höjer Schumann-resonansen, medvetandet hos planeten, och planetens medvetande höjer mänsklighetens medvetande också. Ok? Shoshanna?

Shoshanna: Vi ska dela här. Kära Syster, får vi erbjuda vårt perspektiv?

Gäst: Ja, tack.

Shoshanna: Kära Syster, vi frågar dig, vilken resonans, vilken frekvens vill du nå?

Gäst: Jag var nog inte riktigt tydlig där. Jag försökte få veta om Gaia normalt ligger på 7,89, har varit, var kommer hon att stabilisera sig? Det var mer så jag tänkte.

Shoshanna: Och vi frågar, om vi får fortsätta, vad vill du göra med denna information när den är definitiv för dig?

Gäst: Tja, jag tror att det alltid är till hjälp att ha ett mål, och att förstå vilket mål vi går emot, så vi liksom kan hålla ett öga på målstolparna. Det kanske är ett tredje-dimensionellt sätt att se på saker, men jag tror det hjälper mig att veta vad vi gör.

Shoshanna: Så, Kära Syster, kan du just nu mäta den frekvens eller det Hertz-tal som du nått? Kan du det?

Gäst: Nej, inte på egen hand.

Shoshanna: Och handlade din fråga om vad kroppen behöver nå?

Gäst: Det var mer om hur högt Gaia kommer att stabilisera sig, så vi kan hålla ett öga på det och se hur det går för oss, och sedan antar jag att vi följer efter.

Shoshanna: Kära Syster, det finns ingen stabiliseringspunkt. Eftersom förstärkningen av den magnetiska resonansen som sker är gränslös. Den kan fortsätta vidare och vidare hela vägen till sammanslagning med Källan. Vi vill inte ge er uppfattningen att allt vi ett visst mått är stabiliserat. Det är inte målet. Målet är att stiga högre och högre inom varje varelse för att nå Källan, förstår du. Så det finns ingen stabiliseringspunkt. Det är, som du sa, en tredje-dimensionell uppfattning. Namaste.

Gäst: Ok, tack.

OWS: Och kom ihåg, det finns ingen slutlig destination här. Det är alltid resan, och resan, och resan. Det finns inget slutmål dit man anländer. Ni kommer att fortsätta vidare och vidare och vidare genom evigheten. Ok?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Vi diskuterade tidigare på morgonen om vaccinerna och att vissa människor fått svåra reaktioner, några har till och med dött av vaccinerna, andra verkar inte påverkas alls. Vi undrade om något av vaccinerna blivit beskyddade eller ändrade av antingen Galaktikerna eller de Vita Hattarna, eller den positiva Militären, så att de blivit inerta för vissa människor. Finns det någon sanning i det? Sedan har jag en annan liten sak efter det.

OWS: Du måste förstå att det alltid handlar om vibration och medvetande. Så de som vibrerar på en högre nivå kommer inte att påverkas av dessa så kallade vacciner, eller något annat som de mörka lagt därute, för de är inte rädda. De svarar inte på det gamla tredje-dimensionella sättet här. Så det finns ingen anledning till att de som är på en högre vibration kommer att påverkas av detta.

Men, kan de få viruset? Visst, det kan de. De kan få influensan. De kan bli förkylda och sådana saker. Men om deras vibration är hög, kommer de inte att få det, förstår du? Så de som är på en högre vibration, även om de tar detta så kallade vaccin, så får det inte den effekt de mörka vill att det ska få.

Är det då sant att Ljusstyrkorna, Alliansen, gjorde saker för att minimera effekterna av detta, återigen, så kallade vaccin? Ja, det gjorde de. Och de gör fortfarande det.

Kommer dock några igenom, oupptäckta till dem i en lägre vibration? Ja, så är det. Och detta är de som fått sin övergång planerad i förväg och som visste att de skulle komma hit och vara en del av det uttryck för medvetande som höjer medvetandet här i det Stora Uppvaknandet. Så, då fler människor inser att de blir påverkade av dessa vacciner och sådana saker, så kommer de att vakna upp mer och mer, förstår du?

Gäst: Mm-hmm.

Shoshanna: Vi kan dela. Vi vill dela vårt perspektiv. Kära Syster, får vi dela?

Gäst: Ja, gärna.

Shoshanna: Kära Syster, allt som One Who Serves har sagt i svaret här är rätt. Och vi ska göra en summering. Förhoppningsvis kan vi göra det lättare för alla som lyssnar.

Det finns fyra delar i en varelse som känner effekten av orsaker. Det är orsak-verkan sambandet. Så varelsen har en fysisk hälsa, en mental hälsa, en känslomässig hälsa och en andlig hälsa. Och dessa fyra saker handlar om hur varelsen mår, förstår ni. Hur bra de mår, hur fullkomliga de är, hur balanserade de är.

Så, om någon har en mental föreställning om att de kommer att skadas, då sker detta. Om det inte sker genom vaccination, så sker det på något annat sätt. Om en varelse har en känslomässig reaktion, en rädsla, som One Who Serves berörde, kommer de också att skadas, förstår ni.

Det finns en fysisk komponent vilket är immunsystemet och själva kroppen, och immunsystemet är magnifikt. Det är utformat att skapa perfekt hälsa hos alla varelser. När immunsystemet blir äventyrat genom ett mentalt feltänkande, eller ett känslomässigt svar på rädsla, då kan inte immunsystemet svara ordentligt. Andligt välmående beror också på hur ni känner vibrationellt om det ljus ni emitterar. Emitterar ni gyllene-vitt ljus? Är ert ljus knappt synligt, förstår ni? Så andligt välmående är mycket viktigt. Som varelser kan ni se på människor ni varit i kontakt med och som påverkats av hela denna charad, ni kan se var de brustit, var de tänkt fel eller känt starka känslor, hela vägen till skräck angående den charad som pågår. Så vi säger att det är komplicerat, men det handlar om dessa fyra saker.

Angående vaccinet – det är inte ett vaccin, men angående denna dos, ska vi säga att mycket av den har blivit neutraliserad. Mycket av den har inte blivit neutraliserad. Det finns många, många som till och med arbetar i laboratorierna hos dessa gigantiska läkemedelsföretag, som neutraliserar dessa doser. De vet vad de gör. De arbetar åt de Vita Hattarna och de neutraliserar dessa. Men de kan inte vara överallt. Och mycket av serumet produceras maskinellt och är beroende av den kombination som placeras i dessa maskiner. Och om vi har en individ som vet hur serumet neutraliseras och gör det, kommer producerade batcher att vara neutrala, förstår ni. Så det är en kombination av alla dessa saker.

Gäst: Tack. Kan jag fråga lite snabbt om det media säger att ungefär hälften av människorna har blivit vaccinerade. Jag tror det är falskt. Finns det något sätt att få reda på om fler människor är vakna och inte tar vaccinet än som tar det, eller är det ungefär 50/50?

OWS: Vi skulle säga att inget är som det förefaller vara. Det är vad du ser allting som. Alltihop är en del av illusionen, del av föreställningen, del av bedrägeriet som visas upp här. Så, om ni vet det, lev bara era liv och fortsätt lita på planen. Shoshanna, vill ni tillägga något?

Shoshanna: Vi ska dela här. Får vi dela?

Gäst: Ja, gärna.

Shoshanna: Det som sagts stämmer, förstår du. Vem bryr sig om hur många som vaccinerats? Narrativet som ni fått genom denna falska illusion, detta vansinne som pågår här, är att övertyga er att tro något, förstår du. Övertyga er om det. Och det gäller båda sidor. Ni förstår, det finns de som säger, ”åh, detta är farligt, ni kommer att dö om ni tar vaccinet.” Och det finns de som säger. ”åh nej, det är helt säkert om ni tar det.” och vi går tillbaka till vårt svar att det finns fyra komponenter till detta i den fysiska varelse som svarar på någon av dessa val, förstår du. Så det spelar ingen roll. Men vi ska säga er, helt säkert, att det inte är vad de berättar för er. Det är det inte alls. Namaste.

Gäst: Det var det jag trodde. Tack så mycket.

OWS: Ja. Några fler frågor här? Inget mer? Då är vi klara för den här gången. Shoshanna, Har ni något avslutande budskap?

Shoshanna: Vi ska bara säga, lita på er själva. Det är nyckeln till all klarhet. Namaste.

OWS: Ja, och vi säger detsamma. Ha tillit till er själva, lita på planen, lita på att allt går bra, även om det emellanåt inte ser ut som det gör det. Se genom illusionen. Se den verklighet som är i skapande nu, av alla er som för genom ljuset.

Shanti. Frid vare med er. Var den enda.

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.

”Believing is seeing!”

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

Du gillar kanske också...